รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

ทั้งหมด 4,194 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
1กระโสบไม่ระบุ14
2กระโสบ1หมากมี่134
3กระโสบ10หนองทาม52
4กระโสบ11ทุ่งแสนสุข72
5กระโสบ12ไม่ระบุ2
6กระโสบ134ไม่ระบุ1
7กระโสบ149ไม่ระบุ1
8กระโสบ17ไม่ระบุ1
9กระโสบ2นางิ้ว41
10กระโสบ3ดอน41
11กระโสบ4กระโสบ106
12กระโสบ5เค็ง81
13กระโสบ6ดินดำ67
14กระโสบ7บ่อหวาย97
15กระโสบ8โนน31
16กระโสบ9นาใต้39
17กุดลาดบ.บ้านนาคำไม่ระบุ40
18กุดลาด1ค้อ176
19กุดลาด10ปากน้ำ123
20กุดลาด11ผาแก้วใต้62
21กุดลาด12ค้อเหนือ332
22กุดลาด13บ้านหนองมะนาวเหนือ109
23กุดลาด14บ้านค้อ170
24กุดลาด16ไม่ระบุ1
25กุดลาด17ไม่ระบุ2
26กุดลาด2กุดลาด182
27กุดลาด3ปากน้ำ123
28กุดลาด4นาคำ141
29กุดลาด5ผาแก้วใหญ่81
30กุดลาด6หนองมะนาว101
31กุดลาด7ผาแก้วน้อย66
32กุดลาด8โพธิ์ทอง105
33กุดลาด81ไม่ระบุ1
34กุดลาด9กุดลาดใต้261
35กุดลาดถ.สมเด็จ มไม่ระบุ1
36ขามใหญ่บ.หมู่บ้านภัคภิรมย์ 5 ต.ขามใหหญิง่ไม่ระบุ461
37ขามใหญ่-ไม่ระบุ5
38ขามใหญ่1ขามใหญ่213
39ขามใหญ่10ขามใหญ่351
40ขามใหญ่11หนองปลาปาก461
41ขามใหญ่11 ถ.คลังอไม่ระบุ1
42ขามใหญ่11 ถ.สุขาพไม่ระบุ1
43ขามใหญ่11134ไม่ระบุ1
44ขามใหญ่12ดอนยูง271
45ขามใหญ่13หนองบัว74
46ขามใหญ่14หนองไผ่128
47ขามใหญ่15นาคำ368
48ขามใหญ่16นาดูนน้อย67
49ขามใหญ่17หนองมะเขือ95
50ขามใหญ่18ด้ามพร้า561
51ขามใหญ่19นาอุดม152
52ขามใหญ่196ไม่ระบุ1
53ขามใหญ่2หนองเค็ง143
54ขามใหญ่20บ้านดอนแค152
55ขามใหญ่21บ้านหัวดูน66
56ขามใหญ่22บ้านโชคเมือง16
57ขามใหญ่23บ้านวรารมย์359
58ขามใหญ่24บ้านดงคำอ้อ62
59ขามใหญ่25บ้านดอนกลาง313
60ขามใหญ่26บ้านห้วยคุ้ม77
61ขามใหญ่27ไม่ระบุ1
62ขามใหญ่28ไม่ระบุ2
63ขามใหญ่29ไม่ระบุ2
64ขามใหญ่3ก้านเหลือง412
65ขามใหญ่30ไม่ระบุ3
66ขามใหญ่4ด้ามพร้า385
67ขามใหญ่5ห้วยคุ้ม386
68ขามใหญ่53ไม่ระบุ1
69ขามใหญ่6ดอนแค272
70ขามใหญ่7หนองมะนาว159
71ขามใหญ่74ไม่ระบุ1
72ขามใหญ่75ไม่ระบุ1
73ขามใหญ่8หัวคำ139
74ขามใหญ่89/138ไม่ระบุ1
75ขามใหญ่9หนองหว้า177
76ขามใหญ่คลังอาวุธไม่ระบุ4
77ขามใหญ่ซ.ชยางกูร4ไม่ระบุ1
78ขามใหญ่ซ.มอเตอร์ไไม่ระบุ3
79ขามใหญ่ซอยราชพีสดไม่ระบุ1
80ขามใหญ่ถ.คลังอาวุไม่ระบุ1
81ขามใหญ่ถ.ชยางกูรไม่ระบุ1
82ขามใหญ่บ.ดอนยูงไม่ระบุ2
83ขามใหญ่บ้านนาอุดมไม่ระบุ1
84ขามใหญ่บ้านปิ่นดาว 3 ไม่ระบุ1
85ขามใหญ่บ้านศุภาลัไม่ระบุ1
86ขามใหญ่บ้านเอื้ออไม่ระบุ1
87ขามใหญ่ม.บัวหลวง ไม่ระบุ1
88ขามใหญ่ม.ปิ่นดาว3ไม่ระบุ1
89ขามใหญ่ม.สวนบัวไม่ระบุ1
90ขามใหญ่ม.สารินไม่ระบุ1
91ขามใหญ่ม.สารินเรสไม่ระบุ1
92ขามใหญ่สารินวิสต้ไม่ระบุ1
93ขามใหญ่หมู่บ้านภักดิ์ภิรมย์ไม่ระบุ2
94ขามใหญ่หอพักกานดาไม่ระบุ1
95ขามใหญ่เคหะวนารมยไม่ระบุ1
96ขามใหญ่เอื้ออาทรห้วยคุ้ม2 หมู่ 5 ไม่ระบุ1
97ขามใหญ่โทร 0942748983ไม่ระบุ1
98ขี้เหล็กนาสว่างไม่ระบุ9
99ขี้เหล็ก0ไม่ระบุ1
100ขี้เหล็ก1หนองแต้61
101ขี้เหล็ก10บ้านหนองเชียงมอง20
102ขี้เหล็ก11บ้านหนองแต้54
103ขี้เหล็ก14ไม่ระบุ1
104ขี้เหล็ก16ไม่ระบุ1
105ขี้เหล็ก18ไม่ระบุ1
106ขี้เหล็ก2ขี้เหล็ก110
107ขี้เหล็ก219ไม่ระบุ1
108ขี้เหล็ก254ไม่ระบุ1
109ขี้เหล็ก3สว่าง55
110ขี้เหล็ก4หนองตอแก้ว137
111ขี้เหล็ก5นาไหทอง52
112ขี้เหล็ก6ทุ่งคำไผ่117
113ขี้เหล็ก7คำเจริญ55
114ขี้เหล็ก8หนองเสือ67
115ขี้เหล็ก9ทุ่งใหญ่25
116ปทุมบ.หอพักสกุลทองไม่ระบุ64
117ปทุม1ปากห้วยวังนอง151
118ปทุม10บ้านร่วมใจ120
119ปทุม10 ซ.สมเด็ไม่ระบุ1
120ปทุม11บ้านหนองบก160
121ปทุม12บ้านชลประทาน87
122ปทุม13ไม่ระบุ2
123ปทุม14ไม่ระบุ1
124ปทุม15ไม่ระบุ1
125ปทุม17ไม่ระบุ1
126ปทุม18ไม่ระบุ1
127ปทุม191ไม่ระบุ1
128ปทุม2สร้างทราย177
129ปทุม23ไม่ระบุ2
130ปทุม3ดงห่องแห่222
131ปทุม4โนนสมบูรณ์118
132ปทุม5ดงเจริญ82
133ปทุม6ท่าเตาไห75
134ปทุม7ปทุม163
135ปทุม8ประชาสรรค์136
136ปทุม9โนนม่วงพัฒนา120
137ปทุมม.10 ซ.สมเไม่ระบุ1
138ปทุมม.5 ถ.สมเดไม่ระบุ1
139ปะอาวข่าโคมไม่ระบุ3
140ปะอาว1ข่าโคม43
141ปะอาว2ข่าโคม62
142ปะอาว21ไม่ระบุ1
143ปะอาว3ปะอาว66
144ปะอาว4ปะอาว40
145ปะอาว5ปะอาว69
146ปะอาว6ปะอาว100
147ปะอาว7สร้างหมากแข้ง41
148ปะอาว8ทุ่งนาเพียง39
149ปะอาว9ไม่ระบุ2
150วารินชำราบถ.เทศบาล58ไม่ระบุ1
151หนองขอนบ.สฟ.อุบลราชธานี3 ไม่ระบุ11
