รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 81 ถึง 100 จาก 4,427 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
81ขามใหญ่ถ.ชยางกูรถ.ชยางกูร1
82ขามใหญ่บ.ดอนยูงบ.ดอนยูง2
83ขามใหญ่บ้านนาอุดมบ้านนาอุดม1
84ขามใหญ่บ้านปิ่นดาว 3 บ้านปิ่นดาว 3 1
85ขามใหญ่บ้านศุภาลับ้านศุภาลั1
86ขามใหญ่บ้านเอื้ออบ้านเอื้ออ1
87ขามใหญ่ม.บัวหลวง ม.บัวหลวง 1
88ขามใหญ่ม.ปิ่นดาว3ม.ปิ่นดาว31
89ขามใหญ่ม.สวนบัวม.สวนบัว1
90ขามใหญ่ม.สารินม.สาริน1
91ขามใหญ่ม.สารินเรสม.สารินเรส1
92ขามใหญ่สารินวิสต้สารินวิสต้1
93ขามใหญ่หมู่บ้านภักดิ์ภิรมย์หมู่บ้านภักดิ์ภิรมย์2
94ขามใหญ่หอพักกานดาหอพักกานดา1
95ขามใหญ่เคหะวนารมยเคหะวนารมย1
96ขามใหญ่เอื้ออาทรห้วยคุ้ม2 หมู่ 5 เอื้ออาทรห้วยคุ้ม2 หมู่ 5 1
97ขามใหญ่โทร 0942748983โทร 09427489831
98ขี้เหล็กนาสว่างนาสว่าง13
99ขี้เหล็ก001
100ขี้เหล็ก11109