Dashboard

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 0.00 น.

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 1,491
ติดเชื้อในจังหวัด
1,473 ราย
ติดเชื้อจากต่างจังหวัด
18 ราย
ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง
0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก ม.ค. 65

210,083

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563

233,471

หายป่วยวันนี้

+ 0

หายป่วยสะสม

32,260

เสียชีวิตวันนี้

+ 1

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ เม.ย. 2564

430

ประเภทผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


ผู้ป่วยขอเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล

430 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

12 ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

1,049 ราย


รวม 1,491 ราย

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


อายุต่ำกว่า 5 ปี

140 ราย

(9.39 %)

ไม่เคยได้รับวัคซีน

191 ราย

(12.81 %)

ได้รับวัคซีน 1 เข็ม

82 ราย

(5.5 %)

ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

617 ราย

(41.38 %)

ได้รับวัคซีน 3 เข็ม

400 ราย

(26.83 %)

ได้รับวัคซีน 4 เข็ม

60 ราย

(4.02 %)

ผู้ที่ยังรักษาอยู่วันนี้


 ในรพ. 7,204  ราย 
197,881
ราย 

อาการหนัก 5 ราย

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

On O2 107 ราย | HFNC 4 ราย
 รพ.สนาม/รพ.เฉพาะกิจ 189,563  ราย 
 Hospitel 1,114  ราย 

ข้อมูลผู้ป่วยสะสมรายอำเภอ >>