152หนองขอน-ไม่ระบุ2
153หนองขอน08ดอนชี1
154หนองขอน1หนองขอน27
155หนองขอน10หนองขอน84
156หนองขอน11ทุ่งบูรพา55
157หนองขอน12หนองไหล16
158หนองขอน13พรานบุญ7
159หนองขอน14นาทุ่งมั้ง95
160หนองขอน15หนองขอน51
161หนองขอน2หนองไหล36
162หนองขอน23ไม่ระบุ1
163หนองขอน3ทุ่งขุนใหญ่53
164หนองขอน4จานไหล30
165หนองขอน5เชือก50
166หนองขอน6หนองขอน79
167หนองขอน7หนองช้าง114
168หนองขอน8ดอนชี69
169หนองขอน9หนองไฮ88
170หนองบ่อวัดบ้านดงบังไม่ระบุ28
171หนองบ่อ1หนองบ่อ98
172หนองบ่อ10จานตะโนน78
173หนองบ่อ11สำลาก69
174หนองบ่อ111ไม่ระบุ1
175หนองบ่อ12ท่าสนามชัย38
176หนองบ่อ13ท่าสนามชัย31
177หนองบ่อ16ไม่ระบุ2
178หนองบ่อ17ไม่ระบุ1
179หนองบ่อ18ไม่ระบุ1
180หนองบ่อ2หนองบ่อ60
181หนองบ่อ3หนองบ่อ74
182หนองบ่อ4หนองบ่อ60
183หนองบ่อ5มะเขือ57
184หนองบ่อ6โพนงาม30
185หนองบ่อ7ดงบัง70
186หนองบ่อ8ดงบัง64
187หนองบ่อ9จานตะโนน67
188หัวเรือไม่ระบุ16
189หัวเรือ1หัวเรือ44
190หัวเรือ10อ้น27
191หัวเรือ11หัวเรือ33
192หัวเรือ12หนองก่าน275
193หัวเรือ13บ้านทุ่งหนองพอก18
194หัวเรือ14บ้านหนองจิก20
195หัวเรือ15บ้านทุ่งขามเหนือ43
196หัวเรือ16บ้านหัวเรือทอง37
197หัวเรือ19ไม่ระบุ1
198หัวเรือ2หนองมุก55
199หัวเรือ3หัวเรือ47
200หัวเรือ4หนองจอก33
201หัวเรือ5หนองยาง72
202หัวเรือ6หนองเม็ก62
203หัวเรือ7สำราญ23
204หัวเรือ8หนองจำนัก38
205หัวเรือ9ค้อ43
206หัวเรือบ้านหนองจิกไม่ระบุ1
207ห้วยไผ่6ไม่ระบุ1
208แจระแมบ.88/48 หมู่บ้านเดอะริเวิร์ไม่ระบุ135
209แจระแม-ไม่ระบุ1
210แจระแม07ทับไทย1
211แจระแม1ท่าบ่อใต้350
212แจระแม10หนองหอย119
213แจระแม11ไม่ระบุ5
214แจระแม13ไม่ระบุ1
215แจระแม15ไม่ระบุ1
216แจระแม16ไม่ระบุ1
217แจระแม17ไม่ระบุ1
218แจระแม18ไม่ระบุ1
219แจระแม187ไม่ระบุ1
220แจระแม19ไม่ระบุ1
221แจระแม2ท่าบ่อใต้632
222แจระแม20ไม่ระบุ2
223แจระแม21ไม่ระบุ1
224แจระแม25ไม่ระบุ1
225แจระแม287ไม่ระบุ1
226แจระแม3หนองแก258
227แจระแม329ไม่ระบุ1
228แจระแม4หนองจาน223
229แจระแม5ทุ่งขุนน้อย165
230แจระแม6คูเดื่อ132
231แจระแม7ทับไทย75
232แจระแม8ท่ากกแห่25
233แจระแม9ทุ่งหว้า63
234แจระแมชยากูร 21ไม่ระบุ1
235แจระแมตรงข้ามตะวไม่ระบุ1
236แจระแมม.สิริมงคลไม่ระบุ1
237แจระแมหมู่บ้านศิไม่ระบุ1
238แสนสุข10ไม่ระบุ1
239แสนสุข8ไม่ระบุ1
240ในเมืองบ.ถ.ธรรมวิถี 4 (ข้างวัดหนองบัว)ไม่ระบุ8552
241ในเมือง โรงแรมวิชไม่ระบุ2
242ในเมือง-ไม่ระบุ308
243ในเมือง.ไม่ระบุ1
244ในเมือง0ในเมือง15
245ในเมือง1โรงเรียนบ้านก้านเหลือง126
246ในเมือง10วัดสารพัดนึก 117
247ในเมือง11วัดบ้านนาควาย 127
248ในเมือง12วัดบ้านนาควาย 219
249ในเมือง13โรงเรียนเมืองอุบล 15
250ในเมือง14โรงเรียนเมืองอุบล 28
251ในเมือง15โรงเรียนอัสสัมชัญ 115
252ในเมือง16โรงเรียนอัสสัมชัญ 25
253ในเมือง17เฉลิมพระเกียรติ 17
254ในเมือง18เฉลิมพระเกียรติ 29
255ในเมือง18 ซ.เจริญไม่ระบุ1
256ในเมือง19วัดป่าแสนอุดม 13
257ในเมือง2โรงเรียนบ้านก้านเหลือง229
258ในเมือง2 ซ.พนม2 ถไม่ระบุ1
259ในเมือง20วัดป่าแสนอุดม 23
260ในเมือง21/3ไม่ระบุ1
261ในเมือง23ท้ายซอยสุขาอุปถัมภ์ 115
262ในเมือง25สามแยกพระศรีมหาโพธิ์ 25
263ในเมือง27สนามกีฬากลาง 21
264ในเมือง29โรงเรียนนารีนุกูล1
265ในเมือง3โรงเรียนบ้านก้านเหลือง321
266ในเมือง30ซอยชยางกูร 2.1(1)1
267ในเมือง32อยู่วงศ์ธรรม1
268ในเมือง335/7ไม่ระบุ2
269ในเมือง4วัดพระธาตุหน้องบัว 114
270ในเมือง448 ไม่ระบุ1
271ในเมือง46 ถ.ชยางกไม่ระบุ1
272ในเมือง47โรงเรียนอุบลวิทยาคม 12
273ในเมือง5วัดพระธาตุหน้องบัว 221
274ในเมือง53วัดท่าวังหิน1
275ในเมือง6โรงเรียนเทศบาล 2 (หนองบัว)17
276ในเมือง6 พนม 3ไม่ระบุ1
277ในเมือง62/2ไม่ระบุ1
278ในเมือง69/1ไม่ระบุ1
279ในเมือง7โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 110
280ในเมือง751ไม่ระบุ1
281ในเมือง76วัดเลียบ 11
282ในเมือง8โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 28
283ในเมือง80ซ.อุบล-ตไม่ระบุ1
284ในเมือง9ศาลาหนองนาควาย 115
285ในเมือง97ไม่ระบุ1
286ในเมืองThe Grand Condoไม่ระบุ1
287ในเมืองกัลปพฤกษ์คไม่ระบุ1
288ในเมืองจ.ศรีสะเกษไม่ระบุ1
289ในเมืองจงกลนิธารณไม่ระบุ1
290ในเมืองชยางกูรไม่ระบุ2
291ในเมืองชยางกูร 2.ไม่ระบุ1
292ในเมืองชยางกูร12ไม่ระบุ1
