รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
181หนองบ่อ3หนองบ่อ74
182หนองบ่อ4หนองบ่อ60
183หนองบ่อ5มะเขือ57
184หนองบ่อ6โพนงาม30
185หนองบ่อ7ดงบัง70
186หนองบ่อ8ดงบัง64
187หนองบ่อ9จานตะโนน67
188หัวเรือไม่ระบุ16
189หัวเรือ1หัวเรือ44
190หัวเรือ10อ้น27
191หัวเรือ11หัวเรือ33
192หัวเรือ12หนองก่าน275
193หัวเรือ13บ้านทุ่งหนองพอก18
194หัวเรือ14บ้านหนองจิก20
195หัวเรือ15บ้านทุ่งขามเหนือ43
196หัวเรือ16บ้านหัวเรือทอง37
197หัวเรือ19ไม่ระบุ1
198หัวเรือ2หนองมุก55
199หัวเรือ3หัวเรือ47
200หัวเรือ4หนองจอก33