รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

ทั้งหมด 4,427 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
1กระโสบ15
2กระโสบ11165
3กระโสบ101064
4กระโสบ111180
5กระโสบ12122
6กระโสบ1341341
7กระโสบ1491491
8กระโสบ17171
9กระโสบ22105
10กระโสบ3348
11กระโสบ44153
12กระโสบ55103
13กระโสบ6670
14กระโสบ77127
15กระโสบ8839
16กระโสบ9958
17กุดลาดบ.บ้านนาคำบ.บ้านนาคำ52
18กุดลาด11264
19กุดลาด1010168
20กุดลาด111182
21กุดลาด1212466
22กุดลาด1313150
23กุดลาด1414221
24กุดลาด16161
25กุดลาด17172
26กุดลาด22268
27กุดลาด33202
28กุดลาด44177
29กุดลาด55142
30กุดลาด66141
31กุดลาด7781
32กุดลาด88135
33กุดลาด81811
34กุดลาด99313
35กุดลาดถ.สมเด็จ มถ.สมเด็จ ม1
36ขามใหญ่บ.หมู่บ้านภัคภิรมย์ 5 ต.ขามใหหญิง่บ.หมู่บ้านภัคภิรมย์ 5 ต.ขามใหหญิง่537
37ขามใหญ่--7
38ขามใหญ่11243
39ขามใหญ่1010402
40ขามใหญ่1111701
41ขามใหญ่11 ถ.คลังอ11 ถ.คลังอ1
42ขามใหญ่11 ถ.สุขาพ11 ถ.สุขาพ1
43ขามใหญ่11134111341
44ขามใหญ่1212390
45ขามใหญ่1313111
46ขามใหญ่1414206
47ขามใหญ่1515577
48ขามใหญ่161684
49ขามใหญ่1717151
50ขามใหญ่1818820
51ขามใหญ่1919215
52ขามใหญ่1961961
53ขามใหญ่22155
54ขามใหญ่2020177
55ขามใหญ่2121109
56ขามใหญ่222219
57ขามใหญ่2323483
58ขามใหญ่2424235
59ขามใหญ่2525395
60ขามใหญ่2626137
61ขามใหญ่27271
62ขามใหญ่28283
63ขามใหญ่29292
64ขามใหญ่33572
65ขามใหญ่30304
66ขามใหญ่44563
67ขามใหญ่55665
68ขามใหญ่53531
69ขามใหญ่66325
70ขามใหญ่77249
71ขามใหญ่74741
72ขามใหญ่75751
73ขามใหญ่88156
74ขามใหญ่89/13889/1381
75ขามใหญ่99232
76ขามใหญ่คลังอาวุธคลังอาวุธ4
77ขามใหญ่ซ.ชยางกูร4ซ.ชยางกูร41
78ขามใหญ่ซ.มอเตอร์ไซ.มอเตอร์ไ3
79ขามใหญ่ซอยราชพีสดซอยราชพีสด1
80ขามใหญ่ถ.คลังอาวุถ.คลังอาวุ1
81ขามใหญ่ถ.ชยางกูรถ.ชยางกูร1
82ขามใหญ่บ.ดอนยูงบ.ดอนยูง2
83ขามใหญ่บ้านนาอุดมบ้านนาอุดม1
84ขามใหญ่บ้านปิ่นดาว 3 บ้านปิ่นดาว 3 1
85ขามใหญ่บ้านศุภาลับ้านศุภาลั1
86ขามใหญ่บ้านเอื้ออบ้านเอื้ออ1
87ขามใหญ่ม.บัวหลวง ม.บัวหลวง 1
88ขามใหญ่ม.ปิ่นดาว3ม.ปิ่นดาว31
89ขามใหญ่ม.สวนบัวม.สวนบัว1
90ขามใหญ่ม.สารินม.สาริน1
91ขามใหญ่ม.สารินเรสม.สารินเรส1
92ขามใหญ่สารินวิสต้สารินวิสต้1
93ขามใหญ่หมู่บ้านภักดิ์ภิรมย์หมู่บ้านภักดิ์ภิรมย์2
94ขามใหญ่หอพักกานดาหอพักกานดา1
95ขามใหญ่เคหะวนารมยเคหะวนารมย1
96ขามใหญ่เอื้ออาทรห้วยคุ้ม2 หมู่ 5 เอื้ออาทรห้วยคุ้ม2 หมู่ 5 1
97ขามใหญ่โทร 0942748983โทร 09427489831
98ขี้เหล็กนาสว่างนาสว่าง13
99ขี้เหล็ก001
100ขี้เหล็ก11109
101ขี้เหล็ก101037
102ขี้เหล็ก111191
103ขี้เหล็ก14141
104ขี้เหล็ก16161
105ขี้เหล็ก18181
106ขี้เหล็ก22189
107ขี้เหล็ก2192191
108ขี้เหล็ก2542541
109ขี้เหล็ก33115
110ขี้เหล็ก44165
111ขี้เหล็ก5585
112ขี้เหล็ก66183
113ขี้เหล็ก6 ทุ่งคำไผ่6 ทุ่งคำไผ่1
114ขี้เหล็ก7795
115ขี้เหล็ก88120
116ขี้เหล็ก9942
117ปทุมบ.หอพักสกุลทองบ.หอพักสกุลทอง72
118ปทุม--1
119ปทุม11185
120ปทุม1010161
121ปทุม10 ซ.สมเด็10 ซ.สมเด็1
122ปทุม1111174
123ปทุม1212115
124ปทุม13132
125ปทุม14142
126ปทุม15152
127ปทุม17171
128ปทุม18181
129ปทุม1861861
130ปทุม1911911
131ปทุม22230
132ปทุม23232
133ปทุม25251
134ปทุม33302
135ปทุม44153
136ปทุม55106
137ปทุม6699
138ปทุม77216
139ปทุม88171
140ปทุม99152
141ปทุมม.10 ซ.สมเม.10 ซ.สมเ1
142ปทุมม.5 ถ.สมเดม.5 ถ.สมเด1
143ปะอาว2
144ปะอาว1154
145ปะอาว2282
146ปะอาว21211
147ปะอาว3390
148ปะอาว4464
149ปะอาว55104
150ปะอาว66134
151ปะอาว7767
152ปะอาว8858
153ปะอาว992
154วารินชำราบถ.เทศบาล58ถ.เทศบาล581
155หนองขอนบ.สฟ.อุบลราชธานี3 บ.สฟ.อุบลราชธานี3 11
156หนองขอน--3
157หนองขอน06061
158หนองขอน08081
159หนองขอน1129
160หนองขอน1010161
161หนองขอน111165
162หนองขอน121220
163หนองขอน13138
164หนองขอน1414112
165หนองขอน151562
166หนองขอน15.15.1
167หนองขอน2240
168หนองขอน23231
169หนองขอน3369
170หนองขอน4435
171หนองขอน5571
172หนองขอน66111
173หนองขอน77142
174หนองขอน8885
175หนองขอน99113
176หนองบ่อวัดบ้านดงบังวัดบ้านดงบัง29
177หนองบ่อ11124
178หนองบ่อ1010105
179หนองบ่อ111182
180หนองบ่อ1111111
181หนองบ่อ121262
182หนองบ่อ131340
183หนองบ่อ15151
184หนองบ่อ16162
185หนองบ่อ17171
186หนองบ่อ18181
187หนองบ่อ2293
188หนองบ่อ33101
189หนองบ่อ4472
190หนองบ่อ5583
191หนองบ่อ6635
192หนองบ่อ7783
193หนองบ่อ88109
194หนองบ่อ9994
195หัวเรือ19
196หัวเรือ1148
197หัวเรือ101029
198หัวเรือ111136
199หัวเรือ1212279
200หัวเรือ131320
201หัวเรือ141424
202หัวเรือ151544
203หัวเรือ161641
204หัวเรือ19191
205หัวเรือ2263
206หัวเรือ3355
207หัวเรือ4439
208หัวเรือ5575
209หัวเรือ6671
210หัวเรือ7726
211หัวเรือ8838
212หัวเรือ9945
213หัวเรือบ้านหนองจิกบ้านหนองจิก1
214ห้วยไผ่661
215แจระแมบ.88/48 หมู่บ้านเดอะริเวิร์บ.88/48 หมู่บ้านเดอะริเวิร์159
216แจระแม--2
217แจระแม07071
218แจระแม11484
219แจระแม1010323
220แจระแม11117
221แจระแม1201201
222แจระแม13131
223แจระแม15151
224แจระแม16161
225แจระแม17171
226แจระแม18181
227แจระแม1871871
228แจระแม19192
229แจระแม22928
230แจระแม20202
231แจระแม21211
232แจระแม25251
233แจระแม2872871
234แจระแม33383
235แจระแม3293291
236แจระแม44342
237แจระแม55248
238แจระแม66188
239แจระแม77135
240แจระแม8858
241แจระแม99102
242แจระแมชยากูร 21ชยากูร 211
243แจระแมตรงข้ามตะวตรงข้ามตะว1
244แจระแมม.สิริมงคลม.สิริมงคล1
245แจระแมหมู่บ้านศิหมู่บ้านศิ1
246แสนสุข10101
247แสนสุข881
248ในเมืองบ.ถ.ธรรมวิถี 4 (ข้างวัดหนองบัว)บ.ถ.ธรรมวิถี 4 (ข้างวัดหนองบัว)10020
249ในเมือง โรงแรมวิช โรงแรมวิช2
250ในเมือง--450
251ในเมือง..1
252ในเมือง0015
253ในเมือง01011
254ในเมือง1143
255ในเมือง101021
256ในเมือง111131
257ในเมือง121224
258ในเมือง13138
259ในเมือง14148
260ในเมือง151518
261ในเมือง16166
262ในเมือง17178
263ในเมือง181816
264ในเมือง18 ซ.เจริญ18 ซ.เจริญ1
265ในเมือง19194
266ในเมือง2236
267ในเมือง2 ซ.พนม2 ถ2 ซ.พนม2 ถ1
268ในเมือง20206
269ในเมือง21/321/31
270ในเมือง23238
271ในเมือง25256
272ในเมือง27271
273ในเมือง27/127/11
274ในเมือง29293
275ในเมือง3328
276ในเมือง30302
277ในเมือง32321
278ในเมือง335/7335/72
279ในเมือง4421
280ในเมือง41411
281ในเมือง448 448 1
282ในเมือง46 ถ.ชยางก46 ถ.ชยางก1
283ในเมือง47472
284ในเมือง49491
285ในเมือง5526
286ในเมือง53531
287ในเมือง6619
288ในเมือง6 พนม 36 พนม 31
289ในเมือง62/262/21
290ในเมือง69/169/11
291ในเมือง7715
292ในเมือง7517511
293ในเมือง76761
294ในเมือง8816
295ในเมือง80ซ.อุบล-ต80ซ.อุบล-ต1
296ในเมือง82821
297ในเมือง9920
298ในเมือง97972
299ในเมืองThe Grand CondoThe Grand Condo1
300ในเมืองกัลปพฤกษ์คกัลปพฤกษ์ค1
301ในเมืองจ.ศรีสะเกษจ.ศรีสะเกษ1
302ในเมืองจงกลนิธารณจงกลนิธารณ1
303ในเมืองชยางกูรชยางกูร2
304ในเมืองชยางกูร 2.ชยางกูร 2.1
305ในเมืองชยางกูร12ชยางกูร121
306ในเมืองชยางกูร12.ชยางกูร12.3
307ในเมืองชยางกูร19ชยางกูร191
308ในเมืองชยางกูร2ชยางกูร21
309ในเมืองชยางกูร24ชยางกูร241
310ในเมืองชยางกูร30ชยางกูร301
311ในเมืองชยางกูร38ชยางกูร381
312ในเมืองชยางกูร4ชยางกูร41
313ในเมืองชยางกูร40ชยางกูร403
314ในเมืองชยางกูร5ชยางกูร51
315ในเมืองชยางกูลชยางกูล1
316ในเมืองชยางกูล2ชยางกูล21
317ในเมืองชลประทาน-ทชลประทาน-ท1
318ในเมืองซ.ชนางกูล2ซ.ชนางกูล21
319ในเมืองซ.ชยางกูร ซ.ชยางกูร 4
320ในเมืองซ.ชยางกูร 21.3ซ.ชยางกูร 21.31
321ในเมืองซ.ชยางกูร2ซ.ชยางกูร22
322ในเมืองซ.ชยางกูร3ซ.ชยางกูร34
323ในเมืองซ.ชยางกูร4ซ.ชยางกูร41
324ในเมืองซ.ชยางกูล2ซ.ชยางกูล21
325ในเมืองซ.ธรรมวิถีซ.ธรรมวิถี2
326ในเมืองซ.บ้านนาควซ.บ้านนาคว1
327ในเมืองซ.ปรารถนาซ.ปรารถนา1
328ในเมืองซ.พนม5 ถ.พซ.พนม5 ถ.พ1
329ในเมืองซ.พิชิตรังซ.พิชิตรัง1
330ในเมืองซ.พโลรังฤทซ.พโลรังฤท1
331ในเมืองซ.ราชธานีซ.ราชธานี1
332ในเมืองซ.ราชธานี1ซ.ราชธานี11
333ในเมืองซ.วังไทยเกซ.วังไทยเก1
334ในเมืองซ.สรรพสิทธซ.สรรพสิทธ2
335ในเมืองซ.สุขาสงเคซ.สุขาสงเค1
336ในเมืองซ.สุขาอุปถซ.สุขาอุปถ3
337ในเมืองซ.อุบล-ตระซ.อุบล-ตระ5
338ในเมืองซ.เขื่อนธาซ.เขื่อนธา9
339ในเมืองซ.แจ้งสนิท 19ซ.แจ้งสนิท 191
340ในเมืองซอยชยางกูรซอยชยางกูร1
341ในเมืองซอยพนมซอยพนม2
342ในเมืองซอยพิชิตรัซอยพิชิตรั4
343ในเมืองซอยเขื่อนธซอยเขื่อนธ1
344ในเมืองซอยเจริญราซอยเจริญรา1
345ในเมืองถ สรรพสิทธิ์ถ สรรพสิทธิ์4
346ในเมืองถ.คลังอาวุถ.คลังอาวุ2
347ในเมืองถ.จงกลนิทาถ.จงกลนิทา4
348ในเมืองถ.จงกลนิธาถ.จงกลนิธา7
349ในเมืองถ.ชยางกูรถ.ชยางกูร39
350ในเมืองถ.ชยางกูร4ถ.ชยางกูร41
351ในเมืองถ.ชลประทานถ.ชลประทาน2
352ในเมืองถ.ท่าบ่อ-ชถ.ท่าบ่อ-ช2
353ในเมืองถ.ธรรมวิถีถ.ธรรมวิถี4
354ในเมืองถ.นครบาลถ.นครบาล2
355ในเมืองถ.นิคมสายกถ.นิคมสายก3
356ในเมืองถ.บูรพาถ.บูรพา2
357ในเมืองถ.บูรพา 3ถ.บูรพา 34
358ในเมืองถ.บูรพานอกถ.บูรพานอก12
359ในเมืองถ.บูรพาในถ.บูรพาใน15
360ในเมืองถ.ผาแดงถ.ผาแดง3
361ในเมืองถ.ผาแดง8ถ.ผาแดง81
362ในเมืองถ.พชิตรังสถ.พชิตรังส1
363ในเมืองถ.พนมถ.พนม10
364ในเมืองถ.พนม5ถ.พนม53
365ในเมืองถ.พนม7ถ.พนม72
366ในเมืองถ.พนมซอย 3ถ.พนมซอย 31
367ในเมืองถ.พรหมราชถ.พรหมราช8
368ในเมืองถ.พรหมราช3ถ.พรหมราช31
369ในเมืองถ.พรหมเทพถ.พรหมเทพ1
370ในเมืองถ.พลแพนถ.พลแพน6
371ในเมืองถ.พิชิตรังถ.พิชิตรัง7
372ในเมืองถ.พโลชัยถ.พโลชัย12
373ในเมืองถ.พโลชัย9ถ.พโลชัย91
374ในเมืองถ.พโลรังฤทถ.พโลรังฤท2
375ในเมืองถ.ภาษีเจริถ.ภาษีเจริ5
376ในเมืองถ.ยุทธพัณฆถ.ยุทธพัณฆ3
377ในเมืองถ.ยุทธพันธถ.ยุทธพันธ5
378ในเมืองถ.ยุทธภัณฑถ.ยุทธภัณฑ8
379ในเมืองถ.ราชธานีถ.ราชธานี1
380ในเมืองถ.ราชบุตรถ.ราชบุตร1
381ในเมืองถ.ราษฎร์บำถ.ราษฎร์บำ1
382ในเมืองถ.ศรีณรงค์ถ.ศรีณรงค์10
383ในเมืองถ.สมเด็จถ.สมเด็จ3
384ในเมืองถ.สมเด็จ4ถ.สมเด็จ41
385ในเมืองถ.สรรพสิทธถ.สรรพสิทธ14
386ในเมืองถ.สรรพสิทธิ์ถ.สรรพสิทธิ์1
387ในเมืองถ.สุขาสงเคถ.สุขาสงเค8
388ในเมืองถ.สุขาอุปถถ.สุขาอุปถ3
389ในเมืองถ.สุริยาตยถ.สุริยาตย2
390ในเมืองถ.สุริยาตรถ.สุริยาตร8
391ในเมืองถ.หลวงถ.หลวง8
392ในเมืองถ.อุบล-ตระถ.อุบล-ตระ9
393ในเมืองถ.อุบล-ตระการถ.อุบล-ตระการ1
394ในเมืองถ.อุบลเดชถ.อุบลเดช1
395ในเมืองถ.อุปราชถ.อุปราช6
396ในเมืองถ.อุปลีสานถ.อุปลีสาน2
397ในเมืองถ.เขื่อนธาถ.เขื่อนธา51
398ในเมืองถ.เจริญราชถ.เจริญราช1
399ในเมืองถ.เจริญราษถ.เจริญราษ1
400ในเมืองถ.เทพโยธีถ.เทพโยธี6
401ในเมืองถ.เทศบาลถ.เทศบาล1
402ในเมืองถ.เบญจะมะถ.เบญจะมะ1
403ในเมืองถ.เลียบมานถ.เลียบมาน1
404ในเมืองถ.เลี่ยงเมถ.เลี่ยงเม3
405ในเมืองถ.แจ้งสนิทถ.แจ้งสนิท9
406ในเมืองถ.โพธิ์ทองถ.โพธิ์ทอง7
407ในเมืองถนนพนม 3ถนนพนม 37
408ในเมืองถนนพลแพนถนนพลแพน1
409ในเมืองถนนสุริยาตถนนสุริยาต1
410ในเมืองถยุทธภัณฑ์ถยุทธภัณฑ์2
411ในเมืองท่าวังหิน ท่าวังหิน 1
412ในเมืองธรรมวิถี2ธรรมวิถี21
413ในเมืองนครบาลนครบาล1
414ในเมืองนิคมสายกลานิคมสายกลา5
415ในเมืองบ.นาควายบ.นาควาย1
416ในเมืองบุ่งกะแทวบุ่งกะแทว1
417ในเมืองบูรพานอก 2บูรพานอก 22
418ในเมืองบูรพานอก2/บูรพานอก2/1
419ในเมืองบูรพาในบูรพาใน3
420ในเมืองบูรพาใน3บูรพาใน31
421ในเมืองบ้านปากมูลบ้านปากมูล1
422ในเมืองบ้านเอื้ออบ้านเอื้ออ1
423ในเมืองพนมพนม1
424ในเมืองพนม3พนม324
425ในเมืองพนม5พนม51
426ในเมืองพนม9พนม92
427ในเมืองพรหมราชพรหมราช2
428ในเมืองพรหมราช1/1พรหมราช1/12
429ในเมืองพลแพนพลแพน1
430ในเมืองพิชิตรังสรพิชิตรังสร2
431ในเมืองพิชิตรังสรรค์พิชิตรังสรรค์1
432ในเมืองพโลชัย1พโลชัย11
433ในเมืองม.ราชภัฎอุม.ราชภัฎอุ2
434ในเมืองราชบุตรราชบุตร2
435ในเมืองราชะานีราชะานี1
436ในเมืองร้านทองพูนทรัพย์ร้านทองพูนทรัพย์1
437ในเมืองวงเวียนออมวงเวียนออม1
438ในเมืองศก.ศก.1
439ในเมืองสรรพสิทธิ์สรรพสิทธิ์7
440ในเมืองสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์1
441ในเมืองสุขาสงเคราสุขาสงเครา2
442ในเมืองสุขาสงเคราะห์สุขาสงเคราะห์1
443ในเมืองสุขาอุปถัมสุขาอุปถัม5
444ในเมืองสุริยาตร์4สุริยาตร์41
445ในเมืองหมู่บ้านสาหมู่บ้านสา1
446ในเมืองหอพักกลภัฏหอพักกลภัฏ1
447ในเมืองหอพักกุมภาพันธ์หอพักกุมภาพันธ์1
448ในเมืองหอพักศรรักหอพักศรรัก1
449ในเมืองหอพักศิริวหอพักศิริว2
450ในเมืองหอพักสกุลทหอพักสกุลท3
451ในเมืองหอพักหนองบหอพักหนองบ1