293ในเมืองชยางกูร12.ไม่ระบุ3
294ในเมืองชยางกูร19ไม่ระบุ1
295ในเมืองชยางกูร2ไม่ระบุ1
296ในเมืองชยางกูร24ไม่ระบุ1
297ในเมืองชยางกูร30ไม่ระบุ1
298ในเมืองชยางกูร38ไม่ระบุ1
299ในเมืองชยางกูร4ไม่ระบุ1
300ในเมืองชยางกูร40ไม่ระบุ3
301ในเมืองชยางกูร5ไม่ระบุ1
302ในเมืองชยางกูลไม่ระบุ1
303ในเมืองชยางกูล2ไม่ระบุ1
304ในเมืองชลประทาน-ทไม่ระบุ1
305ในเมืองซ.ชนางกูล2ไม่ระบุ1
306ในเมืองซ.ชยางกูร ไม่ระบุ4
307ในเมืองซ.ชยางกูร 21.3ไม่ระบุ1
308ในเมืองซ.ชยางกูร2ไม่ระบุ2
309ในเมืองซ.ชยางกูร3ไม่ระบุ4
310ในเมืองซ.ชยางกูร4ไม่ระบุ1
311ในเมืองซ.ชยางกูล2ไม่ระบุ1
312ในเมืองซ.ธรรมวิถีไม่ระบุ2
313ในเมืองซ.บ้านนาควไม่ระบุ1
314ในเมืองซ.ปรารถนาไม่ระบุ1
315ในเมืองซ.พนม5 ถ.พไม่ระบุ1
316ในเมืองซ.พิชิตรังไม่ระบุ1
317ในเมืองซ.พโลรังฤทไม่ระบุ1
318ในเมืองซ.ราชธานีไม่ระบุ1
319ในเมืองซ.ราชธานี1ไม่ระบุ1
320ในเมืองซ.วังไทยเกไม่ระบุ1
321ในเมืองซ.สรรพสิทธไม่ระบุ2
322ในเมืองซ.สุขาสงเคไม่ระบุ1
323ในเมืองซ.สุขาอุปถไม่ระบุ3
324ในเมืองซ.อุบล-ตระไม่ระบุ5
325ในเมืองซ.เขื่อนธาไม่ระบุ9
326ในเมืองซ.แจ้งสนิท 19ไม่ระบุ1
327ในเมืองซอยชยางกูรไม่ระบุ1
328ในเมืองซอยพนมไม่ระบุ2
329ในเมืองซอยพิชิตรัไม่ระบุ4
330ในเมืองซอยเขื่อนธไม่ระบุ1
331ในเมืองซอยเจริญราไม่ระบุ1
332ในเมืองถ.คลังอาวุไม่ระบุ2
333ในเมืองถ.จงกลนิทาไม่ระบุ4
334ในเมืองถ.จงกลนิธาไม่ระบุ7
335ในเมืองถ.ชยางกูรไม่ระบุ39
336ในเมืองถ.ชยางกูร4ไม่ระบุ1
337ในเมืองถ.ชลประทานไม่ระบุ2
338ในเมืองถ.ซวาลานอกไม่ระบุ1
339ในเมืองถ.ท่าบ่อ-ชไม่ระบุ2
340ในเมืองถ.ธรรมวิถีไม่ระบุ3
341ในเมืองถ.นครบาลไม่ระบุ2
342ในเมืองถ.นิคมสายกไม่ระบุ3
343ในเมืองถ.บูรพาไม่ระบุ2
344ในเมืองถ.บูรพา 3ไม่ระบุ4
345ในเมืองถ.บูรพานอกไม่ระบุ12
346ในเมืองถ.บูรพาในไม่ระบุ15
347ในเมืองถ.ผาแดงไม่ระบุ3
348ในเมืองถ.ผาแดง8ไม่ระบุ1
349ในเมืองถ.พชิตรังสไม่ระบุ1
350ในเมืองถ.พนมไม่ระบุ10
351ในเมืองถ.พนม5ไม่ระบุ3
352ในเมืองถ.พนม7ไม่ระบุ2
353ในเมืองถ.พนมซอย 3ไม่ระบุ1
354ในเมืองถ.พรหมราชไม่ระบุ8
355ในเมืองถ.พรหมราช3ไม่ระบุ1
356ในเมืองถ.พรหมเทพไม่ระบุ1
357ในเมืองถ.พลแพนไม่ระบุ6
358ในเมืองถ.พิชิตรังไม่ระบุ7
359ในเมืองถ.พโลชัยไม่ระบุ13
360ในเมืองถ.พโลชัย9ไม่ระบุ1
361ในเมืองถ.พโลรังฤทไม่ระบุ2
362ในเมืองถ.ภาษีเจริไม่ระบุ5
363ในเมืองถ.ยุทธพัณฆไม่ระบุ3
364ในเมืองถ.ยุทธพันธไม่ระบุ5
365ในเมืองถ.ยุทธภัณฑไม่ระบุ8
366ในเมืองถ.ราชธานีไม่ระบุ1
367ในเมืองถ.ราชบุตรไม่ระบุ1
368ในเมืองถ.ราษฎร์บำไม่ระบุ1
369ในเมืองถ.ศรีณรงค์ไม่ระบุ10
370ในเมืองถ.สมเด็จไม่ระบุ3
371ในเมืองถ.สมเด็จ4ไม่ระบุ1
372ในเมืองถ.สรรพสิทธไม่ระบุ14
373ในเมืองถ.สุขาสงเคไม่ระบุ8
374ในเมืองถ.สุขาอุปถไม่ระบุ3
375ในเมืองถ.สุริยาตยไม่ระบุ2
376ในเมืองถ.สุริยาตรไม่ระบุ8
377ในเมืองถ.หลวงไม่ระบุ8
378ในเมืองถ.อุบล-ตระไม่ระบุ9
379ในเมืองถ.อุบลเดชไม่ระบุ1
380ในเมืองถ.อุปราชไม่ระบุ6
381ในเมืองถ.อุปลีสานไม่ระบุ2
382ในเมืองถ.เขื่อนธาไม่ระบุ51
383ในเมืองถ.เจริญราชไม่ระบุ1
384ในเมืองถ.เจริญราษไม่ระบุ1
385ในเมืองถ.เทพโยธีไม่ระบุ6
386ในเมืองถ.เทศบาลไม่ระบุ1
387ในเมืองถ.เบญจะมะไม่ระบุ1
388ในเมืองถ.เลียบมานไม่ระบุ1
389ในเมืองถ.เลี่ยงเมไม่ระบุ3
390ในเมืองถ.แจ้งสนิทไม่ระบุ8
391ในเมืองถ.โพธิ์ทองไม่ระบุ7
392ในเมืองถนนพนม 3ไม่ระบุ7
393ในเมืองถนนพลแพนไม่ระบุ1
394ในเมืองถนนสุริยาตไม่ระบุ1
395ในเมืองถยุทธภัณฑ์ไม่ระบุ2
396ในเมืองท่าวังหิน ไม่ระบุ1
397ในเมืองธรรมวิถี2ไม่ระบุ1
398ในเมืองนครบาลไม่ระบุ1
399ในเมืองนิคมสายกลาไม่ระบุ5
400ในเมืองบ.นาควายไม่ระบุ1
401ในเมืองบุ่งกะแทวไม่ระบุ1
402ในเมืองบูรพานอก 2ไม่ระบุ2
403ในเมืองบูรพานอก2/ไม่ระบุ1
404ในเมืองบูรพาในไม่ระบุ3
405ในเมืองบูรพาใน3ไม่ระบุ1
406ในเมืองบ้านปากมูลไม่ระบุ1
407ในเมืองบ้านเอื้ออไม่ระบุ1
408ในเมืองพนมไม่ระบุ1
409ในเมืองพนม3ไม่ระบุ24
410ในเมืองพนม5ไม่ระบุ1
411ในเมืองพนม9ไม่ระบุ2
412ในเมืองพรหมราชไม่ระบุ2
413ในเมืองพรหมราช1/1ไม่ระบุ2
414ในเมืองพลแพนไม่ระบุ1
415ในเมืองพิชิตรังสรไม่ระบุ2
416ในเมืองพโลชัย1ไม่ระบุ1
417ในเมืองม.ราชภัฎอุไม่ระบุ2
418ในเมืองราชบุตรไม่ระบุ2
419ในเมืองราชะานีไม่ระบุ1
