รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
1คำไหล4จุการ38
2ตาลสุม13ปากเซ47
3บุเปือย3แก้งโตน103
4หนองผือ8นาดี53
5โนนสวรรค์8ตบหู63
6แสนสุข1คำเจริญ594
7ยางใหญ่15ไม่ระบุ1
8ค้อทอง9หนองขุ่น37
9คำน้ำแซบ5ช่างหม้อ177
10โพธิ์ไทร5เดื่อโดม117
11ดอนจิก10แก่งยาง79
12หนามแท่ง12ไร่ศรีสุข30
13คันไร่4ปากบุ่ง57
14ไหล่ทุ่ง11บ่อหินพัฒนา54
15ในเมืองหอพักหนองบไม่ระบุ1
16นาจะหลวย8หลักเมือง311
17นาเลิน5สวาสดิ์93
18ทุ่งเทิง4โนนสว่าง46
19หนองสะโน15หนองสะโน67
20แก้งเหนือ1แก้งเหนือ128