452ในเมืองหอพักเลิศนภาแมนชั่นหอพักเลิศนภาแมนชั่น1
453ในเมืองหอพิณทาวน์ หอพิณทาวน์ 1
454ในเมืองห้อง73/69ห้อง73/691
455ในเมืองอาคารจันทปอาคารจันทป1
456ในเมืองอุบล-ตระกาอุบล-ตระกา5
457ในเมืองเขื่อนธานีเขื่อนธานี3
458ในเมืองเคหะเคหะ1
459ในเมืองเคหะพนมเคหะพนม1
460ในเมืองเลี่ยงเมือเลี่ยงเมือ1
461ในเมืองแจ้งสนิทแจ้งสนิท1
462ในเมืองโรงแรมเดอะโรงแรมเดอะ1
463ในเมือง้้้้1
464ไร่น้อยบ.ตึกแถว ป.1161 ห้อง 3 กองบิน 21บ.ตึกแถว ป.1161 ห้อง 3 กองบิน 21219
465ไร่น้อย 19 191
466ไร่น้อย--4
467ไร่น้อย01012
468ไร่น้อย02023
469ไร่น้อย11281
470ไร่น้อย1010185
471ไร่น้อย10 บ้านนามึน10 บ้านนามึน1
472ไร่น้อย1111347
473ไร่น้อย1212574
474ไร่น้อย12/112/11
475ไร่น้อย1313112
476ไร่น้อย1414220
477ไร่น้อย1515379
478ไร่น้อย1616330
479ไร่น้อย1717168
480ไร่น้อย1818181
481ไร่น้อย18 ซ.นิคมพ18 ซ.นิคมพ1
482ไร่น้อย1919334
483ไร่น้อย22427
484ไร่น้อย20202
485ไร่น้อย2122121
486ไร่น้อย2142141
487ไร่น้อย23234
488ไร่น้อย24241
489ไร่น้อย25251
490ไร่น้อย26261
491ไร่น้อย33588
492ไร่น้อย3 หอพัก รพ3 หอพัก รพ3
493ไร่น้อย333/307 หมู่19 หมู่บ้านสารินลิฟวิ่ง333/307 หมู่19 หมู่บ้านสารินลิฟวิ่ง1
494ไร่น้อย4463
495ไร่น้อย55169
496ไร่น้อย66132
497ไร่น้อย7764
498ไร่น้อย88151
499ไร่น้อย9948
500ไร่น้อยกองบิน 21กองบิน 211
501ไร่น้อยจรัสแสงวิลล่าจรัสแสงวิลล่า1
502ไร่น้อยชบางกูร42ชบางกูร421
503ไร่น้อยดงแสนสุขดงแสนสุข1
504ไร่น้อยถ.สินอุดมถ.สินอุดม1
505ไร่น้อยถ.สุริยาตรถ.สุริยาตร1
506ไร่น้อยบ.รื่นพฤษาบ.รื่นพฤษา1
507ไร่น้อยสารินลิฟวิ่งโนนหงษ์ทองสารินลิฟวิ่งโนนหงษ์ทอง1
508ไร่น้อยสารินโนว่าสารินโนว่า2
509ไร่น้อยหมู่บ้านศุหมู่บ้านศุ1
510ไร่น้อยหมู่บ้าานลิฟวิ่งโนนหงษ์ทองหมู่บ้าานลิฟวิ่งโนนหงษ์ทอง1
511ไร่น้อยหอพักบ้านสวนเฮ้าท์หอพักบ้านสวนเฮ้าท์1
512ไร่น้อยึ7ึ71
513คำไหล885
514คำไหล002
515คำไหล11162
516คำไหล1010109
517คำไหล111138
518คำไหล121255
519คำไหล1313124
520คำไหล141428
521คำไหล151576
522คำไหล161630
523คำไหล171738
524คำไหล1818133
525คำไหล2234
526คำไหล3337
527คำไหล33331
528คำไหล4498
529คำไหล5557
530คำไหล6635
531คำไหล77128
532คำไหล88186
533คำไหล9978
534คำไหล95951
535ดอนใหญ่2
536ดอนใหญ่006
537ดอนใหญ่11104
538ดอนใหญ่22115
539ดอนใหญ่3394
540ดอนใหญ่44158
541ดอนใหญ่5532
542ดอนใหญ่6634
543ดอนใหญ่77103
544ดอนใหญ่83831
545ตะบ่าย3
546ตะบ่าย1113
547ตะบ่าย101077
548ตะบ่าย111146
549ตะบ่าย12128
550ตะบ่าย14141
551ตะบ่าย15151
552ตะบ่าย16161
553ตะบ่าย18182
554ตะบ่าย2248
555ตะบ่าย3328
556ตะบ่าย4438
557ตะบ่าย5521
558ตะบ่าย6675
559ตะบ่าย7747
560ตะบ่าย8871
561ตะบ่าย9935
562นาคำนาคำนาคำ10
563นาคำ003
564นาคำ03031
565นาคำ06061
566นาคำ11101
567นาคำ1010116
568นาคำ1031031
569นาคำ1111145
570นาคำ121287
571นาคำ1313214
572นาคำ1321321
573นาคำ1331331
574นาคำ1414171
575นาคำ1515278
576นาคำ161624
577นาคำ1631631
578นาคำ18182
579นาคำ19191
580นาคำ22251
581นาคำ23231
582นาคำ25/225/21
583นาคำ3363
584นาคำ4465
585นาคำ5586
586นาคำ66116
587นาคำ77256
588นาคำ7ื7ื1
589นาคำ88188
590นาคำ9988
591นาเลินบ.บ.4
592นาเลิน1158
593นาเลิน10101
594นาเลิน11112
595นาเลิน12121
596นาเลิน1281281
597นาเลิน13131
598นาเลิน15151
599นาเลิน2271
600นาเลิน29291
601นาเลิน3396
602นาเลิน4484
603นาเลิน55113
604นาเลิน6628
605นาเลิน7728
606นาเลิน881
607ลาดควายบ.บ.2
608ลาดควาย003
609ลาดควาย11123
610ลาดควาย10101
611ลาดควาย11111
612ลาดควาย2297
613ลาดควาย3337
614ลาดควาย44105
615ลาดควาย5511
616ลาดควาย6656
617ลาดควาย7790
618ลาดควาย8883
619ลาดควาย93931
620วาริน2
621วาริน1145
622วาริน101083
623วาริน111137
624วาริน2259
625วาริน3386
626วาริน44143
627วาริน5557
628วาริน6651
629วาริน77120
630วาริน8849
631วาริน99122
632สงยาง001
633สงยาง1161
634สงยาง101036
635สงยาง111148
636สงยาง121229
637สงยาง131339
638สงยาง141436
639สงยาง151538
640สงยาง2221
641สงยาง3316
642สงยาง4471
643สงยาง48481
644สงยาง5531
645สงยาง6654
646สงยาง7755
647สงยาง8892
648สงยาง82821
649สงยาง9945
650สงยางบ.สะคำบ.สะคำ1
651หนามแท่ง2
652หนามแท่ง002
653หนามแท่ง1175
654หนามแท่ง1010134
655หนามแท่ง1111132
656หนามแท่ง121239
657หนามแท่ง18181
658หนามแท่ง2281
659หนามแท่ง3378
660หนามแท่ง4421
661หนามแท่ง43431
662หนามแท่ง55109
663หนามแท่ง6655
664หนามแท่ง7774
665หนามแท่ง8861
666หนามแท่ง82821
667หนามแท่ง9968
668เอือดใหญ่2
669เอือดใหญ่001
670เอือดใหญ่11113
671เอือดใหญ่2249
672เอือดใหญ่3363
673เอือดใหญ่4447
674เอือดใหญ่5585
675เอือดใหญ่6647
676เอือดใหญ่7723
677เอือดใหญ่8857
678เอือดใหญ่991
679แก้งกอก5
680แก้งกอก1176
681แก้งกอก10101
682แก้งกอก11111
683แก้งกอก15151
684แก้งกอก1851851
685แก้งกอก22137
686แก้งกอก33139
687แก้งกอก335/7335/71
688แก้งกอก36361
689แก้งกอก4445
690แก้งกอก5568
691แก้งกอก6691
692แก้งกอก7769
693แก้งกอก882
694นาโพธิ์กลางบ้านทุ่งนาเมืองบ้านทุ่งนาเมือง8
695นาโพธิ์กลาง11134
696นาโพธิ์กลาง101058
697นาโพธิ์กลาง11111
698นาโพธิ์กลาง22229
699นาโพธิ์กลาง3337
700นาโพธิ์กลาง4459
701นาโพธิ์กลาง5539
702นาโพธิ์กลาง66117
703นาโพธิ์กลาง77103
704นาโพธิ์กลาง88153
705นาโพธิ์กลาง9961
706นาโพธิ์กลางึ7ึ71
707หนองแสงใหญ่32
708หนองแสงใหญ่11196
709หนองแสงใหญ่10101
710หนองแสงใหญ่12121
711หนองแสงใหญ่22131
712หนองแสงใหญ่2052051
713หนองแสงใหญ่3378
714หนองแสงใหญ่4480
715หนองแสงใหญ่5554
716หนองแสงใหญ่50501
717หนองแสงใหญ่59591
718หนองแสงใหญ่66124
719หนองแสงใหญ่7769
720หนองแสงใหญ่88113
721หนองแสงใหญ่99112
722หนองแสงใหญ่ึ7ึ72
723หนองแสงใหญุ่6ุ62
724ห้วยยาง26
725ห้วยยาง1172
726ห้วยยาง101065
727ห้วยยาง111133
728ห้วยยาง2268
729ห้วยยาง3368
730ห้วยยาง44113
731ห้วยยาง55102
732ห้วยยาง66100
733ห้วยยาง7788
734ห้วยยาง8853
735ห้วยยาง9948
736ห้วยยางบ.ดงแถบบ.ดงแถบ1
737ห้วยยาง1
738ห้วยยางึ7ึ76
739ห้วยยางึึ7ึึ71
740ห้วยไผ่39
741ห้วยไผ่01011
742ห้วยไผ่11138
743ห้วยไผ่101069
744ห้วยไผ่22121
745ห้วยไผ่3346
746ห้วยไผ่4463
747ห้วยไผ่5555
748ห้วยไผ่6660
749ห้วยไผ่7772
750ห้วยไผ่88121
751ห้วยไผ่99118
752ห้วยไผุ่6ุ62
753โขงเจียมบ้านก้อนคำ บ้านก้อนคำ 79
754โขงเจียม11434
755โขงเจียม1010222
756โขงเจียม111167
757โขงเจียม121242
758โขงเจียม1561561
759โขงเจียม22283
760โขงเจียม3355
761โขงเจียม44164
762โขงเจียม5558
763โขงเจียม6676
764โขงเจียม7783
765โขงเจียม88160
766โขงเจียม9949
767กลางใหญ่3
768กลางใหญ่ 4 41
769กลางใหญ่--1
770กลางใหญ่010118
771กลางใหญ่020215
772กลางใหญ่030319
773กลางใหญ่040415
774กลางใหญ่05055
775กลางใหญ่060614
776กลางใหญ่07073
777กลางใหญ่080813
778กลางใหญ่090915
779กลางใหญ่1151
780กลางใหญ่101043
781กลางใหญ่111154
782กลางใหญ่2231
783กลางใหญ่2โทร092-76877852โทร092-76877851
784กลางใหญ่3361
785กลางใหญ่4467
786กลางใหญ่5531
787กลางใหญ่5 โทร 08379296015 โทร 08379296011
788กลางใหญ่5/25/21
789กลางใหญ่6644
790กลางใหญ่7721
791กลางใหญ่8847
792กลางใหญ่9947
793ก่อเอ้3
794ก่อเอ้010117
795ก่อเอ้020210
796ก่อเอ้03039
797ก่อเอ้040419
798ก่อเอ้05059
799ก่อเอ้060626
800ก่อเอ้070714
801ก่อเอ้080836
802ก่อเอ้090955
803ก่อเอ้1162
804ก่อเอ้101060
805ก่อเอ้111167
806ก่อเอ้1212130
807ก่อเอ้1211211
808ก่อเอ้13131
809ก่อเอ้2220
810ก่อเอ้21211
811ก่อเอ้3352
812ก่อเอ้4476
813ก่อเอ้5535
814ก่อเอ้6676
815ก่อเอ้7740
816ก่อเอ้88126
817ก่อเอ้99121
818ก่อเอุ้6ุ62
819ค้อทองนาโพธิ์นาโพธิ์3
820ค้อทอง010116
821ค้อทอง020229
822ค้อทอง030310
823ค้อทอง040410
824ค้อทอง050514
825ค้อทอง060617
826ค้อทอง07076
827ค้อทอง080816
828ค้อทอง090921
829ค้อทอง1165
830ค้อทอง1010110
831ค้อทอง111158
832ค้อทอง12122
833ค้อทอง14141
834ค้อทอง2284
835ค้อทอง3374
836ค้อทอง4453
837ค้อทอง5548
838ค้อทอง6653
839ค้อทอง7737
840ค้อทอง8852
841ค้อทอง9961
842ชีทวน6
843ชีทวน 4 41
844ชีทวน010121
845ชีทวน020210
846ชีทวน030326
847ชีทวน040427
848ชีทวน050512
849ชีทวน060614
850ชีทวน07079
851ชีทวน080810
852ชีทวน09096
853ชีทวน1143
854ชีทวน101030
855ชีทวน111157
856ชีทวน14141
857ชีทวน2262
858ชีทวน33122
859ชีทวน3 โทร 09268786423 โทร 09268786421
860ชีทวน4481
861ชีทวน5527
862ชีทวน6674
863ชีทวน6.6.1
864ชีทวน7741
865ชีทวน8843
866ชีทวน9917
867ชีทวนชีทวนชีทวน1
868ชีทวนุ6ุ61
869ท่าไห07073
870ท่าไห010117
871ท่าไห020213
872ท่าไห030328
873ท่าไห040422
874ท่าไห050527
875ท่าไห060627
876ท่าไห070727
877ท่าไห080832
878ท่าไห090924
879ท่าไห1154
880ท่าไห1010112
881ท่าไห1111118
882ท่าไห1212117
883ท่าไห131357
884ท่าไห14141
885ท่าไห2255
886ท่าไห3376
887ท่าไห37371
888ท่าไห4495
889ท่าไห41411
890ท่าไห5552
891ท่าไห6667
892ท่าไห7780
893ท่าไห8879
894ท่าไห9959
895ธาตุน้อยดินดำดินดำ3
896ธาตุน้อย 5 51
897ธาตุน้อย010122
898ธาตุน้อย020219
899ธาตุน้อย030324
900ธาตุน้อย04042
901ธาตุน้อย050519
902ธาตุน้อย060615
903ธาตุน้อย070714
904ธาตุน้อย080817
905ธาตุน้อย090921
906ธาตุน้อย1199
907ธาตุน้อย1010124
908ธาตุน้อย10 โทร 086792564210 โทร 08679256421
909ธาตุน้อย10 โทร062115736410 โทร06211573641
910ธาตุน้อย12 12 1
911ธาตุน้อย2256
912ธาตุน้อย33102
913ธาตุน้อย4415
914ธาตุน้อย55104
915ธาตุน้อย51511
916ธาตุน้อย6643
917ธาตุน้อย7787
918ธาตุน้อย88101
919ธาตุน้อย99125
920นาคำใหญ่บ.200 บ.นาคำใหหญิง่บ.200 บ.นาคำใหหญิง่3
921นาคำใหญ่ 7 71
922นาคำใหญ่01018
923นาคำใหญ่02025
924นาคำใหญ่04043
925นาคำใหญ่050513
926นาคำใหญ่060611
927นาคำใหญ่070719
928นาคำใหญ่080812
929นาคำใหญ่1145
930นาคำใหญ่11111
931นาคำใหญ่12121
932นาคำใหญ่2232
933นาคำใหญ่24241
934นาคำใหญ่3314
935นาคำใหญ่4419
936นาคำใหญ่5529
937นาคำใหญ่6645
938นาคำใหญ่7741
939นาคำใหญ่8859
940นาคำใหญ่992
941บ้านกอก3
942บ้านกอก010126
943บ้านกอก020226
944บ้านกอก03039
945บ้านกอก040425
946บ้านกอก050527
947บ้านกอก06065
948บ้านกอก1188
949บ้านกอก10102
950บ้านกอก11111
951บ้านกอก2285
952บ้านกอก3336
953บ้านกอก4463
954บ้านกอก5554
955บ้านกอก6642
956บ้านกอก991
957บ้านไทย01017
958บ้านไทย02028
959บ้านไทย030318
960บ้านไทย040427
961บ้านไทย050513
962บ้านไทย060625
963บ้านไทย070718
964บ้านไทย080824
965บ้านไทย090920
966บ้านไทย1115
967บ้านไทย101077
968บ้านไทย111160
969บ้านไทย121241
970บ้านไทย18181
971บ้านไทย19191
972บ้านไทย2228
973บ้านไทย3365
974บ้านไทย4459
975บ้านไทย5520
976บ้านไทย6624
977บ้านไทย7727
978บ้านไทย8833
979บ้านไทย9944
980บ้านไทยบ.โนนดู่บ.โนนดู่1
981บ้านไทยบ้านพัก รพ.สต.โพนทองบ้านพัก รพ.สต.โพนทอง1
982บ้านไทยรพ.สต.โพนทองรพ.สต.โพนทอง1
983ยางขี้นก5
984ยางขี้นก01017
985ยางขี้นก020210
986ยางขี้นก030313
987ยางขี้นก040414
988ยางขี้นก05056
989ยางขี้นก06067
990ยางขี้นก07075
991ยางขี้นก08084
992ยางขี้นก09093
993ยางขี้นก1139
994ยางขี้นก101024
995ยางขี้นก11112
996ยางขี้นก2224
997ยางขี้นก3369
998ยางขี้นก4474
999ยางขี้นก5581
1000ยางขี้นก6672
1001ยางขี้นก7752
1002ยางขี้นก8845
1003ยางขี้นก9925
1004ศรีสุขเค็งเค็ง6
1005ศรีสุข01018
1006ศรีสุข02025
1007ศรีสุข030319
1008ศรีสุข040426
1009ศรีสุข050512
1010ศรีสุข060613
1011ศรีสุข07079
1012ศรีสุข08085
1013ศรีสุข1148
1014ศรีสุข12121
1015ศรีสุข1281281
1016ศรีสุข2265
1017ศรีสุข3389
1018ศรีสุข4489
1019ศรีสุข5539
1020ศรีสุข6695
1021ศรีสุข7736
1022ศรีสุข8872
1023สร้างถ่อบ.317บ.3175
1024สร้างถ่อ010125
1025สร้างถ่อ020221
1026สร้างถ่อ030313
1027สร้างถ่อ040411
1028สร้างถ่อ05058
1029สร้างถ่อ060617
1030สร้างถ่อ07073
1031สร้างถ่อ09095
1032สร้างถ่อ1180
1033สร้างถ่อ1 โทร09545998801 โทร09545998801
1034สร้างถ่อ1 โทร099-18343011 โทร099-18343011
1035สร้างถ่อ101037
1036สร้างถ่อ111131
1037สร้างถ่อ121231
1038สร้างถ่อ131383
1039สร้างถ่อ141475
1040สร้างถ่อ151589
1041สร้างถ่อ161669
1042สร้างถ่อ16 โทร095574950116 โทร09557495011
1043สร้างถ่อ171741
1044สร้างถ่อ1โทร061-10666871โทร061-10666871
