รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,427 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
61ขามใหญ่27271
62ขามใหญ่28283
63ขามใหญ่29292
64ขามใหญ่33572
65ขามใหญ่30304
66ขามใหญ่44563
67ขามใหญ่55665
68ขามใหญ่53531
69ขามใหญ่66325
70ขามใหญ่77249
71ขามใหญ่74741
72ขามใหญ่75751
73ขามใหญ่88156
74ขามใหญ่89/13889/1381
75ขามใหญ่99232
76ขามใหญ่คลังอาวุธคลังอาวุธ4
77ขามใหญ่ซ.ชยางกูร4ซ.ชยางกูร41
78ขามใหญ่ซ.มอเตอร์ไซ.มอเตอร์ไ3
79ขามใหญ่ซอยราชพีสดซอยราชพีสด1
80ขามใหญ่ถ.คลังอาวุถ.คลังอาวุ1