รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
161หนองขอน2หนองไหล36
162หนองขอน23ไม่ระบุ1
163หนองขอน3ทุ่งขุนใหญ่53
164หนองขอน4จานไหล30
165หนองขอน5เชือก50
166หนองขอน6หนองขอน79
167หนองขอน7หนองช้าง114
168หนองขอน8ดอนชี69
169หนองขอน9หนองไฮ88
170หนองบ่อวัดบ้านดงบังไม่ระบุ28
171หนองบ่อ1หนองบ่อ98
172หนองบ่อ10จานตะโนน78
173หนองบ่อ11สำลาก69
174หนองบ่อ111ไม่ระบุ1
175หนองบ่อ12ท่าสนามชัย38
176หนองบ่อ13ท่าสนามชัย31
177หนองบ่อ16ไม่ระบุ2
178หนองบ่อ17ไม่ระบุ1
179หนองบ่อ18ไม่ระบุ1
180หนองบ่อ2หนองบ่อ60