1045สร้างถ่อ1โทร06110666871โทร06110666871
1046สร้างถ่อ22105
1047สร้างถ่อ2 โทร095-45998802 โทร095-45998801
1048สร้างถ่อ3354
1049สร้างถ่อ4436
1050สร้างถ่อ5533
1051สร้างถ่อ6668
1052สร้างถ่อ7749
1053สร้างถ่อ8820
1054สร้างถ่อ9930
1055สร้างถ่อ90901
1056สร้างถ่อึ7ึ71
1057สร้างถ่อุ6ุ62
1058สหธาตุ01014
1059สหธาตุ02027
1060สหธาตุ030311
1061สหธาตุ04048
1062สหธาตุ050515
1063สหธาตุ06068
1064สหธาตุ07072
1065สหธาตุ1152
1066สหธาตุ1 โทร 06428417941 โทร 06428417941
1067สหธาตุ10101
1068สหธาตุ11111
1069สหธาตุ14141
1070สหธาตุ2244
1071สหธาตุ3337
1072สหธาตุ4451
1073สหธาตุ5523
1074สหธาตุ5 โทร 08857432925 โทร 08857432921
1075สหธาตุ6616
1076สหธาตุ776
1077สหธาตุ991
1078หนองเหล่า4
1079หนองเหล่า010148
1080หนองเหล่า020231
1081หนองเหล่า030330
1082หนองเหล่า040434
1083หนองเหล่า050515
1084หนองเหล่า060622
1085หนองเหล่า070718
1086หนองเหล่า080814
1087หนองเหล่า090920
1088หนองเหล่า1160
1089หนองเหล่า101089
1090หนองเหล่า1111113
1091หนองเหล่า22114
1092หนองเหล่า33104
1093หนองเหล่า4468
1094หนองเหล่า5552
1095หนองเหล่า6644
1096หนองเหล่า7730
1097หนองเหล่า79 โทร.090-021610379 โทร.090-02161031
1098หนองเหล่า8837
1099หนองเหล่า9957
1100หนองเหล่าุ6ุ61
1101หัวดอน9
1102หัวดอน 4 41
1103หัวดอน010119
1104หัวดอน020210
1105หัวดอน030316
1106หัวดอน040428
1107หัวดอน050544
1108หัวดอน060626
1109หัวดอน070715
1110หัวดอน080813
1111หัวดอน090952
1112หัวดอน1145
1113หัวดอน1010140
1114หัวดอน1111121
1115หัวดอน12121
1116หัวดอน17171
1117หัวดอน2228
1118หัวดอน3352
1119หัวดอน4480
1120หัวดอน55108
1121หัวดอน6683
1122หัวดอน7771
1123หัวดอน8852
1124หัวดอน89891
1125หัวดอน99126
1126หัวดอนุ6ุ61
1127เขื่องในบ.บ้านพัก รพ.เขื่องในบ.บ้านพัก รพ.เขื่องใน27
1128เขื่องใน 1 11
1129เขื่องใน010130
1130เขื่องใน020215
1131เขื่องใน030328
1132เขื่องใน040491
1133เขื่องใน050557
1134เขื่องใน060656
1135เขื่องใน070722
1136เขื่องใน080830
1137เขื่องใน09094
1138เขื่องใน11153
1139เขื่องใน1010191
1140เขื่องใน1111244
1141เขื่องใน1212134
1142เขื่องใน15151
1143เขื่องใน1691691
1144เขื่องใน2245
1145เขื่องใน24241
1146เขื่องใน33129
1147เขื่องใน44352
1148เขื่องใน4 โทร 08106689704 โทร 08106689701
1149เขื่องใน4 โทร 08846976984 โทร 08846976981
1150เขื่องใน47471
1151เขื่องใน49491
1152เขื่องใน55206
1153เขื่องใน66178
1154เขื่องใน6 บ.พักโรง6 บ.พักโรง1
1155เขื่องใน63631
1156เขื่องใน7763
1157เขื่องใน88137
1158เขื่องใน9910
1159เขื่องในม.12 โทร0833857551ม.12 โทร08338575511
1160เขื่องในึึ7ึึ71
1161เขื่องในุ16ุ161
1162เขื่องในุ6ุ61
1163เขื่องในโทร089-4261674โทร089-42616741
1164แดงหม้อ010137
1165แดงหม้อ020238
1166แดงหม้อ03031
1167แดงหม้อ04046
1168แดงหม้อ05056
1169แดงหม้อ060611
1170แดงหม้อ11107
1171แดงหม้อ22103
1172แดงหม้อ3322
1173แดงหม้อ33331
1174แดงหม้อ4419
1175แดงหม้อ5526
1176แดงหม้อ6622
1177แดงหม้อ991
1178โนนรัง5
1179โนนรัง010112
1180โนนรัง020236
1181โนนรัง030314
1182โนนรัง04049
1183โนนรัง05053
1184โนนรัง06063
1185โนนรัง070711
1186โนนรัง1152
1187โนนรัง11111
1188โนนรัง22150
1189โนนรัง3364
1190โนนรัง4436
1191โนนรัง5543
1192โนนรัง6617
1193โนนรัง63631
1194โนนรัง7747
1195*กองโพนบ.12 ซ.ชยางกรู 9บ.12 ซ.ชยางกรู 91
1196*กองโพน112
1197*กองโพน10105
1198*กองโพน11111
1199*กองโพน12121
1200*กองโพน15155
1201*กองโพน16162
1202*กองโพน222
1203*กองโพน332
1204*กองโพน442
1205*กองโพน771
1206*กองโพน883
1207*กองโพน991
1208กองโพน21211
1209ขามป้อม447
1210ขามป้อม001
1211ขามป้อม1184
1212ขามป้อม1010134
1213ขามป้อม1081081
1214ขามป้อม111161
1215ขามป้อม121250
1216ขามป้อม131364
1217ขามป้อม141467
1218ขามป้อม151538
1219ขามป้อม161633
1220ขามป้อม171724
1221ขามป้อม18182
1222ขามป้อม19191
1223ขามป้อม2289
1224ขามป้อม22221
1225ขามป้อม3377
1226ขามป้อม4497
1227ขามป้อม5598
1228ขามป้อม6682
1229ขามป้อม7798
1230ขามป้อม8858
1231ขามป้อม9948
1232ขามป้อมึ7ึ71
1233นาแวง7
1234นาแวง1167
1235นาแวง101089
1236นาแวง111160
1237นาแวง121277
1238นาแวง131314
1239นาแวง1501501
1240นาแวง1541541
1241นาแวง2287
1242นาแวง3356
1243นาแวง44126
1244นาแวง40401
1245นาแวง5544
1246นาแวง6636
1247นาแวง7717
1248นาแวง8890
1249นาแวง9994
1250หนองนกทา4
1251หนองนกทา007
1252หนองนกทา1164
1253หนองนกทา101017
1254หนองนกทา111141
1255หนองนกทา121218
1256หนองนกทา131325
1257หนองนกทา15151
1258หนองนกทา2254
1259หนองนกทา3383
1260หนองนกทา4434
1261หนองนกทา55111
1262หนองนกทา6632
1263หนองนกทา7766
1264หนองนกทา8848
1265หนองนกทา9965
1266หนองผือ9
1267หนองผือ001
1268หนองผือ11215
1269หนองผือ1010107
1270หนองผือ111152
1271หนองผือ1212188
1272หนองผือ131337
1273หนองผือ141490
1274หนองผือ19191
1275หนองผือ2292
1276หนองผือ3358
1277หนองผือ4485
1278หนองผือ5597
1279หนองผือ66159
1280หนองผือ7797
1281หนองผือ8891
1282หนองผือ99189
1283หนองผือึ7ึ71
1284หนองสิม3
1285หนองสิม001
1286หนองสิม1110
1287หนองสิม101066
1288หนองสิม12127
1289หนองสิม15151
1290หนองสิม2271
1291หนองสิม3329
1292หนองสิม4463
1293หนองสิม40401
1294หนองสิม5574
1295หนองสิม6636
1296หนองสิม7745
1297หนองสิม88185
1298หนองสิม9955
1299หัวนา7
1300หัวนา002
1301หัวนา1160
1302หัวนา1010113
1303หัวนา1111145
1304หัวนา121242
1305หัวนา1313120
1306หัวนา1414117
1307หัวนา151555
1308หัวนา18182
1309หัวนา22100
1310หัวนา2092091
1311หัวนา3374
1312หัวนา4495
1313หัวนา55194
1314หัวนา6657
1315หัวนา77129
1316หัวนา88284
1317หัวนา9976
1318หัวนาบ.ตาแหลวบ.ตาแหลว1
1319เขมราฐ44
1320เขมราฐ007
1321เขมราฐ11330
1322เขมราฐ101045
1323เขมราฐ1111128
1324เขมราฐ121274
1325เขมราฐ1313218
1326เขมราฐ141497
1327เขมราฐ1515128
1328เขมราฐ15/15/1
1329เขมราฐ161689
1330เขมราฐ171733
1331เขมราฐ181821
1332เขมราฐ1919107
1333เขมราฐ1981981
1334เขมราฐ22117
1335เขมราฐ202075
1336เขมราฐ212125
1337เขมราฐ2222180
1338เขมราฐ24/124/11
1339เขมราฐ33109
1340เขมราฐ44150
1341เขมราฐ43431
1342เขมราฐ44441
1343เขมราฐ55195
1344เขมราฐ66244
1345เขมราฐ60603
1346เขมราฐ77291
1347เขมราฐ88387
1348เขมราฐ99179
1349เขมราฐบ้านนาสนามบ้านนาสนาม1
1350เจียด3
1351เจียด05052
1352เจียด07071
1353เจียด08083
1354เจียด1176
1355เจียด11111
1356เจียด12121
1357เจียด14141
1358เจียด2295
1359เจียด3326
1360เจียด4453
1361เจียด55131
1362เจียด6668
1363เจียด7745
1364เจียด8875
1365เจียด9929
1366แก้งเหนือ10
1367แก้งเหนือ11178
1368แก้งเหนือ101082
1369แก้งเหนือ11112
1370แก้งเหนือ15151
1371แก้งเหนือ22130
1372แก้งเหนือ3382
1373แก้งเหนือ4451
1374แก้งเหนือ5572
1375แก้งเหนือ6688
1376แก้งเหนือ77127
1377แก้งเหนือ8864
1378แก้งเหนือ9957
1379โขงเจียม881
1380กลางบ.บ.27
1381กลาง03031
1382กลาง04041
1383กลาง11215
1384กลาง101065
1385กลาง111134
1386กลาง121269
1387กลาง1313107
1388กลาง13.13.1
1389กลาง1414192
1390กลาง1515191
1391กลาง1616127
1392กลาง1717110
1393กลาง181880
1394กลาง19193
1395กลาง22255
1396กลาง21211
1397กลาง22221
1398กลาง24241
1399กลาง33242
1400กลาง34341
1401กลาง44131
1402กลาง55157
1403กลาง6667
1404กลาง7789
1405กลาง88190
1406กลาง9966
1407กลางบ้านบกบ้านบก1
1408กลางบ้้านบกบ้้านบก1
1409กุดประทาย19
1410กุดประทาย01011
1411กุดประทาย11101
1412กุดประทาย101078
1413กุดประทาย1111123
1414กุดประทาย121261
1415กุดประทาย1313113
1416กุดประทาย141484
1417กุดประทาย1515143
1418กุดประทาย161692
1419กุดประทาย171730
1420กุดประทาย181845
1421กุดประทาย191980
1422กุดประทาย2234
1423กุดประทาย202095
1424กุดประทาย212148
1425กุดประทาย3376
1426กุดประทาย34341
1427กุดประทาย44133
1428กุดประทาย5598
1429กุดประทาย66104
1430กุดประทาย7781
1431กุดประทาย88132
1432กุดประทาย99270
1433คำครั่ง12
1434คำครั่ง11156
1435คำครั่ง101048
1436คำครั่ง12122
1437คำครั่ง13132
1438คำครั่ง22118
1439คำครั่ง21211
1440คำครั่ง3355
1441คำครั่ง4475
1442คำครั่ง5588
1443คำครั่ง6639
1444คำครั่ง77174
1445คำครั่ง8861
1446คำครั่ง9982
1447ตบหู12
1448ตบหู00001
1449ตบหู1199
1450ตบหู101046
1451ตบหู111121
1452ตบหู121269
1453ตบหู1221221
1454ตบหู131373
1455ตบหู1331331
1456ตบหู141479
1457ตบหู1515150
1458ตบหู1616125
1459ตบหู171742
1460ตบหู181849
1461ตบหู1919151
1462ตบหู22138
1463ตบหู2020107
1464ตบหู212165
1465ตบหู2222124
1466ตบหู23231
1467ตบหู33121
1468ตบหู31311
1469ตบหู4435
1470ตบหู55155
1471ตบหู66117
1472ตบหู7745
1473ตบหู8869
1474ตบหู99135
1475ทุ่งเทิงบ.32 ม.2 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชายอุดมบ.32 ม.2 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชายอุดม14
1476ทุ่งเทิง11125
1477ทุ่งเทิง101065
1478ทุ่งเทิง111186
1479ทุ่งเทิง121260
1480ทุ่งเทิง131341
1481ทุ่งเทิง141443
1482ทุ่งเทิง151590
1483ทุ่งเทิง22115
1484ทุ่งเทิง3379
1485ทุ่งเทิง4457
1486ทุ่งเทิง55112
1487ทุ่งเทิง6663
1488ทุ่งเทิง7730
1489ทุ่งเทิง8882
1490ทุ่งเทิง99136
1491ท่าโพธิ์ศรี20
1492ท่าโพธิ์ศรี01011
1493ท่าโพธิ์ศรี11143
1494ท่าโพธิ์ศรี1010134
1495ท่าโพธิ์ศรี1091091
1496ท่าโพธิ์ศรี1111103
1497ท่าโพธิ์ศรี14141
1498ท่าโพธิ์ศรี15152
1499ท่าโพธิ์ศรี22205
1500ท่าโพธิ์ศรี28281
1501ท่าโพธิ์ศรี33226
1502ท่าโพธิ์ศรี4447
1503ท่าโพธิ์ศรี55182
1504ท่าโพธิ์ศรี66150
1505ท่าโพธิ์ศรี77183
1506ท่าโพธิ์ศรี8871
1507ท่าโพธิ์ศรี99120
1508นากระแซงบ.34บ.3427
1509นากระแซง00001
1510นากระแซง08081
1511นากระแซง11138
1512นากระแซง101097
1513นากระแซง111148
1514นากระแซง121245
1515นากระแซง131383
1516นากระแซง141447
1517นากระแซง151517
1518นากระแซง161652
1519นากระแซง18181
1520นากระแซง22141
1521นากระแซง33125
1522นากระแซง44116
1523นากระแซง4064061
1524นากระแซง55135
1525นากระแซง57571
1526นากระแซง66106
1527นากระแซง77239
1528นากระแซง88173
1529นากระแซง99187
1530นาส่วง14
1531นาส่วง11149
1532นาส่วง1010137
1533นาส่วง1111120
1534นาส่วง1212118
1535นาส่วง14141
1536นาส่วง15151
1537นาส่วง2297
1538นาส่วง21212
1539นาส่วง22221
1540นาส่วง25251
1541นาส่วง27271
1542นาส่วง33152
1543นาส่วง44112
1544นาส่วง55100
1545นาส่วง6657
1546นาส่วง7755
1547นาส่วง88120
1548นาส่วง99134
1549นาเจริญบ.บ.15
1550นาเจริญ11228
1551นาเจริญ101081
1552นาเจริญ111149
1553นาเจริญ16161
1554นาเจริญ22162
1555นาเจริญ22221
1556นาเจริญ33129
1557นาเจริญ44176
1558นาเจริญ5534
1559นาเจริญ6646
1560นาเจริญ77117
1561นาเจริญ88192
1562นาเจริญ9960
1563บัวงามบ.149บ.14915
1564บัวงาม--2
1565บัวงาม01011
1566บัวงาม11251
1567บัวงาม101075
1568บัวงาม111145
1569บัวงาม121264
1570บัวงาม1313150
1571บัวงาม1414122
1572บัวงาม151585
1573บัวงาม161626
1574บัวงาม17171
1575บัวงาม22190
1576บัวงาม23231
1577บัวงาม33187
1578บัวงาม4448
1579บัวงาม55120
1580บัวงาม6673
1581บัวงาม7744
1582บัวงาม73/173/11
1583บัวงาม8856
1584บัวงาม9934
1585ป่าโมง6
1586ป่าโมง--1
1587ป่าโมง1179
1588ป่าโมง101051
1589ป่าโมง22132
1590ป่าโมง23231
1591ป่าโมง33106
1592ป่าโมง44110
1593ป่าโมง55103
1594ป่าโมง6638
1595ป่าโมง7784
1596ป่าโมง8826
1597ป่าโมง9944
1598สมสะอาดบ.บ.15
1599สมสะอาด00001
1600สมสะอาด11271
1601สมสะอาด1010241
1602สมสะอาด111157
1603สมสะอาด1212174
1604สมสะอาด1313141
1605สมสะอาด16162
1606สมสะอาด17171
1607สมสะอาด19191
1608สมสะอาด22129
1609สมสะอาด22221
1610สมสะอาด24241
1611สมสะอาด27272
1612สมสะอาด33186
1613สมสะอาด30301
1614สมสะอาด44109
1615สมสะอาด55179
1616สมสะอาด66190
1617สมสะอาด77158
1618สมสะอาด88108
1619สมสะอาด99174
1620เมืองเดช291
1621เมืองเดช--1
1622เมืองเดช003
1623เมืองเดช00002
1624เมืองเดช11241
1625เมืองเดช1010222
1626เมืองเดช1111275
1627เมืองเดช1212209
1628เมืองเดช1313109
1629เมืองเดช1414306
1630เมืองเดช1515156
1631เมืองเดช1616235
1632เมืองเดช1717336
