รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 101 ถึง 120 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
101ขี้เหล็ก10บ้านหนองเชียงมอง20
102ขี้เหล็ก11บ้านหนองแต้54
103ขี้เหล็ก14ไม่ระบุ1
104ขี้เหล็ก16ไม่ระบุ1
105ขี้เหล็ก18ไม่ระบุ1
106ขี้เหล็ก2ขี้เหล็ก110
107ขี้เหล็ก219ไม่ระบุ1
108ขี้เหล็ก254ไม่ระบุ1
109ขี้เหล็ก3สว่าง55
110ขี้เหล็ก4หนองตอแก้ว137
111ขี้เหล็ก5นาไหทอง52
112ขี้เหล็ก6ทุ่งคำไผ่117
113ขี้เหล็ก7คำเจริญ55
114ขี้เหล็ก8หนองเสือ67
115ขี้เหล็ก9ทุ่งใหญ่25
116ปทุมบ.หอพักสกุลทองไม่ระบุ64
117ปทุม1ปากห้วยวังนอง151
118ปทุม10บ้านร่วมใจ120
119ปทุม10 ซ.สมเด็ไม่ระบุ1
120ปทุม11บ้านหนองบก160