รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 21 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
21โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
22โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า553547
23โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี195723165
24โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
25โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
26โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
27โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ16751731081394
28โรงพยาบาลนาตาล3145120243
29โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
30โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์4263332361
31โรงพยาบาลน้ำขุ่น6338563485
32โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3842748309
33โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455