1633เมืองเดช1818129
1634เมืองเดช1919784
1635เมืองเดช22381
1636เมืองเดช202087
1637เมืองเดช2121262
1638เมืองเดช21/421/41
1639เมืองเดช2162161
1640เมืองเดช2222133
1641เมืองเดช2323162
1642เมืองเดช2424203
1643เมืองเดช2525185
1644เมืองเดช262666
1645เมืองเดช2727205
1646เมืองเดช2828114
1647เมืองเดช292988
1648เมืองเดช33178
1649เมืองเดช3030126
1650เมืองเดช313198
1651เมืองเดช3232103
1652เมืองเดช333393
1653เมืองเดช343496
1654เมืองเดช353573
1655เมืองเดช38381
1656เมืองเดช44158
1657เมืองเดช55244
1658เมืองเดช66212
1659เมืองเดช77235
1660เมืองเดช88536
1661เมืองเดช99169
1662เมืองเดช90901
1663แก้ง7
1664แก้ง11226
1665แก้ง101069
1666แก้ง1111129
1667แก้ง13131
1668แก้ง18182
1669แก้ง22283
1670แก้ง33221
1671แก้ง44119
1672แก้ง5586
1673แก้ง6656
1674แก้ง77117
1675แก้ง88112
1676แก้ง9993
1677โนนสมบูรณ์7
1678โนนสมบูรณ์11115
1679โนนสมบูรณ์11111
1680โนนสมบูรณ์13131
1681โนนสมบูรณ์22138
1682โนนสมบูรณ์33100
1683โนนสมบูรณ์4484
1684โนนสมบูรณ์55226
1685โนนสมบูรณ์6669
1686โนนสมบูรณ์7769
1687โนนสมบูรณ์8852
1688โนนสมบูรณ์99132
1689โพนงาม13
1690โพนงาม02021
1691โพนงาม11146
1692โพนงาม1010141
1693โพนงาม111183
1694โพนงาม1212140
1695โพนงาม131381
1696โพนงาม18181
1697โพนงาม19192
1698โพนงาม22187
1699โพนงาม33104
1700โพนงาม34341
1701โพนงาม44100
1702โพนงาม44441
1703โพนงาม5569
1704โพนงาม6694
1705โพนงาม77126
1706โพนงาม88228
1707โพนงาม99122
1708โพนงามหนองยาวหนองยาว1
1709นาจะหลวยบ.บ.24
1710นาจะหลวย00001
1711นาจะหลวย11208
1712นาจะหลวย1010316
1713นาจะหลวย1061061
1714นาจะหลวย1111384
1715นาจะหลวย1212315
1716นาจะหลวย1281281
1717นาจะหลวย1313267
1718นาจะหลวย1414201
1719นาจะหลวย1515260
1720นาจะหลวย1541541
1721นาจะหลวย1616119
1722นาจะหลวย1717173
1723นาจะหลวย181887
1724นาจะหลวย1919124
1725นาจะหลวย19+19+1
1726นาจะหลวย22289
1727นาจะหลวย2042041
1728นาจะหลวย33207
1729นาจะหลวย33331
1730นาจะหลวย44147
1731นาจะหลวย4 ต.หนองอ้4 ต.หนองอ้2
1732นาจะหลวย55284
1733นาจะหลวย66128
1734นาจะหลวย77233
1735นาจะหลวย74741
1736นาจะหลวย88387
1737นาจะหลวย8ตบ8ตบ1
1738นาจะหลวย99244
1739นาจะหลวยึ7ึ71
1740บ้านตูมบ้านใหม่บูรพาบ้านใหม่บูรพา4
1741บ้านตูม001
1742บ้านตูม1199
1743บ้านตูม1010159
1744บ้านตูม1111151
1745บ้านตูม1212148
1746บ้านตูม1313154
1747บ้านตูม1414164
1748บ้านตูม1471471
1749บ้านตูม1515120
1750บ้านตูม1616128
1751บ้านตูม1717158
1752บ้านตูม18182
1753บ้านตูม22175
1754บ้านตูม3379
1755บ้านตูม34341
1756บ้านตูม44187
1757บ้านตูม55192
1758บ้านตูม66139
1759บ้านตูม60601
1760บ้านตูม77171
1761บ้านตูม74741
1762บ้านตูม88128
1763บ้านตูม99243
1764บ้านตูมโคจรโคจร1
1765พรสวรรค์โนนสวางโนนสวาง1
1766พรสวรรค์11149
1767พรสวรรค์1010132
1768พรสวรรค์11111
1769พรสวรรค์14141
1770พรสวรรค์16161
1771พรสวรรค์17171
1772พรสวรรค์22113
1773พรสวรรค์33116
1774พรสวรรค์44153
1775พรสวรรค์5585
1776พรสวรรค์59591
1777พรสวรรค์66134
1778พรสวรรค์7735
1779พรสวรรค์88115
1780พรสวรรค์9959
1781โนนสมบูรณ์บ.บ.5
1782โนนสมบูรณ์1144
1783โนนสมบูรณ์101091
1784โนนสมบูรณ์111194
1785โนนสมบูรณ์15151
1786โนนสมบูรณ์16161
1787โนนสมบูรณ์2294
1788โนนสมบูรณ์2362361
1789โนนสมบูรณ์33193
1790โนนสมบูรณ์44226
1791โนนสมบูรณ์5593
1792โนนสมบูรณ์66122
1793โนนสมบูรณ์7735
1794โนนสมบูรณ์88130
1795โนนสมบูรณ์9956
1796โนนสวรรค์3
1797โนนสวรรค์11123
1798โนนสวรรค์101065
1799โนนสวรรค์13134
1800โนนสวรรค์17171
1801โนนสวรรค์2276
1802โนนสวรรค์21211
1803โนนสวรรค์33146
1804โนนสวรรค์44114
1805โนนสวรรค์55112
1806โนนสวรรค์6652
1807โนนสวรรค์7786
1808โนนสวรรค์8888
1809โนนสวรรค์87871
1810โนนสวรรค์9957
1811โสกแสง12
1812โสกแสง00001
1813โสกแสง11182
1814โสกแสง101079
1815โสกแสง111184
1816โสกแสง12122
1817โสกแสง13131
1818โสกแสง14141
1819โสกแสง1601601
1820โสกแสง22147
1821โสกแสง33124
1822โสกแสง44199
1823โสกแสง44441
1824โสกแสง55106
1825โสกแสง66111
1826โสกแสง77178
1827โสกแสง77771
1828โสกแสง8898
1829โสกแสง99124
1830โสกแสง97971
1831ขี้เหล็ก10101
1832ขี้เหล็ก13131
1833ขี้เหล็ก15151
1834ขี้เหล็ก221
1835ขี้เหล็ก21211
1836ขี้เหล็ก331
1837ขี้เหล็ก551
1838ขี้เหล็ก661
1839ขี้เหล็ก771
1840ขี้เหล็ก881
1841ตาเกา10101
1842ตาเกา11111
1843ตาเกา12121
1844ตาเกา222
1845ตาเกา441
1846ตาเกา551
1847ตาเกา771
1848ตาเกา881
1849บุเปือย14
1850บุเปือย11141
1851บุเปือย1010136
1852บุเปือย111130
1853บุเปือย1212148
1854บุเปือย1313102
1855บุเปือย141497
1856บุเปือย151568
1857บุเปือย16161
1858บุเปือย17171
1859บุเปือย18181
1860บุเปือย19191
1861บุเปือย1961961
1862บุเปือย22142
1863บุเปือย20202
1864บุเปือย33137
1865บุเปือย4456
1866บุเปือย55107
1867บุเปือย6690
1868บุเปือย77200
1869บุเปือย88201
1870บุเปือย99130
1871บุเปือย1
1872ยาง4
1873ยาง11111
1874ยาง101062
1875ยาง1111103
1876ยาง121268
1877ยาง131370
1878ยาง14143
1879ยาง16161
1880ยาง19193
1881ยาง22121
1882ยาง3350
1883ยาง44117
1884ยาง5543
1885ยาง6664
1886ยาง7776
1887ยาง8887
1888ยาง9997
1889ยางึ7ึ71
1890ยางุ6ุ61
1891ยางใหญ่บ. 74/3บ. 74/34
1892ยางใหญ่11174
1893ยางใหญ่101091
1894ยางใหญ่1111113
1895ยางใหญ่1111111
1896ยางใหญ่121274
1897ยางใหญ่14146
1898ยางใหญ่15151
1899ยางใหญ่2265
1900ยางใหญ่3380
1901ยางใหญ่44120
1902ยางใหญ่55156
1903ยางใหญ่6666
1904ยางใหญ่60601
1905ยางใหญ่7749
1906ยางใหญ่8845
1907ยางใหญ่9974
1908สีวิเชียรบ.บ.37
1909สีวิเชียร--1
1910สีวิเชียร..1
1911สีวิเชียร11236
1912สีวิเชียร1010278
1913สีวิเชียร10/1.10/1.1
1914สีวิเชียร1061061
1915สีวิเชียร1111153
1916สีวิเชียร1212378
1917สีวิเชียร131346
1918สีวิเชียร1414110
1919สีวิเชียร1515168
1920สีวิเชียร1616214
1921สีวิเชียร17173
1922สีวิเชียร18185
1923สีวิเชียร19191
1924สีวิเชียร22310
1925สีวิเชียร33218
1926สีวิเชียร31311
1927สีวิเชียร44294
1928สีวิเชียร46461
1929สีวิเชียร55204
1930สีวิเชียร66219
1931สีวิเชียร77321
1932สีวิเชียร88144
1933สีวิเชียร99474
1934สีวิเชียรึ7ึ73
1935สีวิเชียรุ6ุ63
1936เก่าขาม9
1937เก่าขาม11132
1938เก่าขาม101039
1939เก่าขาม111155
1940เก่าขาม121241
1941เก่าขาม131355
1942เก่าขาม14141
1943เก่าขาม15153
1944เก่าขาม16161
1945เก่าขาม1721721
1946เก่าขาม19191
1947เก่าขาม22176
1948เก่าขาม2092091
1949เก่าขาม26261
1950เก่าขาม3373
1951เก่าขาม44140
1952เก่าขาม55211
1953เก่าขาม66118
1954เก่าขาม77188
1955เก่าขาม8859
1956เก่าขาม9954
1957เก่าขามุ6ุ62
1958เก่าขาม1
1959โคกสะอาด10101
1960โคกสะอาด11111
1961โคกสะอาด221
1962โคกสะอาด332
1963โคกสะอาด551
1964โคกสะอาด661
1965โซง8
1966โซง11264
1967โซง101043
1968โซง1011011
1969โซง1111258
1970โซง121289
1971โซง13132
1972โซง14142
1973โซง15151
1974โซง17171
1975โซง22187
1976โซง22222
1977โซง23231
1978โซง33116
1979โซง44222
1980โซง42421
1981โซง55218
1982โซง66392
1983โซง77170
1984โซง8859
1985โซง99116
1986โซง9999991
1987โซงุุ6ุุ61
1988โดมประดิษฐ์บ.บ.19
1989โดมประดิษฐ์--1
1990โดมประดิษฐ์..2
1991โดมประดิษฐ์11143
1992โดมประดิษฐ์101072
1993โดมประดิษฐ์1051051
1994โดมประดิษฐ์1111159
1995โดมประดิษฐ์1212120
1996โดมประดิษฐ์1313247
1997โดมประดิษฐ์141494
1998โดมประดิษฐ์151579
1999โดมประดิษฐ์1616104
2000โดมประดิษฐ์1717119
2001โดมประดิษฐ์1818117
2002โดมประดิษฐ์1919126
2003โดมประดิษฐ์22135
2004โดมประดิษฐ์2020148
2005โดมประดิษฐ์2121123
2006โดมประดิษฐ์33232
2007โดมประดิษฐ์32321
2008โดมประดิษฐ์44285
2009โดมประดิษฐ์55158
2010โดมประดิษฐ์6666
2011โดมประดิษฐ์77212
2012โดมประดิษฐ์88249
2013โดมประดิษฐ์99211
2014โดมประดิษฐ์ุ5ุ51
2015ไพบูลย์111
2016ไพบูลย์12122
2017ไพบูลย์223
2018ไพบูลย์331
2019ไพบูลย์771
2020ไพบูลย์991
202111111
2022คอแลนหนองบัวหนองบัว3
2023คอแลน11140
2024คอแลน1010178
2025คอแลน1111115
2026คอแลน1212101
2027คอแลน131397
2028คอแลน1414124
2029คอแลน151550
2030คอแลน161635
2031คอแลน171751
2032คอแลน181873
2033คอแลน19191
2034คอแลน22175
2035คอแลน20201
2036คอแลน21212
2037คอแลน33130
2038คอแลน44180
2039คอแลน5562
2040คอแลน6669
2041คอแลน7768
2042คอแลน88135
2043คอแลน9994
2044คอแลนบ้านพักครู ม 10บ้านพักครู ม 101
2045นาโพธิ์กลางกลาง2
2046นาโพธิ์00001
2047นาโพธิ์1184
2048นาโพธิ์1010185
2049นาโพธิ์111165
2050นาโพธิ์12128
2051นาโพธิ์13131
2052นาโพธิ์17171
2053นาโพธิ์18182
2054นาโพธิ์22127
2055นาโพธิ์33158
2056นาโพธิ์4498
2057นาโพธิ์55143
2058นาโพธิ์66104
2059นาโพธิ์77104
2060นาโพธิ์8893
2061นาโพธิ์99136
2062นาโพธิ์ึ7ึ71
2063บัวงาม3
2064บัวงาม11114
2065บัวงาม101097
2066บัวงาม111197
2067บัวงาม1212136
2068บัวงาม1313155
2069บัวงาม1414115
2070บัวงาม151583
2071บัวงาม18181
2072บัวงาม22213
2073บัวงาม3377
2074บัวงาม44304
2075บัวงาม55123
2076บัวงาม66140
2077บัวงาม7772
2078บัวงาม88161
2079บัวงาม9997
2080บัวงาม96961
2081บ้านแมด2
2082บ้านแมด1187
2083บ้านแมด1010122
2084บ้านแมด111184
2085บ้านแมด1212138
2086บ้านแมด14141
2087บ้านแมด18181
2088บ้านแมด22115
2089บ้านแมด21211
2090บ้านแมด33164
2091บ้านแมด44116
2092บ้านแมด5570
2093บ้านแมด6648
2094บ้านแมด7721
2095บ้านแมด88187
2096บ้านแมด99136
2097หนองสะโนบ.บ.2
2098หนองสะโน11139
2099หนองสะโน101062
2100หนองสะโน1111219
2101หนองสะโน1212139
2102หนองสะโน131390
2103หนองสะโน141431
2104หนองสะโน151593
2105หนองสะโน1616117
2106หนองสะโน1717167
2107หนองสะโน181858
2108หนองสะโน191990
2109หนองสะโน22107
2110หนองสะโน2020111
2111หนองสะโน212139
2112หนองสะโน2222149
2113หนองสะโน232369
2114หนองสะโน25251
2115หนองสะโน3393
2116หนองสะโน44156
2117หนองสะโน5579
2118หนองสะโน6697
2119หนองสะโน7778
2120หนองสะโน8888
2121หนองสะโน99148
2122หนองสะโนม.1ม.11
2123ห้วยข่า5
2124ห้วยข่า 12 121
2125ห้วยข่า--1
2126ห้วยข่า11207
2127ห้วยข่า101037
2128ห้วยข่า111135
2129ห้วยข่า121276
2130ห้วยข่า1313154
2131ห้วยข่า1301301
2132ห้วยข่า141425
2133ห้วยข่า1515117
2134ห้วยข่า161698
2135ห้วยข่า1717105
2136ห้วยข่า1791791
2137ห้วยข่า1818114
2138ห้วยข่า1919101
2139ห้วยข่า22191
2140ห้วยข่า2020117
2141ห้วยข่า2121182
2142ห้วยข่า2222147
2143ห้วยข่า2323170
2144ห้วยข่า33121
2145ห้วยข่า44330
2146ห้วยข่า55138
2147ห้วยข่า66288
2148ห้วยข่า77220
2149ห้วยข่า88141
2150ห้วยข่า99219
2151ห้วยข่าึ7ึ71
2152ห้วยข่าุ6ุ61
2153โนนค้อ3
2154โนนค้อ11124
2155โนนค้อ1010148
2156โนนค้อ111192
2157โนนค้อ12122
2158โนนค้อ14142
2159โนนค้อ22143
2160โนนค้อ20201
2161โนนค้อ3392
2162โนนค้อ4474
2163โนนค้อ5564
2164โนนค้อ50/150/11
2165โนนค้อ6652
2166โนนค้อ77203
2167โนนค้อ88182
2168โนนค้อ99109
2169โพนงามโนนหุ่งโนนหุ่ง4
2170โพนงาม11273
2171โพนงาม101083
2172โพนงาม1111141
2173โพนงาม1212161
2174โพนงาม131394
2175โพนงาม141476
2176โพนงาม22219
2177โพนงาม20201
2178โพนงาม2132131
2179โพนงาม23231
2180โพนงาม33166
2181โพนงาม38381
2182โพนงาม44192
2183โพนงาม5578
2184โพนงาม66176
2185โพนงาม77273
2186โพนงาม88308
2187โพนงาม99148
2188กระเดียนเวียงสวรรค์เวียงสวรรค์6
2189กระเดียน11164
2190กระเดียน15151
2191กระเดียน2255
2192กระเดียน33133
2193กระเดียน34341
2194กระเดียน4482
2195กระเดียน55104
2196กระเดียน6667
2197กระเดียน7780
2198กระเดียน8817
2199กระเดียน9951
2200กระเดียน90901
2201กุดยาลวนกุดเม็กกุดเม็ก4
2202กุดยาลวน11122
2203กุดยาลวน10101
2204กุดยาลวน1231231
2205กุดยาลวน2291
2206กุดยาลวน33109
2207กุดยาลวน4466
2208กุดยาลวน5587
2209กุดยาลวน6666
2210กุดยาลวน7784
2211กุดยาลวน881
2212กุดยาลวนุ6ุ61
2213กุศกรจิกจิก1
2214กุศกร1160
2215กุศกร12121
2216กุศกร2265
2217กุศกร3390
2218กุศกร44124
2219กุศกร5537
2220กุศกร6682
2221กุศกร7765
2222กุศกร8814
2223กุศกร9944
2224ขามเปี้ยศรีสุขศรีสุข2
2225ขามเปี้ย--1
2226ขามเปี้ย11153
2227ขามเปี้ย1010123
2228ขามเปี้ย111173