420ในเมืองร้านทองพูนทรัพย์ไม่ระบุ1
421ในเมืองวงเวียนออมไม่ระบุ1
422ในเมืองศก.ไม่ระบุ1
423ในเมืองสรรพสิทธิ์ไม่ระบุ7
424ในเมืองสุขาสงเคราไม่ระบุ2
425ในเมืองสุขาสงเคราะห์ไม่ระบุ1
426ในเมืองสุขาอุปถัมไม่ระบุ5
427ในเมืองสุริยาตร์4ไม่ระบุ1
428ในเมืองหมู่บ้านสาไม่ระบุ1
429ในเมืองหอพักกลภัฏไม่ระบุ1
430ในเมืองหอพักกุมภาพันธ์ไม่ระบุ1
431ในเมืองหอพักศรรักไม่ระบุ1
432ในเมืองหอพักศิริวไม่ระบุ2
433ในเมืองหอพักสกุลทไม่ระบุ3
434ในเมืองหอพักหนองบไม่ระบุ1
435ในเมืองหอพักเลิศนภาแมนชั่นไม่ระบุ1
436ในเมืองหอพิณทาวน์ ไม่ระบุ1
437ในเมืองห้อง73/69ไม่ระบุ1
438ในเมืองอาคารจันทปไม่ระบุ1
439ในเมืองอุบล-ตระกาไม่ระบุ5
440ในเมืองเขื่อนธานีไม่ระบุ3
441ในเมืองเคหะไม่ระบุ1
442ในเมืองเคหะพนมไม่ระบุ1
443ในเมืองเลี่ยงเมือไม่ระบุ1
444ในเมืองแจ้งสนิทไม่ระบุ1
445ในเมืองโรงแรมเดอะไม่ระบุ1
446ในเมือง้้ไม่ระบุ1
447ไร่น้อยบ.ตึกแถว ป.1161 ห้อง 3 กองบิน 21ไม่ระบุ185
448ไร่น้อย 19ไม่ระบุ1
449ไร่น้อย-ไม่ระบุ3
450ไร่น้อย01ตำแย1
451ไร่น้อย02นาเมือง3
452ไร่น้อย1ตำแย241
453ไร่น้อย10นามึน131
454ไร่น้อย11พุทธนิคม305
455ไร่น้อย12โนนหงษ์ทอง506
456ไร่น้อย12/1ไม่ระบุ1
457ไร่น้อย13ทุ่งสำราญ101
458ไร่น้อย14ทุ่งสว่าง163
459ไร่น้อย15ดงแสนสุข356
460ไร่น้อย16บ้านปลาดุก250
461ไร่น้อย17บ้านแคนคำ153
462ไร่น้อย18บ้านนิคมพัฒนา151
463ไร่น้อย18 ซ.นิคมพไม่ระบุ1
464ไร่น้อย19บ้านปลาดุกทอง278
465ไร่น้อย2นาเมือง382
466ไร่น้อย20ไม่ระบุ2
467ไร่น้อย212ไม่ระบุ1
468ไร่น้อย23ไม่ระบุ2
469ไร่น้อย24ไม่ระบุ1
470ไร่น้อย25ไม่ระบุ1
471ไร่น้อย26ไม่ระบุ1
472ไร่น้อย3ปลาดุก501
473ไร่น้อย3 หอพัก รพไม่ระบุ3
474ไร่น้อย333/307 หมู่19 หมู่บ้านสารินลิฟวิ่งไม่ระบุ1
475ไร่น้อย4ยางลุ่ม50
476ไร่น้อย5ยางเทิง139
477ไร่น้อย6บาก113
478ไร่น้อย7นาเยีย54
479ไร่น้อย8ไร่น้อย120
480ไร่น้อย9คำบ่อปลา34
481ไร่น้อยกองบิน 21ไม่ระบุ1
482ไร่น้อยจรัสแสงวิลล่าไม่ระบุ1
483ไร่น้อยชบางกูร42ไม่ระบุ1
484ไร่น้อยดงแสนสุขไม่ระบุ1
485ไร่น้อยถ.สินอุดมไม่ระบุ1
486ไร่น้อยถ.สุริยาตรไม่ระบุ1
487ไร่น้อยบ.รื่นพฤษาไม่ระบุ1
488ไร่น้อยสารินลิฟวิ่งโนนหงษ์ทองไม่ระบุ1
489ไร่น้อยสารินโนว่าไม่ระบุ2
490ไร่น้อยหมู่บ้านศุไม่ระบุ1
491ไร่น้อยหมู่บ้าานลิฟวิ่งโนนหงษ์ทองไม่ระบุ1
492ไร่น้อยหอพักบ้านสวนเฮ้าท์ไม่ระบุ1
493ไร่น้อยึ7ไม่ระบุ1
494คำไหล8ห้วยหมากใหญ่4
495คำไหล0ไม่ระบุ2
496คำไหล1คำไหล140
497คำไหล10หนองเชือก88
498คำไหล11หนองแสงน้อย15
499คำไหล12คำบอน46
500คำไหล13ดอนตูม90
501คำไหล14นาห้วยแดง25
502คำไหล15หนองนกทา67
503คำไหล16คำหว้า24
504คำไหล17ดอนช้าง30
505คำไหล18ศูนย์101
506คำไหล2ดอนกลาง32
507คำไหล3หนองหิน25
508คำไหล33ไม่ระบุ1
509คำไหล4จุการ38
510คำไหล5ดอนน้ำคำ42
511คำไหล6หนองสองห้อง29
512คำไหล7ห้วยหมากน้อย96
513คำไหล8ห้วยหมากใหญ่150
514คำไหล9ขัวแคน65
515คำไหล95ไม่ระบุ1
516ดอนใหญ่0ไม่ระบุ6
517ดอนใหญ่1ดอนใหญ่ใต้63
518ดอนใหญ่2ดอนใหญ่เหนือ69
519ดอนใหญ่3บูรพา43
520ดอนใหญ่4โนนหนองบัว85
521ดอนใหญ่5ทุ่งขุน9
522ดอนใหญ่6โคกสว่าง14
523ดอนใหญ่7กุดสมบูรณ์48
524ตะบ่ายไม่ระบุ2
525ตะบ่าย1ตะบ่าย8
526ตะบ่าย10ใหม่สามัคคี41
527ตะบ่าย11นาเจริญ34
528ตะบ่าย12ตาแหลว7
529ตะบ่าย14ไม่ระบุ1
530ตะบ่าย15ไม่ระบุ1
531ตะบ่าย18ไม่ระบุ2
532ตะบ่าย2เหล่า32
533ตะบ่าย3หนองโน24
534ตะบ่าย4ไร่20
535ตะบ่าย5ตุงลุงกลาง19
536ตะบ่าย6ตุงลุงเหนือ46
537ตะบ่าย7ม่วงคำอีสิงห์31
538ตะบ่าย8คำน้อย52
539ตะบ่าย9หินโงม25
540นาคำนาคำไม่ระบุ6
541นาคำ0นาคำ3
542นาคำ03ดอนโปง1
543นาคำ1นาคำ74
544นาคำ10หนองห้าง72
545นาคำ11ฟ้าห่วน95
546นาคำ12ดงสำโรง54
547นาคำ13ฟ้าห่วนเหนือ146
548นาคำ132ไม่ระบุ1
549นาคำ133ไม่ระบุ1
550นาคำ14ฟ้าห่วนใต้125
551นาคำ15ศรีเมืองใหม่ 2120
552นาคำ16หนองแต้โนนสำราญ12
553นาคำ163ไม่ระบุ1
554นาคำ18ไม่ระบุ1
555นาคำ2ศรีเมืองใหม่135
556นาคำ3ดอนโปง33
557นาคำ4โนนสว่าง47
558นาคำ5คำเตย55
559นาคำ6โนนกุง99
560นาคำ7นาเวียง166
561นาคำ8นาเอือด120
562นาคำ9ทุ่งบุญ67
563นาเลินบ.ไม่ระบุ2
564นาเลิน1นาเลิน39
565นาเลิน11ไม่ระบุ1
566นาเลิน12ไม่ระบุ1
567นาเลิน128ไม่ระบุ1
568นาเลิน13ไม่ระบุ1
569นาเลิน15ไม่ระบุ1
570นาเลิน2นาหว้า48
571นาเลิน29ไม่ระบุ1
