Dashboard

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 0.00 น.

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 536
ติดเชื้อในจังหวัด
530 ราย
ติดเชื้อจากต่างจังหวัด
6 ราย
ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง
0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก ม.ค. 65

280,166

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563

303,400

หายป่วยวันนี้

+ 0

หายป่วยสะสม

35,443

เสียชีวิตวันนี้

+ 1

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ เม.ย. 2564

485

ประเภทผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


ผู้ป่วยขอเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล

265 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

1 ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

270 ราย


รวม 536 ราย

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


อายุต่ำกว่า 5 ปี

21 ราย

(3.92 %)

ไม่เคยได้รับวัคซีน

37 ราย

(6.9 %)

ได้รับวัคซีน 1 เข็ม

17 ราย

(3.17 %)

ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

228 ราย

(42.54 %)

ได้รับวัคซีน 3 เข็ม

182 ราย

(33.96 %)

ได้รับวัคซีน 4 เข็ม

45 ราย

(8.4 %)

ข้อมูลผู้ป่วยสะสมรายอำเภอ >>     ข้อมูลผู้ป่วยราย Cluster >>