2229ขามเปี้ย121230
2230ขามเปี้ย22113
2231ขามเปี้ย2082081
2232ขามเปี้ย3331
2233ขามเปี้ย44136
2234ขามเปี้ย5589
2235ขามเปี้ย66113
2236ขามเปี้ย7763
2237ขามเปี้ย88103
2238ขามเปี้ย9982
2239ขามเปี้ยดอนหมูดอนหมู1
2240ขุหลุ6
2241ขุหลุ 3 31
2242ขุหลุ04041
2243ขุหลุ11132
2244ขุหลุ11111
2245ขุหลุ12121
2246ขุหลุ13131
2247ขุหลุ22250
2248ขุหลุ33129
2249ขุหลุ44239
2250ขุหลุ55220
2251ขุหลุ66441
2252ขุหลุ77208
2253ขุหลุ88270
2254ขุหลุ8/8/1
2255ขุหลุุ6ุ62
2256คอนสาย662
2257คอนสาย01011
2258คอนสาย11150
2259คอนสาย101038
2260คอนสาย1541541
2261คอนสาย18181
2262คอนสาย19191
2263คอนสาย22100
2264คอนสาย3375
2265คอนสาย44159
2266คอนสาย55118
2267คอนสาย66135
2268คอนสาย7736
2269คอนสาย8828
2270คอนสาย9938
2271คอนสายไร่ดงไร่ดง1
2272คำเจริญบ.9บ.92
2273คำเจริญ11268
2274คำเจริญ11111
2275คำเจริญ22193
2276คำเจริญ33120
2277คำเจริญ4474
2278คำเจริญ5559
2279คำเจริญ66102
2280คำเจริญ7789
2281คำเจริญ88131
2282คำเจริญ991
2283ตระการ5
2284ตระการ001
2285ตระการ11115
2286ตระการ10105
2287ตระการ11114
2288ตระการ12124
2289ตระการ13133
2290ตระการ14142
2291ตระการ15153
2292ตระการ18181
2293ตระการ2285
2294ตระการ33143
2295ตระการ31311
2296ตระการ4471
2297ตระการ5535
2298ตระการ66105
2299ตระการ7787
2300ตระการ8837
2301ตระการ9920
2302ตากแดด1
2303ตากแดด1155
2304ตากแดด101022
2305ตากแดด12121
2306ตากแดด2276
2307ตากแดด3341
2308ตากแดด4454
2309ตากแดด5517
2310ตากแดด6629
2311ตากแดด7733
2312ตากแดด8816
2313ตากแดด9911
2314ถ้ำแข้4
2315ถ้ำแข้11159
2316ถ้ำแข้12121
2317ถ้ำแข้2270
2318ถ้ำแข้3327
2319ถ้ำแข้4455
2320ถ้ำแข้5529
2321ถ้ำแข้6666
2322ถ้ำแข้7777
2323ถ้ำแข้8824
2324ถ้ำแข้9960
2325ท่าหลวง3
2326ท่าหลวง1126
2327ท่าหลวง2245
2328ท่าหลวง3344
2329ท่าหลวง4423
2330ท่าหลวง5564
2331ท่าหลวง6651
2332ท่าหลวง7749
2333ท่าหลวง8815
2334ท่าหลวง9964
2335นาพิน4
2336นาพิน 3 31
2337นาพิน11181
2338นาพิน1010122
2339นาพิน111150
2340นาพิน22179
2341นาพิน33198
2342นาพิน36361
2343นาพิน44103
2344นาพิน55122
2345นาพิน50501
2346นาพิน6650
2347นาพิน7746
2348นาพิน8891
2349นาพิน9933
2350นาพินนาพินนาพิน2
2351นาสะไม2
2352นาสะไม**1
2353นาสะไม1161
2354นาสะไม101034
2355นาสะไม111126
2356นาสะไม121244
2357นาสะไม131357
2358นาสะไม22128
2359นาสะไม3333
2360นาสะไม4472
2361นาสะไม5590
2362นาสะไม55551
2363นาสะไม6696
2364นาสะไม77122
2365นาสะไม8891
2366นาสะไม9920
2367บ้านแดง2
2368บ้านแดง1172
2369บ้านแดง2239
2370บ้านแดง3360
2371บ้านแดง4488
2372บ้านแดง5555
2373บ้านแดง54541
2374บ้านแดง6686
2375บ้านแดง7742
2376บ้านแดง8819
2377บ้านแดง9932
2378สะพือ4
2379สะพือ1169
2380สะพือ1201201
2381สะพือ2270
2382สะพือ3333
2383สะพือ44160
2384สะพือ5592
2385สะพือ51511
2386สะพือ6695
2387สะพือ7787
2388สะพือ8889
2389สะพือ991
2390หนองเต่า1
2391หนองเต่า1132
2392หนองเต่า13131
2393หนองเต่า2247
2394หนองเต่า3342
2395หนองเต่า4435
2396หนองเต่า5541
2397หนองเต่า6635
2398หนองเต่า7749
2399หนองเต่า8871
2400หนองเต่า9913
2401ห้วยฝ้ายพัฒนาห้วยฝ้ายพัฒนาห้วยฝ้ายพัฒนา1
2402ห้วยฝ้ายพัฒนา002
2403ห้วยฝ้ายพัฒนา1151
2404ห้วยฝ้ายพัฒนา101076
2405ห้วยฝ้ายพัฒนา111116
2406ห้วยฝ้ายพัฒนา121247
2407ห้วยฝ้ายพัฒนา14141
2408ห้วยฝ้ายพัฒนา2296
2409ห้วยฝ้ายพัฒนา3329
2410ห้วยฝ้ายพัฒนา4474
2411ห้วยฝ้ายพัฒนา5542
2412ห้วยฝ้ายพัฒนา6641
2413ห้วยฝ้ายพัฒนา7760
2414ห้วยฝ้ายพัฒนา8839
2415ห้วยฝ้ายพัฒนา9955
2416เกษม3
2417เกษม1194
2418เกษม101045
2419เกษม111180
2420เกษม1212132
2421เกษม131357
2422เกษม141467
2423เกษม151591
2424เกษม2241
2425เกษม3373
2426เกษม4436
2427เกษม5578
2428เกษม6666
2429เกษม77122
2430เกษม8833
2431เกษม9986
2432เซเป็ดบ.16บ.165
2433เซเป็ด1118
2434เซเป็ด101081
2435เซเป็ด22103
2436เซเป็ด3375
2437เซเป็ด4472
2438เซเป็ด41411
2439เซเป็ด5544
2440เซเป็ด6676
2441เซเป็ด7752
2442เซเป็ด8836
2443เซเป็ด9931
2444เป้า1
2445เป้า1192
2446เป้า101074
2447เป้า111144
2448เป้า2254
2449เป้า33104
2450เป้า4449
2451เป้า5563
2452เป้า66144
2453เป้า7739
2454เป้า88134
2455เป้า99105
2456โคกจาน3
2457โคกจาน01011
2458โคกจาน1158
2459โคกจาน101062
2460โคกจาน111134
2461โคกจาน121246
2462โคกจาน2216
2463โคกจาน3365
2464โคกจาน44127
2465โคกจาน5535
2466โคกจาน66119
2467โคกจาน7764
2468โคกจาน8831
2469โคกจาน9961
2470โนนกุง1132
2471โนนกุง101048
2472โนนกุง111136
2473โนนกุง121270
2474โนนกุง2285
2475โนนกุง3383
2476โนนกุง4448
2477โนนกุง5538
2478โนนกุง6635
2479โนนกุง7763
2480โนนกุง8828
2481โนนกุง9912
2482ไหล่ทุ่ง8
2483ไหล่ทุ่ง1194
2484ไหล่ทุ่ง101095
2485ไหล่ทุ่ง111176
2486ไหล่ทุ่ง1212107
2487ไหล่ทุ่ง13131
2488ไหล่ทุ่ง22232
2489ไหล่ทุ่ง33141
2490ไหล่ทุ่ง44181
2491ไหล่ทุ่ง55108
2492ไหล่ทุ่ง6646
2493ไหล่ทุ่ง77153
2494ไหล่ทุ่ง8838
2495ไหล่ทุ่ง99108
2496ไหล่ทุ่งบ่อหินบ่อหิน1
2497ไหล่ทุ่งึ7ึ71
2498กาบิน13
2499กาบิน11134
2500กาบิน101065
2501กาบิน111183
2502กาบิน121238
2503กาบิน131332
2504กาบิน141435
2505กาบิน1441441
2506กาบิน19191
2507กาบิน2278
2508กาบิน23231
2509กาบิน27271
2510กาบิน3327
2511กาบิน4453
2512กาบิน5577
2513กาบิน6660
2514กาบิน7752
2515กาบิน8830
2516กาบิน80801
2517กาบิน9995
2518ข้าวปุ้นโคกก่องโคกก่อง23
2519ข้าวปุ้น11235
2520ข้าวปุ้น101075
2521ข้าวปุ้น111131
2522ข้าวปุ้น121290
2523ข้าวปุ้น131341
2524ข้าวปุ้น1414304
2525ข้าวปุ้น151599
2526ข้าวปุ้น16162
2527ข้าวปุ้น17171
2528ข้าวปุ้น18182
2529ข้าวปุ้น19192
2530ข้าวปุ้น2291
2531ข้าวปุ้น20201
2532ข้าวปุ้น33107
2533ข้าวปุ้น44108
2534ข้าวปุ้น5538
2535ข้าวปุ้น66106
2536ข้าวปุ้น77175
2537ข้าวปุ้น88118
2538ข้าวปุ้น99103
2539หนองทันน้ำ8
2540หนองทันน้ำ11139
2541หนองทันน้ำ101096
2542หนองทันน้ำ111160
2543หนองทันน้ำ121272
2544หนองทันน้ำ131356
2545หนองทันน้ำ14142
2546หนองทันน้ำ2280
2547หนองทันน้ำ3387
2548หนองทันน้ำ44106
2549หนองทันน้ำ44441
2550หนองทันน้ำ5542
2551หนองทันน้ำ6635
2552หนองทันน้ำ67671
2553หนองทันน้ำ7760
2554หนองทันน้ำ8890
2555หนองทันน้ำ9994
2556แก่งเค็งหนองกุงหนองกุง15
2557แก่งเค็ง001
2558แก่งเค็ง11177
2559แก่งเค็ง1010106
2560แก่งเค็ง111126
2561แก่งเค็ง1212108
2562แก่งเค็ง131368
2563แก่งเค็ง2268
2564แก่งเค็ง33114
2565แก่งเค็ง44164
2566แก่งเค็ง5523
2567แก่งเค็ง55551
2568แก่งเค็ง6631
2569แก่งเค็ง77102
2570แก่งเค็ง889
2571แก่งเค็ง9997
2572โนนสวาง16
2573โนนสวาง11141
2574โนนสวาง1010139
2575โนนสวาง111118
2576โนนสวาง121269
2577โนนสวาง1201201
2578โนนสวาง131328
2579โนนสวาง141428
2580โนนสวาง1515133
2581โนนสวาง1616108
2582โนนสวาง1671671
2583โนนสวาง171773
2584โนนสวาง181874
2585โนนสวาง191965
2586โนนสวาง2263
2587โนนสวาง2020157
2588โนนสวาง2002001
2589โนนสวาง3395
2590โนนสวาง4460
2591โนนสวาง55101
2592โนนสวาง66107
2593โนนสวาง7798
2594โนนสวาง8868
2595โนนสวาง9970
2596771
2597ดุมใหญ่1168
2598ดุมใหญ่101011
2599ดุมใหญ่1011011
2600ดุมใหญ่111129
2601ดุมใหญ่1212105
2602ดุมใหญ่131363
2603ดุมใหญ่22105
2604ดุมใหญ่3341
2605ดุมใหญ่4425
2606ดุมใหญ่5542
2607ดุมใหญ่6693
2608ดุมใหญ่7727
2609ดุมใหญ่8872
2610ดุมใหญ่9933
2611นาเลิง7
2612นาเลิง1117
2613นาเลิง11111
2614นาเลิง2268
2615นาเลิง3342
2616นาเลิง4421
2617นาเลิง5575
2618นาเลิง6671
2619นาเลิง7763
2620นาเลิง8851
2621นาเลิง9934
2622ม่วงสามสิบบ.บ.229
2623ม่วงสามสิบ 3 31
2624ม่วงสามสิบ11290
2625ม่วงสามสิบ1010226
2626ม่วงสามสิบ111176
2627ม่วงสามสิบ1212109
2628ม่วงสามสิบ2260
2629ม่วงสามสิบ25252
2630ม่วงสามสิบ3377
2631ม่วงสามสิบ4469
2632ม่วงสามสิบ55232
2633ม่วงสามสิบ6686
2634ม่วงสามสิบ77161
2635ม่วงสามสิบ88189
2636ม่วงสามสิบ9937
2637ยางสักกระโพหลุ่มหนองแฝกหนองแฝก2
2638ยางสักกระโพหลุ่ม1162
2639ยางสักกระโพหลุ่ม101052
2640ยางสักกระโพหลุ่ม111158
2641ยางสักกระโพหลุ่ม12121
2642ยางสักกระโพหลุ่ม13136
2643ยางสักกระโพหลุ่ม22142
2644ยางสักกระโพหลุ่ม3373
2645ยางสักกระโพหลุ่ม4481
2646ยางสักกระโพหลุ่ม55124
2647ยางสักกระโพหลุ่ม6636
2648ยางสักกระโพหลุ่ม77101
2649ยางสักกระโพหลุ่ม88110
2650ยางสักกระโพหลุ่ม99126
2651ยางสักกระโพหลุ่ม99991
2652ยางโยภาพวัดบ้านหนองขุ่นวัดบ้านหนองขุ่น38
2653ยางโยภาพ1148
2654ยางโยภาพ101063
2655ยางโยภาพ1111165
2656ยางโยภาพ121213
2657ยางโยภาพ131326
2658ยางโยภาพ19191
2659ยางโยภาพ22120
2660ยางโยภาพ3377
2661ยางโยภาพ4476
2662ยางโยภาพ43431
2663ยางโยภาพ5555
2664ยางโยภาพ6637
2665ยางโยภาพ77111
2666ยางโยภาพ8874
2667ยางโยภาพ9937
2668หนองช้างใหญ่หนองช้างใหญ่หนองช้างใหญ่2
2669หนองช้างใหญ่1128
2670หนองช้างใหญ่10101
2671หนองช้างใหญ่12122
2672หนองช้างใหญ่2285
2673หนองช้างใหญ่3379
2674หนองช้างใหญ่4437
2675หนองช้างใหญ่5599
2676หนองช้างใหญ่6676
2677หนองช้างใหญ่7746
2678หนองช้างใหญ่8890
2679หนองฮาง2
2680หนองฮาง07071
2681หนองฮาง1124
2682หนองฮาง2242
2683หนองฮาง3367
2684หนองฮาง4467
2685หนองฮาง55102
2686หนองฮาง6648
2687หนองฮาง7755
2688หนองฮาง8870
2689หนองฮาง9944
2690หนองเมือง12
2691หนองเมือง1167
2692หนองเมือง101043
2693หนองเมือง111141
2694หนองเมือง121235
2695หนองเมือง131346
2696หนองเมือง141441
2697หนองเมือง2246
2698หนองเมือง3355
2699หนองเมือง44100
2700หนองเมือง5548
2701หนองเมือง6694
2702หนองเมือง7777
2703หนองเมือง77771
2704หนองเมือง889
2705หนองเมือง9942
2706หนองเหล่าดอนแดงน้อยดอนแดงน้อย6
2707หนองเหล่า 2 21
2708หนองเหล่า02022
2709หนองเหล่า03032
2710หนองเหล่า07071
2711หนองเหล่า1166
2712หนองเหล่า101029
2713หนองเหล่า111187
2714หนองเหล่า121233
2715หนองเหล่า131354
2716หนองเหล่า141495
2717หนองเหล่า151546
2718หนองเหล่า17171
2719หนองเหล่า22164
2720หนองเหล่า3358
2721หนองเหล่า4496
2722หนองเหล่า5538
2723หนองเหล่า66172
2724หนองเหล่า7763
2725หนองเหล่า8848
2726หนองเหล่า9969
2727หนองเหล่าหนองเหล่าหนองเหล่า1
2728หนองไข่นก1
2729หนองไข่นก1187
2730หนองไข่นก13131
2731หนองไข่นก2259
2732หนองไข่นก3331
2733หนองไข่นก4421
2734หนองไข่นก5539
2735หนองไข่นก6640
2736หนองไข่นก7736
2737หนองไข่นก8870
2738หนองไข่นก991
2739หนองไข่นกดอนขวาง หมู่ 4ดอนขวาง หมู่ 42
2740เตย4
2741เตย11120
2742เตย101059
2743เตย111117
2744เตย121282
2745เตย2248
2746เตย3329
2747เตย44113
2748เตย55160
2749เตย6657
2750เตย7786
2751เตย8896
2752เตย9993
2753เตยม.1ม.11
2754เหล่าบกขมิ้นขมิ้น3
2755เหล่าบก1153
2756เหล่าบก101093
2757เหล่าบก111113
2758เหล่าบก121238
2759เหล่าบก2226
2760เหล่าบก3348
2761เหล่าบก4433
2762เหล่าบก5555
2763เหล่าบก6622
2764เหล่าบก7776
2765เหล่าบก8850
2766เหล่าบก99131
2767เหล่าบกเหล่าบกเหล่าบก1
2768โพนแพงเป็ดเป็ด8
2769โพนแพง1149
2770โพนแพง101053
2771โพนแพง2252
2772โพนแพง3377
2773โพนแพง4456
2774โพนแพง5544
2775โพนแพง6651
2776โพนแพง7768
2777โพนแพง8876
2778โพนแพง9939
2779ไผ่ใหญ่6
2780ไผ่ใหญ่ 5 51
2781ไผ่ใหญ่1187
2782ไผ่ใหญ่101071
2783ไผ่ใหญ่111156
2784ไผ่ใหญ่121261
2785ไผ่ใหญ่2220
2786ไผ่ใหญ่3358
2787ไผ่ใหญ่4499
2788ไผ่ใหญ่5570
2789ไผ่ใหญ่6651
2790ไผ่ใหญ่7714
2791ไผ่ใหญ่8835
2792ไผ่ใหญ่9937
2793บ.บ.1
2794--2
2795342507881
2796คำขวางบ.ศูนย์พักคอยบ.ศูนย์พักคอย27
2797คำขวาง11210
2798คำขวาง101088
2799คำขวาง11111
2800คำขวาง1151151
2801คำขวาง13131
2802คำขวาง16161
2803คำขวาง17171
2804คำขวาง22260
2805คำขวาง33133
2806คำขวาง3623621
2807คำขวาง44219
2808คำขวาง47471
2809คำขวาง55294
2810คำขวาง66299
2811คำขวาง77193
2812คำขวาง88196
2813คำขวาง81811
2814คำขวาง99200
2815คำขวางถ.กันทรลักถ.กันทรลัก1
2816คำน้ำแซบบ.375บ.375136
2817คำน้ำแซบ--3
2818คำน้ำแซบ11357
2819คำน้ำแซบ1010220
2820คำน้ำแซบ11112
2821คำน้ำแซบ12121
2822คำน้ำแซบ13132
2823คำน้ำแซบ15151
2824คำน้ำแซบ16161
2825คำน้ำแซบ17171
2826คำน้ำแซบ18181
2827คำน้ำแซบ19193
2828คำน้ำแซบ22351
2829คำน้ำแซบ20204
2830คำน้ำแซบ33221
2831คำน้ำแซบ36361
2832คำน้ำแซบ44307