572นาเลิน3คำหมาใน56
573นาเลิน4ร่องเข70
574นาเลิน5สวาสดิ์93
575นาเลิน6ไร่เจริญ24
576นาเลิน7เหล่าใต้24
577ลาดควายบ.ไม่ระบุ2
578ลาดควาย0ไม่ระบุ3
579ลาดควาย1ลาดควาย60
580ลาดควาย11ไม่ระบุ1
581ลาดควาย2ป่ากุงน้อย56
582ลาดควาย3หนองผักแพว20
583ลาดควาย4ป่ากุงใหญ่66
584ลาดควาย5เก่าโก4
585ลาดควาย6ดอนสระคำ34
586ลาดควาย7นาโป่งโพน60
587ลาดควาย8ป่ากุงน้อย46
588ลาดควาย93ไม่ระบุ1
589วารินไม่ระบุ1
590วาริน1ดอนโพธิ์19
591วาริน10โนนจิกน้อย51
592วาริน11ใหม่โนนเจริญ29
593วาริน2หนองขุ่น37
594วาริน3โนนม่วง47
595วาริน4โนนจิก64
596วาริน5ดอนผึ้ง37
597วาริน6หนองหอย21
598วาริน7จันทัย71
599วาริน8นาดู่26
600วาริน9โนนประทาย57
601สงยาง0ไม่ระบุ1
602สงยาง1สงยาง42
603สงยาง10ห้วยยาง25
604สงยาง11หนองไผ่19
605สงยาง12นาบะหว้า18
606สงยาง13โป่ง30
607สงยาง14ใหม่พัฒนา31
608สงยาง15ภูหล่น21
609สงยาง2เหล่าผักหอม12
610สงยาง3แก้ง7
611สงยาง4สิม38
612สงยาง48ไม่ระบุ1
613สงยาง5โนน19
614สงยาง6สระคำ34
615สงยาง7สำโรง30
616สงยาง8คำบง46
617สงยาง82ไม่ระบุ1
618สงยาง9ภูหล่น29
619สงยางบ.สะคำไม่ระบุ1
620หนามแท่งไม่ระบุ2
621หนามแท่ง0ไม่ระบุ2
622หนามแท่ง1หนามแท่ง57
623หนามแท่ง10พะเนียด105
624หนามแท่ง11หนามแท่งน้อย104
625หนามแท่ง12ไร่ศรีสุข30
626หนามแท่ง18ไม่ระบุ1
627หนามแท่ง2นาคอ45
628หนามแท่ง3ชาด50
629หนามแท่ง4โหง่นขาม14
630หนามแท่ง5ดุงนา73
631หนามแท่ง6หุ่งหลวง34
632หนามแท่ง7นาทอย20
633หนามแท่ง8สร้างถ่อ31
634หนามแท่ง82ไม่ระบุ1
635หนามแท่ง9ดงบาก43
636เอือดใหญ่ไม่ระบุ1
637เอือดใหญ่0ไม่ระบุ1
638เอือดใหญ่1เอือดใหญ่88
639เอือดใหญ่2เอือดน้อย27
640เอือดใหญ่3บก32
641เอือดใหญ่4โพนงาม35
642เอือดใหญ่5ปอขี้ตุ่น54
643เอือดใหญ่6งิ้ว26
644เอือดใหญ่7กุดก่วย13
645เอือดใหญ่8โนนเจริญ41
646เอือดใหญ่9ไม่ระบุ1
647แก้งกอกไม่ระบุ3
648แก้งกอก1แก้งกอก57
649แก้งกอก11ไม่ระบุ1
650แก้งกอก185ไม่ระบุ1
651แก้งกอก2กุดชุม92
652แก้งกอก3ดอนงัง93
653แก้งกอก335/7ไม่ระบุ1
654แก้งกอก36ไม่ระบุ1
655แก้งกอก4ดอนใต้25
656แก้งกอก5สัน28
657แก้งกอก6นาแค61
658แก้งกอก7นาโพธิ์34
659แก้งกอก8ไม่ระบุ1
660นาโพธิ์กลางบ้านทุ่งนาเมืองไม่ระบุ8
661นาโพธิ์กลาง1นาโพธิ์กลาง88
662นาโพธิ์กลาง10หนองเจริญ54
663นาโพธิ์กลาง11ไม่ระบุ1
664นาโพธิ์กลาง2นาโพธิ์ใต้173
665นาโพธิ์กลาง3คันท่าเกวียน31
666นาโพธิ์กลาง4หนองผือ48
667นาโพธิ์กลาง5ปากลา28
668นาโพธิ์กลาง6ทุ่งนาเมือง87
669นาโพธิ์กลาง7ซะซอม75
670นาโพธิ์กลาง8นาโพธิ์เหนือ110
671นาโพธิ์กลาง9โนนสวรรค์34
672นาโพธิ์กลางึ7ไม่ระบุ1
673หนองแสงใหญ่ไม่ระบุ30
674หนองแสงใหญ่1หนองแสงใหญ่142
675หนองแสงใหญ่10ไม่ระบุ1
676หนองแสงใหญ่12ไม่ระบุ1
677หนองแสงใหญ่2วังสะแบงใต้106
678หนองแสงใหญ่205ไม่ระบุ1
679หนองแสงใหญ่3วังสะแบงเหนือ57
680หนองแสงใหญ่4ดงบาก74
681หนองแสงใหญ่5ดงมะไฟ35
682หนองแสงใหญ่6หนองแสงน้อย87
683หนองแสงใหญ่7วังอ่าง35
684หนองแสงใหญ่8กุดเรือคำ88
685หนองแสงใหญ่9วังใหม่83
686หนองแสงใหญ่ึ7ไม่ระบุ2
687หนองแสงใหญุ่6ไม่ระบุ2
688ห้วยยางไม่ระบุ25
689ห้วยยาง1ห้วยยาง59
690ห้วยยาง10ดงแถบ41
691ห้วยยาง11นาดอนใหญ่23
692ห้วยยาง2หนองฮี58
693ห้วยยาง3นาบัว56
694ห้วยยาง4โพนแพง88
695ห้วยยาง5ดงดิบ94
696ห้วยยาง6ดงแถบ68
697ห้วยยาง7บะไห84
698ห้วยยาง8เหล่าเจริญ48
699ห้วยยาง9นาบัวใต้42
700ห้วยยางบ.ดงแถบไม่ระบุ1
701ห้วยยางไม่ระบุ1
702ห้วยยางึ7ไม่ระบุ6
703ห้วยยางึึ7ไม่ระบุ1
704ห้วยไผ่ไม่ระบุ38
705ห้วยไผ่01ห้วยไผ่1
706ห้วยไผ่1ห้วยไผ่129
707ห้วยไผ่10ห้วยไผ่58
708ห้วยไผ่2ห้วยหมาก96
709ห้วยไผ่3กุ่ม26
710ห้วยไผ่4ตามุย44
711ห้วยไผ่5ท่าล้ง38
712ห้วยไผ่6หนองฆ้อง34
713ห้วยไผ่7หนองผือน้อย47
714ห้วยไผ่8ถ้ำป่อง88
715ห้วยไผ่9ห้วยหมากเหนือ99
716ห้วยไผุ่6ไม่ระบุ1
717โขงเจียมบ้านก้อนคำ ไม่ระบุ75
718โขงเจียม1ด่านเก่า319
719โขงเจียม10ท่าแพ183
720โขงเจียม11หัวเห่วพัฒนา52
721โขงเจียม12ผาประตูทอง35
722โขงเจียม156ไม่ระบุ1
723โขงเจียม2ด่านใหม่169
724โขงเจียม3ห้วยสะคาม38
725โขงเจียม4หัวเห่ว121
726โขงเจียม5ตุงลุง54
727โขงเจียม6ปากห้วยแคน40
728โขงเจียม7ห้วยหมากใต้56
729โขงเจียม8เวินบึก139
730โขงเจียม9ดอนสวรรค์33
731กลางใหญ่ไม่ระบุ2
732กลางใหญ่ 4ไม่ระบุ1
733กลางใหญ่-ไม่ระบุ1
