รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 121 ถึง 140 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
121ปทุม12บ้านชลประทาน87
122ปทุม13ไม่ระบุ2
123ปทุม14ไม่ระบุ1
124ปทุม15ไม่ระบุ1
125ปทุม17ไม่ระบุ1
126ปทุม18ไม่ระบุ1
127ปทุม191ไม่ระบุ1
128ปทุม2สร้างทราย177
129ปทุม23ไม่ระบุ2
130ปทุม3ดงห่องแห่222
131ปทุม4โนนสมบูรณ์118
132ปทุม5ดงเจริญ82
133ปทุม6ท่าเตาไห75
134ปทุม7ปทุม163
135ปทุม8ประชาสรรค์136
136ปทุม9โนนม่วงพัฒนา120
137ปทุมม.10 ซ.สมเไม่ระบุ1
138ปทุมม.5 ถ.สมเดไม่ระบุ1
139ปะอาวข่าโคมไม่ระบุ3
140ปะอาว1ข่าโคม43