รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
1โนนก่อไม่ระบุ4
2ไผ่ใหญ่ไม่ระบุ2
3ไหล่ทุ่งไม่ระบุ3
4หนองฮางไม่ระบุ1
5นาแวงไม่ระบุ5
6ห้วยข่าไม่ระบุ4
7เก่าขามไม่ระบุ7
8แก่งโดมไม่ระบุ7
9แก้งไม่ระบุ4
10เหล่าเสือโก้กไม่ระบุ10
11หนองนกทาไม่ระบุ1
12บุเปือยไม่ระบุ11
13บัวงามไม่ระบุ2
14แก้งเหนือไม่ระบุ9
15หนามแท่งไม่ระบุ2
16บ้านแขมไม่ระบุ4
17ขุหลุไม่ระบุ3
18หนองสิมไม่ระบุ2
19สะพือไม่ระบุ2
20โคกจานไม่ระบุ3