734กลางใหญ่01กลางใหญ่3
735กลางใหญ่02กลางใหญ่3
736กลางใหญ่03กลางใหญ่9
737กลางใหญ่04ไผ่10
738กลางใหญ่05สวน2
739กลางใหญ่06โคก3
740กลางใหญ่07ไผ่1
741กลางใหญ่08ไผ่5
742กลางใหญ่09กลางใหญ่6
743กลางใหญ่1กลางใหญ่12
744กลางใหญ่10ไผ่31
745กลางใหญ่11โคก35
746กลางใหญ่2กลางใหญ่21
747กลางใหญ่2โทร092-7687785ไม่ระบุ1
748กลางใหญ่3กลางใหญ่52
749กลางใหญ่4ไผ่49
750กลางใหญ่5สวน25
751กลางใหญ่5 โทร 0837929601ไม่ระบุ1
752กลางใหญ่6โคก27
753กลางใหญ่7ไผ่14
754กลางใหญ่8ไผ่39
755กลางใหญ่9กลางใหญ่28
756ก่อเอ้ไม่ระบุ2
757ก่อเอ้01ยางน้อย4
758ก่อเอ้02ยางน้อย2
759ก่อเอ้03โนนใหญ่2
760ก่อเอ้04โนนใหญ่8
761ก่อเอ้05ก่อ2
762ก่อเอ้06เอ้9
763ก่อเอ้07พับ2
764ก่อเอ้08ดงยาง13
765ก่อเอ้09โนนโพธิ์23
766ก่อเอ้1ยางน้อย41
767ก่อเอ้10ท่าลาด34
768ก่อเอ้11นามน42
769ก่อเอ้12ดงยาง61
770ก่อเอ้121ไม่ระบุ1
771ก่อเอ้13ไม่ระบุ1
772ก่อเอ้2ยางน้อย12
773ก่อเอ้21ไม่ระบุ1
774ก่อเอ้3โนนใหญ่43
775ก่อเอ้4โนนใหญ่44
776ก่อเอ้5ก่อ22
777ก่อเอ้6เอ้53
778ก่อเอ้7พับ31
779ก่อเอ้8ดงยาง64
780ก่อเอ้9โนนโพธิ์73
781ก่อเอุ้6ไม่ระบุ2
782ค้อทองนาโพธิ์ไม่ระบุ2
783ค้อทอง01หนองขุ่น9
784ค้อทอง02หัวทุ่ง20
785ค้อทอง03ค้อทอง5
786ค้อทอง04ค้อทอง5
787ค้อทอง05ส้มป่อย1
788ค้อทอง06กลางน้อย8
789ค้อทอง07แก้งโพธิ์3
790ค้อทอง08นาโพธิ์5
791ค้อทอง09หนองขุ่น14
792ค้อทอง1หนองขุ่น49
793ค้อทอง10แก้งโพธิ์89
794ค้อทอง11นาโพธิ์22
795ค้อทอง12ไม่ระบุ2
796ค้อทอง14ไม่ระบุ1
797ค้อทอง2หัวทุ่ง62
798ค้อทอง3ค้อทอง57
799ค้อทอง4ค้อทอง47
800ค้อทอง5ส้มป่อย29
801ค้อทอง6กลางน้อย32
802ค้อทอง7แก้งโพธิ์32
803ค้อทอง8นาโพธิ์21
804ค้อทอง9หนองขุ่น37
805ชีทวนไม่ระบุ5
806ชีทวน 4ไม่ระบุ1
807ชีทวน01ชีทวน9
808ชีทวน02ชีทวน4
809ชีทวน03ชีทวน12
810ชีทวน04ท่าศาลา10
811ชีทวน05ท่าศาลา3
812ชีทวน06หวาง14
813ชีทวน07หนองแคน4
814ชีทวน08หนองชี4
815ชีทวน09มะพริก3
816ชีทวน1ชีทวน30
817ชีทวน10หนองดูน17
818ชีทวน11หนองโน44
819ชีทวน14ไม่ระบุ1
820ชีทวน2ชีทวน53
821ชีทวน3ชีทวน86
822ชีทวน3 โทร 0926878642ไม่ระบุ1
823ชีทวน4ท่าศาลา62
824ชีทวน5ท่าศาลา9
825ชีทวน6หวาง60
826ชีทวน6.ไม่ระบุ1
827ชีทวน7หนองแคน29
828ชีทวน8หนองชี38
829ชีทวน9มะพริก13
830ชีทวนุ6ไม่ระบุ1
831ท่าไห07โนนจานเก่า2
832ท่าไห01ท่าไห12
833ท่าไห02ท่าไห12
834ท่าไห03ท่าไห23
835ท่าไห04ท่าไห10
836ท่าไห05ท่าค้อ23
837ท่าไห06หนองแสง23
838ท่าไห07โนนจานเก่า23
839ท่าไห08โนนจานใหม่24
840ท่าไห09ใหม่พัฒนา18
841ท่าไห1ท่าไห52
842ท่าไห10ท่าไห98
843ท่าไห11ท่าไห104
844ท่าไห12ท่าไห93
845ท่าไห13ท่าไห45
846ท่าไห2ท่าไห53
847ท่าไห3ท่าไห65
848ท่าไห37ไม่ระบุ1
849ท่าไห4ท่าไห82
850ท่าไห41ไม่ระบุ1
851ท่าไห5ท่าค้อ38
852ท่าไห6หนองแสง50
853ท่าไห7โนนจานเก่า70
854ท่าไห8โนนจานใหม่49
855ท่าไห9ใหม่พัฒนา44
856ธาตุน้อยดินดำไม่ระบุ3
857ธาตุน้อย 5ไม่ระบุ1
858ธาตุน้อย01ธาตุน้อย9
859ธาตุน้อย02ธาตุน้อย13
860ธาตุน้อย03ดินดำ19
861ธาตุน้อย04คำใฮ2
862ธาตุน้อย05ทัน11
863ธาตุน้อย06ธาตุน้อย5
864ธาตุน้อย07ธาตุน้อย9
865ธาตุน้อย08ธาตุน้อย9
866ธาตุน้อย09ทัน12
867ธาตุน้อย1ธาตุน้อย77
868ธาตุน้อย10ธาตุน้อย94
869ธาตุน้อย10 โทร 0867925642ไม่ระบุ1
870ธาตุน้อย10 โทร0621157364ไม่ระบุ1
871ธาตุน้อย12 ไม่ระบุ1
872ธาตุน้อย2ธาตุน้อย48
873ธาตุน้อย3ดินดำ94
874ธาตุน้อย4คำใฮ15
875ธาตุน้อย5ทัน96
876ธาตุน้อย51ไม่ระบุ1
877ธาตุน้อย6ธาตุน้อย17
878ธาตุน้อย7ธาตุน้อย67
879ธาตุน้อย8ธาตุน้อย89
880ธาตุน้อย9ทัน110
881นาคำใหญ่บ.200 บ.นาคำใหหญิง่ไม่ระบุ3
882นาคำใหญ่ 7ไม่ระบุ1
883นาคำใหญ่01นาคำใหญ่2
884นาคำใหญ่04ป่าข่า2
885นาคำใหญ่05ป่าข่า5
886นาคำใหญ่06แสงน้อย4
887นาคำใหญ่07แสงน้อย17
888นาคำใหญ่08นาคำใหญ่2
889นาคำใหญ่1นาคำใหญ่37
890นาคำใหญ่2นาคำใหญ่20
891นาคำใหญ่3สะพัง12
892นาคำใหญ่4ป่าข่า16
893นาคำใหญ่5ป่าข่า24
894นาคำใหญ่6แสงน้อย34
895นาคำใหญ่7แสงน้อย33
896นาคำใหญ่8นาคำใหญ่40
897นาคำใหญ่9ไม่ระบุ1
898บ้านกอกไม่ระบุ1
899บ้านกอก01นาแก้ว5
900บ้านกอก02นาแก้ว16
901บ้านกอก03นาแก้ว5
902บ้านกอก04กอก8
903บ้านกอก05กอก10
904บ้านกอก06กอก1
905บ้านกอก1นาแก้ว70
906บ้านกอก10ไม่ระบุ2
907บ้านกอก11ไม่ระบุ1
908บ้านกอก2นาแก้ว48