2833คำน้ำแซบ4374371
2834คำน้ำแซบ55191
2835คำน้ำแซบ66178
2836คำน้ำแซบ6 บ.นิมิตร6 บ.นิมิตร1
2837คำน้ำแซบ77128
2838คำน้ำแซบ88208
2839คำน้ำแซบ99299
2840คำน้ำแซบสาริน3สาริน31
2841คำน้ำแซบแคมป์คนงานแคมป์คนงาน1
2842คำน้ำแซบไม่ระบุไม่ระบุ2
2843คูเมืองบ.2บ.28
2844คูเมือง07071
2845คูเมือง1174
2846คูเมือง101085
2847คูเมือง111169
2848คูเมือง1212102
2849คูเมือง13131
2850คูเมือง22117
2851คูเมือง20201
2852คูเมือง33185
2853คูเมือง44140
2854คูเมือง5591
2855คูเมือง66135
2856คูเมือง77164
2857คูเมือง88180
2858คูเมือง99155
2859ช่องเม็ก991
2860ท่าช้าง11111
2861ท่าช้าง661
2862ท่าลาดบ.ทุ่งนาบ.ทุ่งนา11
2863ท่าลาด002
2864ท่าลาด11117
2865ท่าลาด1010109
2866ท่าลาด1111182
2867ท่าลาด121268
2868ท่าลาด22126
2869ท่าลาด3351
2870ท่าลาด44104
2871ท่าลาด46461
2872ท่าลาด55192
2873ท่าลาด66220
2874ท่าลาด77118
2875ท่าลาด8868
2876ท่าลาด99120
2877ท่าลาดุ6ุ61
2878ธาตุบ.ดรีมแมนชั่นบ.ดรีมแมนชั่น124
2879ธาตุ--2
2880ธาตุ09091
2881ธาตุ11138
2882ธาตุ1010152
2883ธาตุ111177
2884ธาตุ11 ซ.ประชา11 ซ.ประชา1
2885ธาตุ12121
2886ธาตุ15158
2887ธาตุ1551551
2888ธาตุ16161
2889ธาตุ17171
2890ธาตุ19192
2891ธาตุ22211
2892ธาตุ33134
2893ธาตุ333/1-2333/1-21
2894ธาตุ44262
2895ธาตุ41411
2896ธาตุ55173
2897ธาตุ6696
2898ธาตุ77223
2899ธาตุ88164
2900ธาตุ99358
2901ธาตุ9 ถ.สถลมาร9 ถ.สถลมาร1
2902ธาตุ9*9*1
2903ธาตุบ้านบัว บ้านบัว 1
2904ธาตุม.5ม.51
2905ธาตุม.9ม.91
2906บุ่งหวายบ.โนนยางบ.โนนยาง22
2907บุ่งหวาย06061
2908บุ่งหวาย11193
2909บุ่งหวาย1010131
2910บุ่งหวาย1111144
2911บุ่งหวาย121254
2912บุ่งหวาย1313127
2913บุ่งหวาย141457
2914บุ่งหวาย151568
2915บุ่งหวาย1616139
2916บุ่งหวาย171757
2917บุ่งหวาย1818118
2918บุ่งหวาย1919189
2919บุ่งหวาย2271
2920บุ่งหวาย2020152
2921บุ่งหวาย33205
2922บุ่งหวาย44116
2923บุ่งหวาย5581
2924บุ่งหวาย66102
2925บุ่งหวาย77114
2926บุ่งหวาย88176
2927บุ่งหวาย99131
2928บุ่งหวายหอพักซากุรหอพักซากุร1
2929บุ่งหวายึ7ึ71
2930บุ่งไหมบ.ไม่ระบุบ.ไม่ระบุ53
2931บุ่งไหม11156
2932บุ่งไหม101091
2933บุ่งไหม1111122
2934บุ่งไหม1191191
2935บุ่งไหม1212238
2936บุ่งไหม16161
2937บุ่งไหม17171
2938บุ่งไหม22162
2939บุ่งไหม33118
2940บุ่งไหม44318
2941บุ่งไหม5576
2942บุ่งไหม66208
2943บุ่งไหม77145
2944บุ่งไหม8887
2945บุ่งไหม9960
2946บุ่งไหม99991
2947บุ่งไหมถวาริน-พิบถวาริน-พิบ1
2948บุ่งไหมุ5ุ51
2949วารินชำราบบ.13 ถ.เทศบาล 14บ.13 ถ.เทศบาล 142762
2950วารินชำราบ 11 111
2951วารินชำราบ--37
2952วารินชำราบ002
2953วารินชำราบ11109
2954วารินชำราบ1010175
2955วารินชำราบ1111104
2956วารินชำราบ1212260
2957วารินชำราบ12 ถ.ประชา12 ถ.ประชา1
2958วารินชำราบ1313179
2959วารินชำราบ1414183
2960วารินชำราบ1515255
2961วารินชำราบ1616237
2962วารินชำราบ1717554
2963วารินชำราบ1818252
2964วารินชำราบ1919121
2965วารินชำราบ2294
2966วารินชำราบ2020142
2967วารินชำราบ2121187
2968วารินชำราบ21 สุขสำราญ21 สุขสำราญ1
2969วารินชำราบ222283
2970วารินชำราบ232364
2971วารินชำราบ242446
2972วารินชำราบ2525265
2973วารินชำราบ2626104
2974วารินชำราบ272755
2975วารินชำราบ282842
2976วารินชำราบ3372
2977วารินชำราบ30/230/21
2978วารินชำราบ4438
2979วารินชำราบ55106
2980วารินชำราบ52521
2981วารินชำราบ66101
2982วารินชำราบ6 ถ.จันทร์6 ถ.จันทร์2
2983วารินชำราบ77187
2984วารินชำราบ88144
2985วารินชำราบ99124
2986วารินชำราบกุดเป่งกุดเป่ง1
2987วารินชำราบชุมชนคูยางชุมชนคูยาง2
2988วารินชำราบชุมชนท่ากอไผ่ชุมชนท่ากอไผ่1
2989วารินชำราบชุมชนท่าก่อไผ่ชุมชนท่าก่อไผ่1
2990วารินชำราบซ.ข้างมดแดซ.ข้างมดแด2
2991วารินชำราบซ.ชลประทานซ.ชลประทาน1
2992วารินชำราบซ15ซ151
2993วารินชำราบถ กองทางถ กองทาง1
2994วารินชำราบถ.กองทางถ.กองทาง29
2995วารินชำราบถ.กันทรลักถ.กันทรลัก9
2996วารินชำราบถ.กันทรลักษ์ถ.กันทรลักษ์1
2997วารินชำราบถ.กุดปลาขาถ.กุดปลาขา1
2998วารินชำราบถ.จันทร์วีถ.จันทร์วี2
2999วารินชำราบถ.นิวาศวิถถ.นิวาศวิถ5
3000วารินชำราบถ.นิวาสถ.นิวาส1
3001วารินชำราบถ.นิวาสวิถถ.นิวาสวิถ2
3002วารินชำราบถ.ประชาราษถ.ประชาราษ10
3003วารินชำราบถ.ประชาร่วถ.ประชาร่ว12
3004วารินชำราบถ.ประชาสันถ.ประชาสัน4
3005วารินชำราบถ.ประชาสามถ.ประชาสาม3
3006วารินชำราบถ.ประชุมเทถ.ประชุมเท1
3007วารินชำราบถ.ประทุมเทถ.ประทุมเท2
3008วารินชำราบถ.ประปาร่วถ.ประปาร่ว2
3009วารินชำราบถ.พิทักษ์สถ.พิทักษ์ส1
3010วารินชำราบถ.มูลสารถ.มูลสาร1
3011วารินชำราบถ.วารินฯ-เถ.วารินฯ-เ1
3012วารินชำราบถ.วิบูลธรรถ.วิบูลธรร6
3013วารินชำราบถ.วิบูลธรรมถ.วิบูลธรรม2
3014วารินชำราบถ.ศรีสะเกษถ.ศรีสะเกษ1
3015วารินชำราบถ.สถลมาร์คถ.สถลมาร์ค7
3016วารินชำราบถ.สถิตพิมาถ.สถิตพิมา1
3017วารินชำราบถ.สิทธิคุณถ.สิทธิคุณ1
3018วารินชำราบถ.อำเภอถ.อำเภอ1
3019วารินชำราบถ.เกษฒวันถ.เกษฒวัน1
3020วารินชำราบถ.เกษมวันถ.เกษมวัน3
3021วารินชำราบถ.เกษมสุขถ.เกษมสุข1
3022วารินชำราบถ.เทศบาลถ.เทศบาล2
3023วารินชำราบถ.เทศบาล 1ถ.เทศบาล 11
3024วารินชำราบถ.เทศบาล 2ถ.เทศบาล 213
3025วารินชำราบถ.เทศบาล 4ถ.เทศบาล 43
3026วารินชำราบถ.เทศบาล 5ถ.เทศบาล 51
3027วารินชำราบถ.เทศบาล 9ถ.เทศบาล 92
3028วารินชำราบถ.เทศบาล13ถ.เทศบาล133
3029วารินชำราบถ.เทศบาล14ถ.เทศบาล141
3030วารินชำราบถ.เทศบาล2ถ.เทศบาล22
3031วารินชำราบถ.เทศบาล42ถ.เทศบาล421
3032วารินชำราบถ.เทศบาล6ถ.เทศบาล61
3033วารินชำราบถ.เทศบาล7ถ.เทศบาล74
3034วารินชำราบถ.แก้วเสนาถ.แก้วเสนา3
3035วารินชำราบถ.แสงอรุณถ.แสงอรุณ1
3036วารินชำราบถนนนิวาสวิถนนนิวาสวิ1
3037วารินชำราบท.44ท.441
3038วารินชำราบทม.วารินทม.วาริน1
3039วารินชำราบทม.วารินฯทม.วารินฯ3
3040วารินชำราบบ้านหาดสวนบ้านหาดสวน1
3041วารินชำราบบ้านหาดสวนสุข1บ้านหาดสวนสุข11
3042วารินชำราบบ้านเกตุแก้วบ้านเกตุแก้ว1
3043วารินชำราบบ้านเช่าแถบ้านเช่าแถ1
3044วารินชำราบบ้านเช่าไมบ้านเช่าไม1
3045วารินชำราบม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่1
3046วารินชำราบวารินฯวารินฯ3
3047วารินชำราบหอพักโพธิ์หอพักโพธิ์1
3048วารินชำราบห้องเช่าไมห้องเช่าไม1
3049วารินชำราบึ7ึ71
3050วารินชำราบเทศบาล 1เทศบาล 11
3051วารินชำราบเทศบาล 15เทศบาล 151
3052วารินชำราบเทศบาล 17เทศบาล 172
3053วารินชำราบเทศบาล 18เทศบาล 181
3054วารินชำราบเทศบาล 26เทศบาล 261
3055วารินชำราบเทศบาล 3เทศบาล 31
3056วารินชำราบเทศบาล26เทศบาล265
3057วารินชำราบเทศบาล9เทศบาล91
3058วารินชำราบแสงอรุณแสงอรุณ1
3059วารินชำราบโนนผึ้งโนนผึ้ง1
3060วารินฯถ.วิบูลธรรถ.วิบูลธรร3
3061สระสมิงบ.ทุ่งนาบ.ทุ่งนา6
3062สระสมิง11167
3063สระสมิง101022
3064สระสมิง1111131
3065สระสมิง1212101
3066สระสมิง131317
3067สระสมิง141454
3068สระสมิง151533
3069สระสมิง161657
3070สระสมิง17172
3071สระสมิง18182
3072สระสมิง22105
3073สระสมิง33118
3074สระสมิง4458
3075สระสมิง5576
3076สระสมิง6622
3077สระสมิง7778
3078สระสมิง88138
3079สระสมิง9927
3080หนองกินเพลบ.บ้านพัก ซอยแลคตาซอยบ.บ้านพัก ซอยแลคตาซอย37
3081หนองกินเพล--1
3082หนองกินเพล08081
3083หนองกินเพล11169
3084หนองกินเพล10101
3085หนองกินเพล12121
3086หนองกินเพล17171
3087หนองกินเพล22236
3088หนองกินเพล33238
3089หนองกินเพล44192
3090หนองกินเพล55243
3091หนองกินเพล66323
3092หนองกินเพล77185
3093หนองกินเพล88173
3094หนองกินเพล99245
3095หนองกินเพลหอพักไม่ทรหอพักไม่ทร1
3096หนองกินเพลุ6ุ62
3097ห้วยขะยูงบ.ห้วยขะยุงบ.ห้วยขะยุง7
3098ห้วยขะยูง1162
3099ห้วยขะยูง101096
3100ห้วยขะยูง111156
3101ห้วยขะยูง121283
3102ห้วยขะยูง131336
3103ห้วยขะยูง17172
3104ห้วยขะยูง2291
3105ห้วยขะยูง20201
3106ห้วยขะยูง3357
3107ห้วยขะยูง4475
3108ห้วยขะยูง5539
3109ห้วยขะยูง6667
3110ห้วยขะยูง7710
3111ห้วยขะยูง88129
3112ห้วยขะยูง9968
3113เมืองศรีไคบ.โรงสีข้าวบ.โรงสีข้าว322
3114เมืองศรีไค--3
3115เมืองศรีไค11165
3116เมืองศรีไค101076
3117เมืองศรีไค1071071
3118เมืองศรีไค111146
3119เมืองศรีไค12122
3120เมืองศรีไค14141
3121เมืองศรีไค15153
3122เมืองศรีไค1541541
3123เมืองศรีไค16161
3124เมืองศรีไค17171
3125เมืองศรีไค22638
3126เมืองศรีไค20201
3127เมืองศรีไค33468
3128เมืองศรีไค441109
3129เมืองศรีไค42421
3130เมืองศรีไค55630
3131เมืองศรีไค5 หอพักท็อปวัน5 หอพักท็อปวัน1
3132เมืองศรีไค66118
3133เมืองศรีไค77155
3134เมืองศรีไค8873
3135เมืองศรีไค8/58/51
3136เมืองศรีไค85851
3137เมืองศรีไค99103
3138เมืองศรีไค99991
3139เมืองศรีไคม.2ม.21
3140เมืองศรีไคม.อุบลม.อุบล2
3141เมืองศรีไคหอบอสหอบอส1
3142เมืองศรีไคหอพัก AAหอพัก AA1
3143เมืองศรีไคหอพักจันทพหอพักจันทพ1
3144แจระแม221
3145แสนสุขบ.17/42 วังทองกรีนวิลล์บ.17/42 วังทองกรีนวิลล์214
3146แสนสุข 17 171
3147แสนสุข--11
3148แสนสุข001
3149แสนสุข03031
3150แสนสุข11863
3151แสนสุข1010417
3152แสนสุข1001001
3153แสนสุข1111309
3154แสนสุข1141141
3155แสนสุข1212173
3156แสนสุข1313328
3157แสนสุข1414156
3158แสนสุข1515306
3159แสนสุข1616195
3160แสนสุข1717393
3161แสนสุข17 โครงการอยู่ดีมีสุข917 โครงการอยู่ดีมีสุข92
3162แสนสุข1818168
3163แสนสุข1919238
3164แสนสุข221870
3165แสนสุข2020297
3166แสนสุข21212
3167แสนสุข23231
3168แสนสุข29292
3169แสนสุข33180
3170แสนสุข378/419378/4191
3171แสนสุข44240
3172แสนสุข55264
3173แสนสุข59591
3174แสนสุข66216
3175แสนสุข77282
3176แสนสุข88303
3177แสนสุข99330
3178แสนสุขตรงข้าม รร.บ้านธาตุตรงข้าม รร.บ้านธาตุ1
3179แสนสุขม.ศุภาลัยม.ศุภาลัย2
3180แสนสุขวิมลกาลวิมลกาล1
3181แสนสุขสุภาลัยพรีสุภาลัยพรี1
3182แสนสุขหมู่บ้านวัหมู่บ้านวั1
3183แสนสุขหอพักตลาดเหอพักตลาดเ2
3184แสนสุขึึ7ึึ71
3185แสนสุขโครงการอยู่ดีมีสุข ม.17โครงการอยู่ดีมีสุข ม.171
3186โนนผึ้งบ.ม.ปิยพิศ (บ้านเช่า)บ.ม.ปิยพิศ (บ้านเช่า)245
3187โนนผึ้ง--1
3188โนนผึ้ง11177
3189โนนผึ้ง1010227
3190โนนผึ้ง1111254
3191โนนผึ้ง11 ม.สาริน11 ม.สาริน1
3192โนนผึ้ง12122
3193โนนผึ้ง14141
3194โนนผึ้ง17171
3195โนนผึ้ง22296
3196โนนผึ้ง20201
3197โนนผึ้ง22221
3198โนนผึ้ง27272
3199โนนผึ้ง33213
3200โนนผึ้ง4490
3201โนนผึ้ง45451
3202โนนผึ้ง55156
3203โนนผึ้ง66196
3204โนนผึ้ง77134
3205โนนผึ้ง88199
3206โนนผึ้ง99449
3207โนนผึ้งบ.เหรียญทอบ.เหรียญทอ1
3208โนนผึ้งบ.เอื้ออาทบ.เอื้ออาท1
3209โนนผึ้งหมู่บ้านปิหมู่บ้านปิ2
3210โนนผึ้งหมู่บ้านเอหมู่บ้านเอ2
3211โนนผึ้งหอพักรัฐพงหอพักรัฐพง1
3212โนนผึ้งึ7ึ71
3213โนนผึ้งเมโทรทาวน์เมโทรทาวน์1
3214โนนโหนนบ.5บ.57
3215โนนโหนน11205
3216โนนโหนน1010120
3217โนนโหนน1111131
3218โนนโหนน1212119
3219โนนโหนน13131
3220โนนโหนน16161
3221โนนโหนน22153
3222โนนโหนน33200
3223โนนโหนน44123
3224โนนโหนน55172
3225โนนโหนน66158
3226โนนโหนน77140
3227โนนโหนน8896
3228โนนโหนน9944
3229โพธิ์ใหญ่บ.สร้างเม็กบ.สร้างเม็ก26
3230โพธิ์ใหญ่--1
3231โพธิ์ใหญ่11105
3232โพธิ์ใหญ่101040
3233โพธิ์ใหญ่111154
3234โพธิ์ใหญ่121223
3235โพธิ์ใหญ่131351
3236โพธิ์ใหญ่14141
3237โพธิ์ใหญ่19191
3238โพธิ์ใหญ่22140
3239โพธิ์ใหญ่2082081
3240โพธิ์ใหญ่3374
3241โพธิ์ใหญ่44115
3242โพธิ์ใหญ่55188
3243โพธิ์ใหญ่54541
3244โพธิ์ใหญ่66120
3245โพธิ์ใหญ่77108
3246โพธิ์ใหญ่8865
3247โพธิ์ใหญ่99101
3248โพธิ์ใหญ่ึ7ึ71
3249กุดชมภูบ.131บ.13129
3250กุดชมภู11184
3251กุดชมภู101087
3252กุดชมภู1111104
3253กุดชมภู1212173
3254กุดชมภู1313118
3255กุดชมภู141496
3256กุดชมภู151583
3257กุดชมภู1616110
3258กุดชมภู1717117
3259กุดชมภู181863
3260กุดชมภู191995
3261กุดชมภู22147
3262กุดชมภู25251
3263กุดชมภู33146
3264กุดชมภู44174
3265กุดชมภู55209
3266กุดชมภู66158
3267กุดชมภู7747
3268กุดชมภู88158
3269กุดชมภู99191
3270ดอนจิกบ.40/34บ.40/3415
3271ดอนจิก11212
3272ดอนจิก101099
3273ดอนจิก111147
3274ดอนจิก121247
3275ดอนจิก131382
3276ดอนจิก1414193
3277ดอนจิก151559
3278ดอนจิก161697
3279ดอนจิก1717115
3280ดอนจิก181876
3281ดอนจิก191950
3282ดอนจิก2277
3283ดอนจิก202026
3284ดอนจิก212138
3285ดอนจิก222248
3286ดอนจิก232378
3287ดอนจิก26261
3288ดอนจิก29291
3289ดอนจิก33124
3290ดอนจิก33331
3291ดอนจิก44152
3292ดอนจิก5575
3293ดอนจิก6686
3294ดอนจิก7729
3295ดอนจิก88136
