รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
2โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455
3โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า553547
4โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
5โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี195723165
6โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
7โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
8โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3842748309
9โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
10โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4312954348
11โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
12โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์4263332361
13โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
14โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7884033715
15โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
16โรงพยาบาลสำโรง7404947644
17โรงพยาบาลนาตาล3145120243
18โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
19โรงพยาบาลเขื่องใน8245767700
20โรงพยาบาลโขงเจียม4375929349