รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
2โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
3โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า553547
4โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455
5โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
6โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
7โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี195723165
8โรงพยาบาลนาตาล3145120243
9โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
10โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
11โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
12โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3842748309
13โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
14โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
15โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4312954348
16โรงพยาบาลโขงเจียม4375929349
17โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์4263332361
18โรงพยาบาลโพธิ์ไทร4926538389
19โรงพยาบาลน้ำขุ่น6338563485
20โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่6396049530