รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4724854370
2โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่105726958730
3โรงพยาบาลโขงเจียม59315633404
4โรงพยาบาลเขื่องใน129127675940
5โรงพยาบาลเขมราฐ125930745907
6โรงพยาบาลนาจะหลวย1410303771030
7โรงพยาบาลน้ำยืน17134321371144
8โรงพยาบาลบุณฑริก17394531291157
9โรงพยาบาลตระการพืชผล2027543851399
10โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น76824922497
11โรงพยาบาลม่วงสามสิบ107316938866
12โรงพยาบาลวารินชำราบ30156302832102
13โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร24115661601685
14โรงพยาบาลตาลสุม55013939372
15โรงพยาบาลโพธิ์ไทร77720949519
16โรงพยาบาลสำโรง100918354772
17โรงพยาบาลดอนมดแดง51113515361
18โรงพยาบาลสิรินธร101522361731
19โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม53713344360
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม23855031591723