909บ้านกอก3นาแก้ว30
910บ้านกอก4กอก45
911บ้านกอก5กอก40
912บ้านกอก6กอก33
913บ้านกอก9ไม่ระบุ1
914บ้านไทย01ไทย1
915บ้านไทย02ไทย2
916บ้านไทย03โพนทราย3
917บ้านไทย04โพนทราย10
918บ้านไทย05ชาด1
919บ้านไทย06โพนทอง7
920บ้านไทย07โพนทอง4
921บ้านไทย08ทุ่งใหญ่6
922บ้านไทย09ทุ่งใหญ่7
923บ้านไทย1ไทย5
924บ้านไทย10โนนดู่48
925บ้านไทย11โพนทอง21
926บ้านไทย12โพนทอง30
927บ้านไทย2ไทย20
928บ้านไทย3โพนทราย34
929บ้านไทย4โพนทราย27
930บ้านไทย5ชาด18
931บ้านไทย6โพนทอง14
932บ้านไทย7โพนทอง16
933บ้านไทย8ทุ่งใหญ่19
934บ้านไทย9ทุ่งใหญ่19
935บ้านไทยบ.โนนดู่ไม่ระบุ1
936บ้านไทยบ้านพัก รพ.สต.โพนทองไม่ระบุ1
937บ้านไทยรพ.สต.โพนทองไม่ระบุ1
938ยางขี้นกไม่ระบุ2
939ยางขี้นก01ยางขี้นก7
940ยางขี้นก02ยางขี้นก5
941ยางขี้นก03ผักแว่น5
942ยางขี้นก04ผักแว่น7
943ยางขี้นก05โพนสิม4
944ยางขี้นก06ก่อ3
945ยางขี้นก07คำสมอ4
946ยางขี้นก08หนองใหญ่3
947ยางขี้นก09คำสมอ1
948ยางขี้นก1ยางขี้นก33
949ยางขี้นก10ยางขี้นกใต้18
950ยางขี้นก11ไม่ระบุ2
951ยางขี้นก2ยางขี้นก19
952ยางขี้นก3ผักแว่น55
953ยางขี้นก4ผักแว่น55
954ยางขี้นก5โพนสิม50
955ยางขี้นก6ก่อ54
956ยางขี้นก7คำสมอ45
957ยางขี้นก8หนองใหญ่28
958ยางขี้นก9คำสมอ20
959ศรีสุขเค็งไม่ระบุ4
960ศรีสุข01ศรีสุข2
961ศรีสุข03ดู่น้อย14
962ศรีสุข04เค็ง5
963ศรีสุข05นาดี6
964ศรีสุข06อีต้อม11
965ศรีสุข07หนองห้าง3
966ศรีสุข08หนองกวาง1
967ศรีสุข1ศรีสุข28
968ศรีสุข128ไม่ระบุ1
969ศรีสุข2ศรีสุข57
970ศรีสุข3ดู่น้อย79
971ศรีสุข4เค็ง50
972ศรีสุข5นาดี17
973ศรีสุข6อีต้อม74
974ศรีสุข7หนองห้าง28
975ศรีสุข8หนองกวาง49
976สร้างถ่อบ.317ไม่ระบุ3
977สร้างถ่อ01สร้างถ่อ16
978สร้างถ่อ02สร้างถ่อ14
979สร้างถ่อ03กุดตากล้า10
980สร้างถ่อ04กุดตากล้า7
981สร้างถ่อ05ขามป้อม4
982สร้างถ่อ06ปลาฝา14
983สร้างถ่อ07ดอนเชียงโท3
984สร้างถ่อ09หนองหล่ม4
985สร้างถ่อ1สร้างถ่อ68
986สร้างถ่อ1 โทร0954599880ไม่ระบุ1
987สร้างถ่อ1 โทร099-1834301ไม่ระบุ1
988สร้างถ่อ10หนองเชือมเทิง33
989สร้างถ่อ11ศรีบัว18
990สร้างถ่อ12ศรีบัว17
991สร้างถ่อ13หนองเชือมเทิง71
992สร้างถ่อ14ขามป้อม63
993สร้างถ่อ15สร้างถ่อ56
994สร้างถ่อ16สร้างถ่อ48
995สร้างถ่อ16 โทร0955749501ไม่ระบุ1
996สร้างถ่อ17ไม่ระบุ37
997สร้างถ่อ1โทร061-1066687ไม่ระบุ1
998สร้างถ่อ1โทร0611066687ไม่ระบุ1
999สร้างถ่อ2สร้างถ่อ80
1000สร้างถ่อ2 โทร095-4599880ไม่ระบุ1
1001สร้างถ่อ3กุดตากล้า36
1002สร้างถ่อ4กุดตากล้า26
1003สร้างถ่อ5ขามป้อม30
1004สร้างถ่อ6ปลาฝา61
1005สร้างถ่อ7ดอนเชียงโท46
1006สร้างถ่อ8รังแร้ง15
1007สร้างถ่อ9หนองหล่ม23
1008สร้างถ่อ90ไม่ระบุ1
1009สร้างถ่อึ7ไม่ระบุ1
1010สร้างถ่อุ6ไม่ระบุ2
1011สหธาตุ01ธาตุเทิง2
1012สหธาตุ02ธาตุเทิง7
1013สหธาตุ03ธาตุกลาง8
1014สหธาตุ04ธาตุลุ่ม6
1015สหธาตุ05ธาตุลุ่ม12
1016สหธาตุ06โนนกอก5
1017สหธาตุ07ธาตุวาที1
1018สหธาตุ1ธาตุเทิง50
1019สหธาตุ1 โทร 0642841794ไม่ระบุ1
1020สหธาตุ10ไม่ระบุ1
1021สหธาตุ14ไม่ระบุ1
1022สหธาตุ2ธาตุเทิง40
1023สหธาตุ3ธาตุกลาง33
1024สหธาตุ4ธาตุลุ่ม39
1025สหธาตุ5ธาตุลุ่ม19
1026สหธาตุ5 โทร 0885743292ไม่ระบุ1
1027สหธาตุ6โนนกอก14
1028สหธาตุ7ธาตุวาที5
1029สหธาตุ9ไม่ระบุ1
1030หนองเหล่าไม่ระบุ4
1031หนองเหล่า01หนองเหล่า7
1032หนองเหล่า02คูขาด13
1033หนองเหล่า03คูขาด18
1034หนองเหล่า04โพนเมือง17
1035หนองเหล่า05โพนเมือง8
1036หนองเหล่า06ป่าก่อ7
1037หนองเหล่า07สร้างช้าง5
1038หนองเหล่า08คำหมี4
1039หนองเหล่า09ป่าก่อ10
1040หนองเหล่า1หนองเหล่า36
1041หนองเหล่า10หนองเหล่า36
1042หนองเหล่า11หนองเหล่า57
1043หนองเหล่า2คูขาด92
1044หนองเหล่า3คูขาด85
1045หนองเหล่า4โพนเมือง43
1046หนองเหล่า5โพนเมือง35
1047หนองเหล่า6ป่าก่อ27
1048หนองเหล่า7สร้างช้าง16
1049หนองเหล่า79 โทร.090-0216103ไม่ระบุ1
1050หนองเหล่า8คำหมี19
1051หนองเหล่า9ป่าก่อ38
1052หนองเหล่าุ6ไม่ระบุ1
1053หัวดอนไม่ระบุ5
1054หัวดอน 4ไม่ระบุ1
1055หัวดอน01หัวดอน11
1056หัวดอน02หัวดอน6
1057หัวดอน03หัวดูน10
1058หัวดอน04ท่าวารี7
1059หัวดอน05แขม18
1060หัวดอน06เสียม16
1061หัวดอน07เสียม3
1062หัวดอน08วังถ้ำ7
1063หัวดอน09วังอ้อ27
1064หัวดอน1หัวดอน31
1065หัวดอน10เสียม76
1066หัวดอน11แขม95
1067หัวดอน12ไม่ระบุ1
