รายงานการติดตามการระบาดของโรค COVID-19

1.ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 ราย
  - ติดเชื้อในพื้นที่ 0 ราย
  - ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 0 ราย
  - ติดเชื้อจากเรือนจำ 0 ราย
2.ผู้ป่วยสะสม ระลอกม ม.ค. 65 299,941 ราย
  - เสียชีวิต 491 ราย
  - รักษาหาย 15,524 ราย
  - กำลังรักษา 283,983 ราย
3.ผู้ป่วยในเรือนจำ (PCR +) ระลอกม ม.ค. 65 280 ราย
  - ตรวจ ATK + 153 ราย รวมป่วย 280 ราย
  - รักษาหายรวม 0 ราย
4.ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

วันที่ ผู้ป่วยรายใหม่(ราย) ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่(ราย) ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด(ราย) ผู้ป่วยเรือนจำ(ราย)

การจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้

1.ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 0 (NAN %) ราย
  - ตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 0 ราย
  - มาตรวจที่ รพ.ในอุบลฯ 0 ราย
2.ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 0 (NAN %) ราย

การวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบผลเป็น Positive

รายการ วันนี้ สะสม
RT-PCR 0 (NAN %) ราย 64,376 (19.91 %) ราย
ATK โดย Professional 0 (NAN %) ราย 144,697 (44.75 %) ราย
ATK ด้วยตนเอง 0 (NAN %) ราย 114,237 (35.33 %) ราย

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 จ.อุบลราชธานี

ลำดับ อำเภอ 1 ม.ค. 65-5 ก.ค. 2567 6 ก.ค. 2567 7 ก.ค. 2567 8 ก.ค. 2567 9 ก.ค. 2567 10 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 12 ก.ค. 2567 พบเชื้อในพื้นที่วันนี้ สะสม(ราย) ระลอก ม.ค. 65
1เรือนจำ22500000000225
2เมืองอุบลราชธานี36,1630000000036,163
3ศรีเมืองใหม่8,965000000008,965
4โขงเจียม5,116000000005,116
5เขื่องใน13,5440000000013,544
6เขมราฐ10,7610000000010,761
7เดชอุดม28,7660000000028,766
8นาจะหลวย10,9370000000010,937
9น้ำยืน13,4690000000013,469
10บุณฑริก14,6230000000014,623
11ตระการพืชผล17,3030000000017,303
12กุดข้าวปุ้น5,971000000005,971
13ม่วงสามสิบ10,4490000000010,449
14วารินชำราบ39,5140000000039,514
15พิบูลมังสาหาร19,9720000000019,972
16ตาลสุม4,378000000004,378
17โพธิ์ไทร5,823000000005,823
18สำโรง9,504000000009,504
19ดอนมดแดง4,189000000004,189
20สิรินธร8,166000000008,166
21ทุ่งศรีอุดม4,880000000004,880
22นาเยีย5,150000000005,150
23นาตาล4,699000000004,699
24เหล่าเสือโก้ก4,686000000004,686
25สว่างวีระวงศ์5,218000000005,218
26น้ำขุ่น7,470000000007,470
รวม 299,94100000000299,941