Dashboard

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 13 ก.ค. 2567 เวลา 0.00 น.

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 0
ติดเชื้อในจังหวัด
0 ราย
ติดเชื้อจากต่างจังหวัด
0 ราย
ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง
0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก ม.ค. 65

299,941

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563

323,329

หายป่วยวันนี้

+ 0

หายป่วยสะสม

35,885

เสียชีวิตวันนี้

+ 0

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ เม.ย. 2564

491

ประเภทผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


ผู้ป่วยขอเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล

0 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

0 ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

0 ราย


รวม 0 ราย

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


อายุต่ำกว่า 5 ปี

0 ราย

(0 %)

ไม่เคยได้รับวัคซีน

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 1 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 3 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 4 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ข้อมูลผู้ป่วยสะสมรายอำเภอ >>     ข้อมูลผู้ป่วยราย Cluster >>