3296ดอนจิก99172
3297ทรายมูล5
3298ทรายมูล11170
3299ทรายมูล1010128
3300ทรายมูล19191
3301ทรายมูล22118
3302ทรายมูล33108
3303ทรายมูล44100
3304ทรายมูล55114
3305ทรายมูล66148
3306ทรายมูล7730
3307ทรายมูล8844
3308ทรายมูล9980
3309นาโพธิ์เลิงบากเลิงบาก37
3310นาโพธิ์11121
3311นาโพธิ์101081
3312นาโพธิ์111162
3313นาโพธิ์12121
3314นาโพธิ์13131
3315นาโพธิ์14142
3316นาโพธิ์22161
3317นาโพธิ์33180
3318นาโพธิ์4443
3319นาโพธิ์5581
3320นาโพธิ์6691
3321นาโพธิ์7780
3322นาโพธิ์8886
3323นาโพธิ์9977
3324บ้านแขม4
3325บ้านแขม1179
3326บ้านแขม22100
3327บ้านแขม3375
3328บ้านแขม44105
3329บ้านแขม5583
3330บ้านแขม66148
3331บ้านแขม77105
3332บ้านแขม8834
3333บ้านแขม991
3334พิบูลบ.4*3 ถ.อุทุมพร ชุมชนวัดหลวงบ.4*3 ถ.อุทุมพร ชุมชนวัดหลวง2508
3335พิบูล--5
3336พิบูล119
3337พิบูล10103
3338พิบูล11112
3339พิบูล12125
3340พิบูล13135
3341พิบูล14145
3342พิบูล14/2-314/2-31
3343พิบูล15151
3344พิบูล16162
3345พิบูล18181
3346พิบูล227
3347พิบูล22221
3348พิบูล3311
3349พิบูล446
3350พิบูล557
3351พิบูล662
3352พิบูล772
3353พิบูล78/278/21
3354พิบูล883
3355พิบูล993
3356พิบูลกลาง1กลาง11
3357พิบูลกลาง2กลาง21
3358พิบูลชุมชนวัดสระแก้ว2ชุมชนวัดสระแก้ว21
3359พิบูลชุมชนวัดหลวง2ชุมชนวัดหลวง22
3360พิบูลต.พิบูลต.พิบูล1
3361พิบูลถ.บำรุงราษฎร์ถ.บำรุงราษฎร์2
3362พิบูลถ.พรหมแสงถ.พรหมแสง1
3363พิบูลถ.พิบูลถ.พิบูล6
3364พิบูลถ.ราชวงศ์ถ.ราชวงศ์1
3365พิบูลถ.วิพาากย์ถ.วิพาากย์1
3366พิบูลถ.สถิตย์ถ.สถิตย์1
3367พิบูลถ.สถิตย์นิถ.สถิตย์นิ1
3368พิบูลถ.สถิตย์นิมานกาลถ.สถิตย์นิมานกาล1
3369พิบูลถ.สระแก้วถ.สระแก้ว1
3370พิบูลถ.สร้างคำถ.สร้างคำ3
3371พิบูลถ.หลวงถ.หลวง1
3372พิบูลถ.อุทุมพรถ.อุทุมพร1
3373พิบูลที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอ1
3374พิบูลบ้านพักรพ.พิบูลฯบ้านพักรพ.พิบูลฯ1
3375พิบูลวัดภูเขาแก้ว2วัดภูเขาแก้ว21
3376พิบูลสระแก้ว2สระแก้ว21
3377พิบูลหลวง1หลวง13
3378พิบูลเหนือกลาง1เหนือกลาง11
3379พิบูลเหนือกลาง2เหนือกลาง21
3380พิบูลโพธิ์ตาก1โพธิ์ตาก11
3381ระเวบ.บ.7
3382ระเว11156
3383ระเว101090
3384ระเว111196
3385ระเว1212140
3386ระเว13131
3387ระเว22178
3388ระเว22223
3389ระเว27271
3390ระเว33162
3391ระเว44112
3392ระเว5570
3393ระเว6619
3394ระเว77151
3395ระเว88192
3396ระเว9950
3397หนองบัวฮี9
3398หนองบัวฮี11105
3399หนองบัวฮี101095
3400หนองบัวฮี111168
3401หนองบัวฮี1212120
3402หนองบัวฮี131371
3403หนองบัวฮี141473
3404หนองบัวฮี151577
3405หนองบัวฮี161657
3406หนองบัวฮี22110
3407หนองบัวฮี3366
3408หนองบัวฮี4493
3409หนองบัวฮี5597
3410หนองบัวฮี66127
3411หนองบัวฮี7758
3412หนองบัวฮี8889
3413หนองบัวฮี9967
3414อ่างศิลา8
3415อ่างศิลา1183
3416อ่างศิลา101037
3417อ่างศิลา111130
3418อ่างศิลา121244
3419อ่างศิลา13132
3420อ่างศิลา15151
3421อ่างศิลา19191
3422อ่างศิลา22117
3423อ่างศิลา33139
3424อ่างศิลา44135
3425อ่างศิลา5586
3426อ่างศิลา6633
3427อ่างศิลา7770
3428อ่างศิลา8872
3429อ่างศิลา99118
3430โนนกลาง4
3431โนนกลาง1163
3432โนนกลาง101062
3433โนนกลาง111130
3434โนนกลาง121286
3435โนนกลาง15152
3436โนนกลาง22100
3437โนนกลาง22221
3438โนนกลาง3329
3439โนนกลาง44112
3440โนนกลาง5543
3441โนนกลาง6647
3442โนนกลาง7741
3443โนนกลาง88102
3444โนนกลาง9958
3445โนนกาหลง3
3446โนนกาหลง1187
3447โนนกาหลง1281281
3448โนนกาหลง15151
3449โนนกาหลง1571571
3450โนนกาหลง19191
3451โนนกาหลง22116
3452โนนกาหลง22221
3453โนนกาหลง3336
3454โนนกาหลง32321
3455โนนกาหลง4492
3456โนนกาหลง5570
3457โนนกาหลง6642
3458โนนกาหลง7740
3459โนนกาหลง8855
3460โนนกาหลง9947
3461โพธิ์ศรีบ.บ.13
3462โพธิ์ศรี11163
3463โพธิ์ศรี101061
3464โพธิ์ศรี111156
3465โพธิ์ศรี114/14114/141
3466โพธิ์ศรี1212141
3467โพธิ์ศรี1313124
3468โพธิ์ศรี1414128
3469โพธิ์ศรี17171
3470โพธิ์ศรี22157
3471โพธิ์ศรี33186
3472โพธิ์ศรี44196
3473โพธิ์ศรี55150
3474โพธิ์ศรี52521
3475โพธิ์ศรี66236
3476โพธิ์ศรี77202
3477โพธิ์ศรี88246
3478โพธิ์ศรี99238
3479โพธิ์ไทรบ.บ.17
3480โพธิ์ไทร1158
3481โพธิ์ไทร101083
3482โพธิ์ไทร111196
3483โพธิ์ไทร1212111
3484โพธิ์ไทร1313199
3485โพธิ์ไทร1414106
3486โพธิ์ไทร151571
3487โพธิ์ไทร1616178
3488โพธิ์ไทร171745
3489โพธิ์ไทร181899
3490โพธิ์ไทร1919125
3491โพธิ์ไทร22225
3492โพธิ์ไทร33157
3493โพธิ์ไทร4467
3494โพธิ์ไทร48481
3495โพธิ์ไทร55136
3496โพธิ์ไทร66139
3497โพธิ์ไทร68681
3498โพธิ์ไทร77110
3499โพธิ์ไทร88147
3500โพธิ์ไทร99227
3501ไร่ใต้สอน.ไร่ใต้สอน.ไร่ใต้12
3502ไร่ใต้1143
3503ไร่ใต้101066
3504ไร่ใต้111164
3505ไร่ใต้1212103
3506ไร่ใต้1313113
3507ไร่ใต้141480
3508ไร่ใต้151548
3509ไร่ใต้16161
3510ไร่ใต้2259
3511ไร่ใต้3350
3512ไร่ใต้44114
3513ไร่ใต้47471
3514ไร่ใต้5554
3515ไร่ใต้66124
3516ไร่ใต้7798
3517ไร่ใต้88174
3518ไร่ใต้9952
3519คำหว้า7
3520คำหว้า1193
3521คำหว้า11111
3522คำหว้า22101
3523คำหว้า3390
3524คำหว้า4452
3525คำหว้า5574
3526คำหว้า6659
3527คำหว้า881
3528คำหว้า991
3529จิกเทิง8
3530จิกเทิง1190
3531จิกเทิง11111
3532จิกเทิง22116
3533จิกเทิง3392
3534จิกเทิง4488
3535จิกเทิง5588
3536จิกเทิง6619
3537จิกเทิง62621
3538จิกเทิง7750
3539จิกเทิง8828
3540จิกเทิง9959
3541ตาลสุมบ.บ้านพัก สสอ.อำเภอตาลสุมบ.บ้านพัก สสอ.อำเภอตาลสุม41
3542ตาลสุม--1
3543ตาลสุม1184
3544ตาลสุม101059
3545ตาลสุม1111184
3546ตาลสุม1121121
3547ตาลสุม121255
3548ตาลสุม131353
3549ตาลสุม141440
3550ตาลสุม1515116
3551ตาลสุม16161
3552ตาลสุม22347
3553ตาลสุม33173
3554ตาลสุม4495
3555ตาลสุม55271
3556ตาลสุม6697
3557ตาลสุม77110
3558ตาลสุม8812
3559ตาลสุม99118
3560นาคาย8
3561นาคาย1160
3562นาคาย101032
3563นาคาย111119
3564นาคาย12129
3565นาคาย131369
3566นาคาย2289
3567นาคาย24242
3568นาคาย3371
3569นาคาย4459
3570นาคาย5553
3571นาคาย6636
3572นาคาย7750
3573นาคาย88118
3574นาคาย9970
3575สำโรง3
3576สำโรง11107
3577สำโรง10101
3578สำโรง2281
3579สำโรง3323
3580สำโรง4485
3581สำโรง5534
3582สำโรง6657
3583สำโรง7796
3584สำโรง8848
3585หนองกุง4
3586หนองกุง11129
3587หนองกุง15151
3588หนองกุง2278
3589หนองกุง3344
3590หนองกุง4429
3591หนองกุง5551
3592หนองกุง6650
3593หนองกุง7735
3594หนองกุง8860
3595ม่วงใหญ่ม่วงใหญ่ม่วงใหญ่1
3596ม่วงใหญ่1166
3597ม่วงใหญ่1010122
3598ม่วงใหญ่111111
3599ม่วงใหญ่121224
3600ม่วงใหญ่131313
3601ม่วงใหญ่141421
3602ม่วงใหญ่151537
3603ม่วงใหญ่2218
3604ม่วงใหญ่3350
3605ม่วงใหญ่4449
3606ม่วงใหญ่5576
3607ม่วงใหญ่6665
3608ม่วงใหญ่63631
3609ม่วงใหญ่7729
3610ม่วงใหญ่8880
3611ม่วงใหญ่9935
3612สองคอนบ.บ.2
3613สองคอน11200
3614สองคอน1211211
3615สองคอน2269
3616สองคอน3394
3617สองคอน44153
3618สองคอน55108
3619สองคอน6661
3620สองคอน7764
3621สองคอน8866
3622สองคอน81811
3623สองคอน99165
3624สารภี6
3625สารภี11105
3626สารภี1010102
3627สารภี1181181
3628สารภี17171
3629สารภี22105
3630สารภี3380
3631สารภี44107
3632สารภี5547
3633สารภี66117
3634สารภี77122
3635สารภี88128
3636สารภี9956
3637สำโรงนาห้างนาห้าง1
3638สำโรง1119
3639สำโรง101085
3640สำโรง111132
3641สำโรง22122
3642สำโรง20201
3643สำโรง33109
3644สำโรง4478
3645สำโรง5543
3646สำโรง6662
3647สำโรง7735
3648สำโรง8878
3649สำโรง9938
3650เหล่างาม11131
3651เหล่างาม10101
3652เหล่างาม22138
3653เหล่างาม3387
3654เหล่างาม4437
3655เหล่างาม55114
3656เหล่างาม66110
3657เหล่างาม7725
3658เหล่างาม8888
3659เหล่างาม99185
3660โพธิ์ไทรดอนเย็นใต้ดอนเย็นใต้1
3661โพธิ์ไทร1186
3662โพธิ์ไทร101075
3663โพธิ์ไทร1111268
3664โพธิ์ไทร1212123
3665โพธิ์ไทร1313231
3666โพธิ์ไทร141479
3667โพธิ์ไทร1515129
3668โพธิ์ไทร161699
3669โพธิ์ไทร171760
3670โพธิ์ไทร22269
3671โพธิ์ไทร3367
3672โพธิ์ไทร4480
3673โพธิ์ไทร5548
3674โพธิ์ไทร66101
3675โพธิ์ไทร77120
3676โพธิ์ไทร8885
3677โพธิ์ไทร9969
3678ขามป้อม2
3679ขามป้อม1114
3680ขามป้อม16161
3681ขามป้อม2280
3682ขามป้อม3390
3683ขามป้อม4433
3684ขามป้อม5536
3685ขามป้อม6670
3686ขามป้อม7740
3687ขามป้อม8825
3688ขามป้อม9933
3689ค้อน้อย10
3690ค้อน้อย1168
3691ค้อน้อย1010103
3692ค้อน้อย111142
3693ค้อน้อย121245
3694ค้อน้อย131368
3695ค้อน้อย141461
3696ค้อน้อย151567
3697ค้อน้อย161651
3698ค้อน้อย171746
3699ค้อน้อย22106
3700ค้อน้อย3388
3701ค้อน้อย4422
3702ค้อน้อย55102
3703ค้อน้อย66118
3704ค้อน้อย7789
3705ค้อน้อย8878
3706ค้อน้อย9948
3707ค้อน้อย98981
3708ค้อน้อยุ6ุ61
3709บอน5
3710บอน11148
3711บอน11111
3712บอน1411411
3713บอน22125
3714บอน33169
3715บอน4465
3716บอน55134
3717บอน6648
3718บอน7734
3719บอน882
3720บอน991
3721บอนุ6ุ62
3722บอนุุ6ุุ61
3723สำโรง20
3724สำโรง11132
3725สำโรง101064
3726สำโรง1111103
3727สำโรง121284
3728สำโรง14141
3729สำโรง15152
3730สำโรง16161
3731สำโรง22160
3732สำโรง2042041
3733สำโรง2592591
3734สำโรง33184
3735สำโรง3(โนนผึ้ง) วารินฯ3(โนนผึ้ง) วารินฯ1
3736สำโรง44156
3737สำโรง46461
3738สำโรง55206
3739สำโรง66105
3740สำโรง77133
3741สำโรง88424
3742สำโรง8 (วารินชำราบ)8 (วารินชำราบ)1
3743สำโรง99141
3744สำโรงมบ.สาริน9มบ.สาริน91
3745สำโรงรพ.สต.สระดอกเกษรพ.สต.สระดอกเกษ1
3746หนองไฮบ.วัดป่าพุทโธวาท บ.วัดป่าพุทโธวาท 9
3747หนองไฮ05051
3748หนองไฮ11112
3749หนองไฮ1010123
3750หนองไฮ111130
3751หนองไฮ121237
3752หนองไฮ14141
3753หนองไฮ22154
3754หนองไฮ3375
3755หนองไฮ4434
3756หนองไฮ5572
3757หนองไฮ6685
3758หนองไฮ77113
3759หนองไฮ8874
3760หนองไฮ9965
3761หนองไฮบ้านหนองเหล็กบ้านหนองเหล็ก1
3762โคกก่องบ.ศูนย์ดูแลชุมชนบ.ศูนย์ดูแลชุมชน8
3763โคกก่อง11134
3764โคกก่อง101057
3765โคกก่อง111142
3766โคกก่อง121244
3767โคกก่อง131346
3768โคกก่อง141485
3769โคกก่อง151573
3770โคกก่อง161693
3771โคกก่อง171733
3772โคกก่อง18181
3773โคกก่อง22140
3774โคกก่อง24241
3775โคกก่อง33128
3776โคกก่อง4454
3777โคกก่อง5559
3778โคกก่อง6658
3779โคกก่อง7781
3780โคกก่อง8855
3781โคกก่อง9935
3782โคกสว่าง7
3783โคกสว่าง03031
3784โคกสว่าง1179
3785โคกสว่าง101069
3786โคกสว่าง1111200
3787โคกสว่าง1212166
3788โคกสว่าง15151
3789โคกสว่าง16161
3790โคกสว่าง22101
3791โคกสว่าง33202
3792โคกสว่าง44166
3793โคกสว่าง55107
3794โคกสว่าง6697
3795โคกสว่าง77143
3796โคกสว่าง8840
3797โคกสว่าง9943
3798โคกสว่างรพ.สต.สระดอกเกษรพ.สต.สระดอกเกษ1
3799โนนกลาง6
3800โนนกลาง1154
3801โนนกลาง101095
3802โนนกลาง12122
3803โนนกลาง2254
3804โนนกลาง3344
3805โนนกลาง4430
3806โนนกลาง55120
3807โนนกลาง6663
3808โนนกลาง77127
3809โนนกลาง8847
3810โนนกลาง9950
3811โนนกาเล็น11
3812โนนกาเล็น1174
3813โนนกาเล็น1010153
3814โนนกาเล็น111158
3815โนนกาเล็น1212105
3816โนนกาเล็น2276
3817โนนกาเล็น33147
3818โนนกาเล็น44122
3819โนนกาเล็น55112
3820โนนกาเล็น66126
3821โนนกาเล็น77226
3822โนนกาเล็น88202
3823โนนกาเล็น9920
3824โนนกาเล็นึ7ึ71
3825คำไฮใหญ่2
3826คำไฮใหญ่1165
3827คำไฮใหญ่101081
3828คำไฮใหญ่11111
3829คำไฮใหญ่12122
3830คำไฮใหญ่2250
3831คำไฮใหญ่24242
3832คำไฮใหญ่3333
3833คำไฮใหญ่44116
3834คำไฮใหญ่49491
3835คำไฮใหญ่55151
3836คำไฮใหญ่6669
3837คำไฮใหญ่7765
3838คำไฮใหญ่88132
3839คำไฮใหญ่9983
3840ดอนมดแดงโนนยางโนนยาง19
3841ดอนมดแดง11129
3842ดอนมดแดง101059
3843ดอนมดแดง111173
3844ดอนมดแดง1212114
3845ดอนมดแดง1291291
3846ดอนมดแดง131352
3847ดอนมดแดง141497
3848ดอนมดแดง22102
3849ดอนมดแดง24244
3850ดอนมดแดง3396
3851ดอนมดแดง4492
3852ดอนมดแดง45451
3853ดอนมดแดง55102
3854ดอนมดแดง6668
3855ดอนมดแดง62621
3856ดอนมดแดง7757
3857ดอนมดแดง8879
3858ดอนมดแดง99179
3859ท่าเมือง3
3860ท่าเมือง11212
3861ท่าเมือง101071
3862ท่าเมือง12122
3863ท่าเมือง19191
3864ท่าเมือง22160
3865ท่าเมือง24249
3866ท่าเมือง33158
3867ท่าเมือง31312
3868ท่าเมือง4449
3869ท่าเมือง55107
3870ท่าเมือง6667
3871ท่าเมือง7753
3872ท่าเมือง73731
3873ท่าเมือง8848
3874ท่าเมือง9988
3875เหล่าแดง8
3876เหล่าแดง1164
3877เหล่าแดง101080
3878เหล่าแดง111184
