รายงานการติดตามการระบาดของโรค COVID-19

1.ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1,491 ราย
  - ติดเชื้อในพื้นที่ 1,473 ราย
  - ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย
  - ติดเชื้อจากเรือนจำ 0 ราย
2.ผู้ป่วยสะสม ระลอกม ม.ค. 65 210,083 ราย
  - เสียชีวิต 430 ราย (รายใหม่ 1)
  - รักษาหาย 11,897 ราย
  - กำลังรักษา 197,881 ราย
3.ผู้ป่วยในเรือนจำ (PCR +) ระลอกม ม.ค. 65 231 ราย
  - ตรวจ ATK + 153 ราย รวมป่วย 231 ราย
  - รักษาหายรวม 0 ราย
4.ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วันที่ ผู้ป่วยรายใหม่(ราย) ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่(ราย) ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด(ราย) ผู้ป่วยเรือนจำ(ราย)
10 พ.ค. 25651,9941,970 (98.80)240
11 พ.ค. 25652,0972,079 (99.14)180
12 พ.ค. 25651,9391,920 (99.02)190
13 พ.ค. 25651,7651,740 (98.58)250
14 พ.ค. 25651,4601,440 (98.63)200
15 พ.ค. 25651,5581,543 (99.04)150
16 พ.ค. 25651,4911,473 (98.79)180

การจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้

1.ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 (1.21 %) ราย
  - ตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 0 ราย
  - มาตรวจที่ รพ.ในอุบลฯ 18 ราย
2.ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 1,473 (98.79 %) ราย

การวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบผลเป็น Positive

รายการ วันนี้ สะสม
RT-PCR 161 (10.8 %) ราย 61,699 (26.43 %) ราย
ATK โดย Professional 715 (47.95 %) ราย 107,350 (45.98 %) ราย
ATK ด้วยตนเอง 615 (41.25 %) ราย 64,403 (27.59 %) ราย

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 จ.อุบลราชธานี

ลำดับ อำเภอ 1 ม.ค. 65-9 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 13 พ.ค. 2565 14 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565 พบเชื้อในพื้นที่วันนี้ สะสม(ราย) ระลอก ม.ค. 65
1เรือนจำ22300000000223
2เมืองอุบลราชธานี25,95218024415315113414013813727,092
3ศรีเมืองใหม่5,027122747672405848485,517
4โขงเจียม3,54036685832221515153,786
5เขื่องใน8,1238399919090481061068,730
6เขมราฐ6,78772878849766242427,263
7เดชอุดม18,950212189196206123307494920,232
8นาจะหลวย7,65479737869495156568,109
9น้ำยืน10,2681194596896127797910,784
10บุณฑริก9,0811111221241281121181491469,945
11ตระการพืชผล10,25914713413113812812110310011,161
12กุดข้าวปุ้น3,00538615528262944393,286
13ม่วงสามสิบ7,13295918876654361607,651
14วารินชำราบ26,91219018616015012215614314028,019
15พิบูลมังสาหาร13,189851469182826510110113,841
16ตาลสุม2,79225223513252721212,960
17โพธิ์ไทร3,35754794648373137373,689
18สำโรง6,52565677461475746466,942
19ดอนมดแดง2,57931212917173724232,755
20สิรินธร5,79357575271282470706,152
21ทุ่งศรีอุดม2,51646376156434836362,843
22นาเยีย3,41724433721191919193,599
23นาตาล2,52728593038392039392,780
24เหล่าเสือโก้ก3,46026222119151723223,603
25สว่างวีระวงศ์3,89529251814262012124,039
26น้ำขุ่น4,81640465147341830305,082
รวม 197,7791,9942,0971,9391,7651,4601,5581,4911,473210,083