รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
2โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
3โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455
4โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า553547
5โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
6โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
7โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
8โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
9โรงพยาบาลนาตาล3145120243
10โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี195723165
11โรงพยาบาลโขงเจียม4375929349
12โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์4263332361
13โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7884033715
14โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
15โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
16โรงพยาบาลโพธิ์ไทร4926538389
17โรงพยาบาลเขมราฐ83910239698
18โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
19โรงพยาบาลสำโรง7404947644
20โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3842748309