3879เหล่าแดง1212106
3880เหล่าแดง131378
3881เหล่าแดง1681681
3882เหล่าแดง19191
3883เหล่าแดง22142
3884เหล่าแดง24241
3885เหล่าแดง33156
3886เหล่าแดง31314
3887เหล่าแดง44120
3888เหล่าแดง49491
3889เหล่าแดง5567
3890เหล่าแดง51511
3891เหล่าแดง6676
3892เหล่าแดง7737
3893เหล่าแดง88131
3894เหล่าแดง9980
3895คันไร่บ.บ.6
3896คันไร่11110
3897คันไร่1010116
3898คันไร่1111157
3899คันไร่1212106
3900คันไร่1313139
3901คันไร่1414238
3902คันไร่151597
3903คันไร่161668
3904คันไร่22170
3905คันไร่3393
3906คันไร่36361
3907คันไร่44146
3908คันไร่55104
3909คันไร่66163
3910คันไร่7777
3911คันไร่74741
3912คันไร่88102
3913คันไร่99220
3914คำเขื่อนแก้วบ.บ.9
3915คำเขื่อนแก้ว1159
3916คำเขื่อนแก้ว101030
3917คำเขื่อนแก้ว111157
3918คำเขื่อนแก้ว121218
3919คำเขื่อนแก้ว1313160
3920คำเขื่อนแก้ว1414144
3921คำเขื่อนแก้ว1515101
3922คำเขื่อนแก้ว161653
3923คำเขื่อนแก้ว2274
3924คำเขื่อนแก้ว3337
3925คำเขื่อนแก้ว44157
3926คำเขื่อนแก้ว55220
3927คำเขื่อนแก้ว6696
3928คำเขื่อนแก้ว7768
3929คำเขื่อนแก้ว88136
3930คำเขื่อนแก้ว9930
3931ช่องเม็กบ.บ.11
3932ช่องเม็ก11193
3933ช่องเม็ก101068
3934ช่องเม็ก1111108
3935ช่องเม็ก121248
3936ช่องเม็ก1313181
3937ช่องเม็ก19191
3938ช่องเม็ก2255
3939ช่องเม็ก33396
3940ช่องเม็ก4496
3941ช่องเม็ก5598
3942ช่องเม็ก54541
3943ช่องเม็ก6654
3944ช่องเม็ก77123
3945ช่องเม็ก8860
3946ช่องเม็ก9926
3947ช่องเม็กึ7ึ72
3948นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเขื่อนสรินธรเขื่อนสรินธร2
3949นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย11148
3950นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย1010260
3951นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย111182
3952นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย121241
3953นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย1313111
3954นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย14141
3955นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย15153
3956นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย22240
3957นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย3391
3958นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย44145
3959นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย5598
3960นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย66122
3961นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย7796
3962นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย88128
3963นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย9972
3964นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย1
3965ฝางคำคำก้อมคำก้อม3
3966ฝางคำ11169
3967ฝางคำ11111
3968ฝางคำ22122
3969ฝางคำ3385
3970ฝางคำ44189
3971ฝางคำ551
3972ฝางคำ661
3973ฝางคำ84841
3974โนนก่อ6
3975โนนก่อ11125
3976โนนก่อ1010266
3977โนนก่อ111136
3978โนนก่อ121289
3979โนนก่อ131341
3980โนนก่อ141434
3981โนนก่อ2255
3982โนนก่อ33162
3983โนนก่อ4475
3984โนนก่อ55147
3985โนนก่อ66151
3986โนนก่อ77157
3987โนนก่อ88119
3988โนนก่อ9962
3989โนนก่อวัดพลาญชัยวัดพลาญชัย1
3990กุดเรือ11155
3991กุดเรือ101057
3992กุดเรือ22133
3993กุดเรือ3338
3994กุดเรือ44136
3995กุดเรือ55147
3996กุดเรือ6675
3997กุดเรือ65651
3998กุดเรือ77137
3999กุดเรือ8857
4000กุดเรือ9946
4001กุดเรือกุดเรือกุดเรือ1
4002นาห่อม11100
4003นาห่อม101042
4004นาห่อม1111109
4005นาห่อม2267
4006นาห่อม33115
4007นาห่อม4442
4008นาห่อม5557
4009นาห่อม66106
4010นาห่อม7781
4011นาห่อม8844
4012นาห่อม9950
4013นาห่อมหนองอ้มหนองอ้ม1
4014นาเกษมโนนสนามโนนสนาม1
4015นาเกษม11150
4016นาเกษม101030
4017นาเกษม111197
4018นาเกษม2287
4019นาเกษม33235
4020นาเกษม4480
4021นาเกษม55229
4022นาเกษม6673
4023นาเกษม7748
4024นาเกษม8835
4025นาเกษม99103
4026หนองอ้ม3
4027หนองอ้ม11205
4028หนองอ้ม101067
4029หนองอ้ม22123
4030หนองอ้ม33108
4031หนองอ้ม44185
4032หนองอ้ม5562
4033หนองอ้ม6677
4034หนองอ้ม77116
4035หนองอ้ม8847
4036หนองอ้ม99102
4037หนองอ้มหนองขี้เห็นหนองขี้เห็น1
4038โคกชำแระโคกชำแระโคกชำแระ1
4039โคกชำแระ11171
4040โคกชำแระ1010107
4041โคกชำแระ11114
4042โคกชำแระ2280
4043โคกชำแระ33170
4044โคกชำแระ44110
4045โคกชำแระ5554
4046โคกชำแระ6658
4047โคกชำแระ77160
4048โคกชำแระ88149
4049โคกชำแระ99115
4050โคกชำแระศรีอุดมศรีอุดม1
4051นาดีขี้เหล็กขี้เหล็ก32
4052นาดี02021
4053นาดี07072
4054นาดี08081
4055นาดี11123
4056นาดี101071
4057นาดี1111120
4058นาดี121261
4059นาดี131331
4060นาดี22148
4061นาดี3344
4062นาดี44177
4063นาดี5573
4064นาดี66108
4065นาดี77184
4066นาดี8850
4067นาดี99174
4068นาเยีย33
4069นาเยีย--2
4070นาเยีย00001
4071นาเยีย01011
4072นาเยีย02024
4073นาเยีย03035
4074นาเยีย04045
4075นาเยีย06062
4076นาเยีย07078
4077นาเยีย11263
4078นาเยีย1010166
4079นาเยีย1111106
4080นาเยีย121249
4081นาเยีย131393
4082นาเยีย1931931
4083นาเยีย22397
4084นาเยีย22222
4085นาเยีย33348
4086นาเยีย44278
4087นาเยีย55151
4088นาเยีย66162
4089นาเยีย77101
4090นาเยีย88367
4091นาเยีย99103
4092นาเรืองบ.18บ.187
4093นาเรือง03031
4094นาเรือง07071
4095นาเรือง08082
4096นาเรือง09091
4097นาเรือง11131
4098นาเรือง10101
4099นาเรือง13131
4100นาเรือง2267
4101นาเรือง33179
4102นาเรือง44177
4103นาเรือง55176
4104นาเรือง6679
4105นาเรือง77258
4106นาเรือง88193
4107นาเรือง99216
4108นาเรือง90901
4109นาเรืองึ7ึ72
4110กองโพนบ้านสมสะอาดบ้านสมสะอาด1
4111กองโพน1155
4112กองโพน101042
4113กองโพน111170
4114กองโพน121221
4115กองโพน131314
4116กองโพน141445
4117กองโพน15151
4118กองโพน1591591
4119กองโพน2263
4120กองโพน3395
4121กองโพน4463
4122กองโพน5575
4123กองโพน6657
4124กองโพน6+6+1
4125กองโพน7749
4126กองโพน8887
4127กองโพน9990
4128นาตาล2
4129นาตาล001
4130นาตาล1184
4131นาตาล1010108
4132นาตาล1111139
4133นาตาล121225
4134นาตาล131332
4135นาตาล141435
4136นาตาล151579
4137นาตาล1616171
4138นาตาล171716
4139นาตาล1751752
4140นาตาล1818116
4141นาตาล19191
4142นาตาล22131
4143นาตาล20201
4144นาตาล3345
4145นาตาล36361
4146นาตาล4482
4147นาตาล55140
4148นาตาล6688
4149นาตาล77103
4150นาตาล88191
4151นาตาล9974
4152นาตาลึ7ึ71
4153พะลานโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน1
4154พะลาน--1
4155พะลาน1145
4156พะลาน101031
4157พะลาน111125
4158พะลาน121258
4159พะลาน131361
4160พะลาน1561561
4161พะลาน22105
4162พะลาน33103
4163พะลาน4483
4164พะลาน42421
4165พะลาน5551
4166พะลาน6663
4167พะลาน7739
4168พะลาน8841
4169พะลาน9976
4170พังเคนบ.บ.4
4171พังเคน11138
4172พังเคน101083
4173พังเคน1111103
4174พังเคน1212136
4175พังเคน131348
4176พังเคน141450
4177พังเคน1515113
4178พังเคน1541541
4179พังเคน161647
4180พังเคน171744
4181พังเคน181850
4182พังเคน191936
4183พังเคน2237
4184พังเคน23231
4185พังเคน3367
4186พังเคน44150
4187พังเคน5562
4188พังเคน6635
4189พังเคน77202
4190พังเคน88226
4191พังเคน88881
4192พังเคน99145
4193สำโรง991
4194หนองบกบ้านหนองบกบ้านหนองบก5
4195หนองบก09091
4196หนองบก11116
4197หนองบก1010118
4198หนองบก1111118
4199หนองบก1111111
4200หนองบก121283
4201หนองบก1313195
4202หนองบก22107
4203หนองบก33198
4204หนองบก44151
4205หนองบก5580
4206หนองบก56561
4207หนองบก6693
4208หนองบก77217
4209หนองบก88128
4210หนองบก99110
4211หนองบกึ7ึ75
4212เหล่าเสือโก้ก11
4213เหล่าเสือโก้ก07072
4214เหล่าเสือโก้ก11109
4215เหล่าเสือโก้ก101079
4216เหล่าเสือโก้ก111161
4217เหล่าเสือโก้ก121257
4218เหล่าเสือโก้ก14141
4219เหล่าเสือโก้ก15153
4220เหล่าเสือโก้ก1681681
4221เหล่าเสือโก้ก22151
4222เหล่าเสือโก้ก33136
4223เหล่าเสือโก้ก44145
4224เหล่าเสือโก้ก5594
4225เหล่าเสือโก้ก66237
4226เหล่าเสือโก้ก60601
4227เหล่าเสือโก้ก77160
4228เหล่าเสือโก้ก88181
4229เหล่าเสือโก้ก99151
4230แพงใหญ่4
4231แพงใหญ่010119
4232แพงใหญ่020234
4233แพงใหญ่030324
4234แพงใหญ่040432
4235แพงใหญ่050519
4236แพงใหญ่060637
4237แพงใหญ่070737
4238แพงใหญ่080821
4239แพงใหญ่090946
4240แพงใหญ่1115
4241แพงใหญ่101046
4242แพงใหญ่111122
4243แพงใหญ่121219
4244แพงใหญ่131331
4245แพงใหญ่2225
4246แพงใหญ่333
4247แพงใหญ่4414
4248แพงใหญ่5516
4249แพงใหญ่6621
4250แพงใหญ่7725
4251แพงใหญ่882
4252แพงใหญ่9924
4253โพนเมืองขามน้อยขามน้อย4
4254โพนเมือง1166
4255โพนเมือง101080
4256โพนเมือง111184
4257โพนเมือง121251
4258โพนเมือง131374
4259โพนเมือง141479
4260โพนเมือง151580
4261โพนเมือง161637
4262โพนเมือง171743
4263โพนเมือง2285
4264โพนเมือง3361
4265โพนเมือง4430
4266โพนเมือง5520
4267โพนเมือง6671
4268โพนเมือง69691
4269โพนเมือง7792
4270โพนเมือง77771
4271โพนเมือง88101
4272โพนเมือง9927
4273ท่าช้าง35
4274ท่าช้าง1186
4275ท่าช้าง1 01 01
4276ท่าช้าง101097
4277ท่าช้าง111168
4278ท่าช้าง1212151
4279ท่าช้าง131320
4280ท่าช้าง141461
4281ท่าช้าง151559
4282ท่าช้าง161670
4283ท่าช้าง171751
4284ท่าช้าง181837
4285ท่าช้าง191966
4286ท่าช้าง22144
4287ท่าช้าง202029
4288ท่าช้าง3370
4289ท่าช้าง44190
4290ท่าช้าง49491
4291ท่าช้าง55145
4292ท่าช้าง66140
4293ท่าช้าง7755
4294ท่าช้าง8897
4295ท่าช้าง80801
4296ท่าช้าง9990
4297บุ่งมะแลง12
4298บุ่งมะแลง 5 51
4299บุ่งมะแลง05051
4300บุ่งมะแลง11186
4301บุ่งมะแลง1010134
4302บุ่งมะแลง111168
4303บุ่งมะแลง121299
4304บุ่งมะแลง131335
4305บุ่งมะแลง18181
4306บุ่งมะแลง2298
4307บุ่งมะแลง3393
4308บุ่งมะแลง44144
4309บุ่งมะแลง55180
4310บุ่งมะแลง50501
4311บุ่งมะแลง66109
4312บุ่งมะแลง60601
4313บุ่งมะแลง77128
4314บุ่งมะแลง75751
4315บุ่งมะแลง88111
4316บุ่งมะแลง99142
4317บุ่งไหม441
4318สว่างบ.หอพักสโนน้อย สว่างวีระวงศ์บ.หอพักสโนน้อย สว่างวีระวงศ์7
4319สว่าง05051
4320สว่าง1125
4321สว่าง101032
4322สว่าง111178
4323สว่าง1212118
4324สว่าง131350
4325สว่าง14141
4326สว่าง17171
4327สว่าง22125
4328สว่าง21211
4329สว่าง33107
4330สว่าง44138
4331สว่าง5563
4332สว่าง55551
4333สว่าง66165
4334สว่าง7747
4335สว่าง8873
4336สว่าง99100
4337แก่งโดม8
4338แก่งโดม 9 92
4339แก่งโดม11141
4340แก่งโดม101078
4341แก่งโดม111188
4342แก่งโดม121262
4343แก่งโดม131343
4344แก่งโดม17171
4345แก่งโดม18181
4346แก่งโดม19191
4347แก่งโดม2266
4348แก่งโดม3370
4349แก่งโดม4463
4350แก่งโดม5583
4351แก่งโดม6629
4352แก่งโดม7741
4353แก่งโดม88167
4354แก่งโดม99101
4355ขี้เหล็ก2
4356ขี้เหล็ก04041
4357ขี้เหล็ก11189
4358ขี้เหล็ก1010144
4359ขี้เหล็ก1111141
4360ขี้เหล็ก121239
4361ขี้เหล็ก1313192
4362ขี้เหล็ก1361361
4363ขี้เหล็ก22204
4364ขี้เหล็ก20201
4365ขี้เหล็ก2เกษตรกร (อสม)2เกษตรกร (อสม)1
4366ขี้เหล็ก33217
4367ขี้เหล็ก3.3.1
4368ขี้เหล็ก44179
4369ขี้เหล็ก55188
4370ขี้เหล็ก66145
4371ขี้เหล็ก66661
4372ขี้เหล็ก77176
4373ขี้เหล็ก88128
4374ขี้เหล็ก89891
4375ขี้เหล็ก9961
4376ตาเกา11
4377ตาเกา11176
4378ตาเกา1010162
4379ตาเกา111138
4380ตาเกา1212176
4381ตาเกา1313124
4382ตาเกา1414154
4383ตาเกา151578
4384ตาเกา16161
4385ตาเกา1991991
4386ตาเกา2296
4387ตาเกา27271
4388ตาเกา33172
4389ตาเกา44234
4390ตาเกา55144
4391ตาเกา51511
4392ตาเกา59591
4393ตาเกา66114
4394ตาเกา77398
4395ตาเกา88222
4396ตาเกา99269
4397โคกสะอาด12
4398โคกสะอาด1195
4399โคกสะอาด101081
4400โคกสะอาด111177
4401โคกสะอาด1212107
4402โคกสะอาด2265
4403โคกสะอาด33126
4404โคกสะอาด44155
4405โคกสะอาด5561
4406โคกสะอาด66268
4407โคกสะอาด77214
4408โคกสะอาด88207
4409โคกสะอาด9995
4410ไพบูลย์6
4411ไพบูลย์11247
4412ไพบูลย์1010128
4413ไพบูลย์111194
4414ไพบูลย์121258
4415ไพบูลย์1313104
4416ไพบูลย์1414200
4417ไพบูลย์1515116
4418ไพบูลย์2289
4419ไพบูลย์33105
4420ไพบูลย์4486
4421ไพบูลย์47473
4422ไพบูลย์55110
4423ไพบูลย์66141
4424ไพบูลย์77138
4425ไพบูลย์88103
4426ไพบูลย์9996
4427ไพบูลย์ึ2ึ21