รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ16751731081394
2โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
3โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
4โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
5โรงพยาบาลตระการพืชผล1263125721066
6โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
7โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
8โรงพยาบาลนาจะหลวย104811763868
9โรงพยาบาลนาตาล3145120243
10โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
11โรงพยาบาลน้ำขุ่น6338563485
12โรงพยาบาลน้ำยืน13322101111011
13โรงพยาบาลบุณฑริก1167153108906
14โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
15โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455
16โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร16352001381297
17โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
18โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7884033715
19โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
20โรงพยาบาลวารินชำราบ21682032531712