1068หัวดอน17ไม่ระบุ1
1069หัวดอน2หัวดอน19
1070หัวดอน3หัวดูน41
1071หัวดอน4ท่าวารี32
1072หัวดอน5แขม70
1073หัวดอน6เสียม66
1074หัวดอน7เสียม50
1075หัวดอน8วังถ้ำ32
1076หัวดอน9วังอ้อ87
1077หัวดอนุ6ไม่ระบุ1
1078เขื่องในบ.บ้านพัก รพ.เขื่องในไม่ระบุ19
1079เขื่องใน 1ไม่ระบุ1
1080เขื่องใน01เขื่องใน8
1081เขื่องใน02เขื่องใน8
1082เขื่องใน03เขื่องกลาง10
1083เขื่องใน04หนองใส49
1084เขื่องใน05สว่าง18
1085เขื่องใน06โนนธาตุ25
1086เขื่องใน07นาดูน9
1087เขื่องใน08จานเขื่อง4
1088เขื่องใน1เขื่องใน123
1089เขื่องใน10กุดกะเสียน129
1090เขื่องใน11กุดกะเสียน156
1091เขื่องใน12กุดกะเสียน85
1092เขื่องใน15ไม่ระบุ1
1093เขื่องใน169ไม่ระบุ1
1094เขื่องใน2เขื่องใน34
1095เขื่องใน3เขื่องกลาง103
1096เขื่องใน4หนองใส268
1097เขื่องใน4 โทร 0810668970ไม่ระบุ1
1098เขื่องใน4 โทร 0884697698ไม่ระบุ1
1099เขื่องใน47ไม่ระบุ1
1100เขื่องใน49ไม่ระบุ1
1101เขื่องใน5สว่าง139
1102เขื่องใน6โนนธาตุ138
1103เขื่องใน6 บ.พักโรงไม่ระบุ1
1104เขื่องใน7นาดูน42
1105เขื่องใน8จานเขื่อง102
1106เขื่องใน9นามั่ง6
1107เขื่องในม.12 โทร0833857551ไม่ระบุ1
1108เขื่องในึึ7ไม่ระบุ1
1109เขื่องในุ16ไม่ระบุ1
1110เขื่องในุ6ไม่ระบุ1
1111เขื่องในโทร089-4261674ไม่ระบุ1
1112แดงหม้อ01แดงหม้อ17
1113แดงหม้อ02แดงหม้อ10
1114แดงหม้อ04บุตร2
1115แดงหม้อ05ทุ่ง2
1116แดงหม้อ06ทุ่ง4
1117แดงหม้อ1แดงหม้อ63
1118แดงหม้อ2แดงหม้อ67
1119แดงหม้อ3บุตร18
1120แดงหม้อ33ไม่ระบุ1
1121แดงหม้อ4บุตร13
1122แดงหม้อ5ทุ่ง16
1123แดงหม้อ6ทุ่ง17
1124โนนรังไม่ระบุ3
1125โนนรัง01โนนรัง6
1126โนนรัง02นาซาว21
1127โนนรัง03แก้งซาว9
1128โนนรัง04ขวาว6
1129โนนรัง05นาผาย1
1130โนนรัง06แสนสำราญ3
1131โนนรัง07โนนรัง2
1132โนนรัง1โนนรัง42
1133โนนรัง11ไม่ระบุ1
1134โนนรัง2นาซาว136
1135โนนรัง3แก้งซาว55
1136โนนรัง4ขวาว31
1137โนนรัง5นาผาย40
1138โนนรัง6แสนสำราญ15
1139โนนรัง63ไม่ระบุ1
1140โนนรัง7โนนรัง32
1141*กองโพนบ.12 ซ.ชยางกรู 9ไม่ระบุ1
1142*กองโพน1ไม่ระบุ2
1143*กองโพน10ไม่ระบุ5
1144*กองโพน11ไม่ระบุ1
1145*กองโพน12ไม่ระบุ1
1146*กองโพน15ไม่ระบุ5
1147*กองโพน16ไม่ระบุ2
1148*กองโพน2ไม่ระบุ2
1149*กองโพน3ไม่ระบุ2
1150*กองโพน4ไม่ระบุ2
1151*กองโพน7ไม่ระบุ1
1152*กองโพน8ไม่ระบุ3
1153*กองโพน9ไม่ระบุ1
1154กองโพน21ไม่ระบุ1
1155ขามป้อม4ดอนเย็น3
1156ขามป้อม0ขามป้อม1
1157ขามป้อม1ขสมป้อม61
1158ขามป้อม10ทรายพูล103
1159ขามป้อม108ไม่ระบุ1
1160ขามป้อม11หนองบัว42
1161ขามป้อม12หนองสิม32
1162ขามป้อม13นานกเขียน44
1163ขามป้อม14โนนเจริญ35
1164ขามป้อม15ศรีโคกกลาง24
1165ขามป้อม16ดอนแซง23
1166ขามป้อม17นางาม19
1167ขามป้อม18ไม่ระบุ1
1168ขามป้อม2นาตาลเหนือ68
1169ขามป้อม22ไม่ระบุ1
1170ขามป้อม3เตย37
1171ขามป้อม4ดอนเย็น92
1172ขามป้อม5นาเจริญ66
1173ขามป้อม6โนนแดง52
1174ขามป้อม7เหมือดแอ่69
1175ขามป้อม8ดงเย็น32
1176ขามป้อม9หนองทรายเด็น28
1177ขามป้อมึ7ไม่ระบุ1
1178นาแวงไม่ระบุ5
1179นาแวง1บุ่งข้อง57
1180นาแวง10ลาดเจริญ85
1181นาแวง11หนองเมืองชุ่ม47
1182นาแวง12นาแวงใหม่41
1183นาแวง13โบกม่วงน้อย3
1184นาแวง150ไม่ระบุ1
1185นาแวง2นาแวง47
1186นาแวง3นาเมือง41
1187นาแวง4บุ่งขี้เหล็ก111
1188นาแวง40ไม่ระบุ1
1189นาแวง5ลาดหญ้าคา39
1190นาแวง6โบกม่วง20
1191นาแวง7นาสะอาด14
1192นาแวง8ทรายทอง70
1193นาแวง9โพธิ์เมือง70
1194หนองนกทาไม่ระบุ1
1195หนองนกทา0หนองนกทา7
1196หนองนกทา1หนองนกทา44
1197หนองนกทา10คึมพอก10
1198หนองนกทา11คำสง่า29
1199หนองนกทา12เภาชมภู12
1200หนองนกทา13โนนอนามัย17
1201หนองนกทา15ไม่ระบุ1
1202หนองนกทา2นาสะแบง52
1203หนองนกทา3นายูง72
1204หนองนกทา4ป่าติ้ว25
1205หนองนกทา5โนนสูง98
1206หนองนกทา6หนองแฝก20
1207หนองนกทา7โนนศิลา39
1208หนองนกทา8คำหมากไหล42
1209หนองนกทา9หลักเขต51
1210หนองผือไม่ระบุ5
1211หนองผือ0ไม่ระบุ1
1212หนองผือ1หนองผือ148
1213หนองผือ10พนมดี91
1214หนองผือ11โคกสว่าง46
1215หนองผือ12หนองหว้า94
1216หนองผือ13ใหม่เมืองทอง24
1217หนองผือ14ใหม่พัฒนา39
1218หนองผือ19ไม่ระบุ1
1219หนองผือ2บ๋าพอก41
1220หนองผือ3บ๋าฮี38
1221หนองผือ4อุดมพร43
1222หนองผือ5บึงหอม72
1223หนองผือ6บาก92
1224หนองผือ7แก้งหลักด่าน73
1225หนองผือ8นาดี53
1226หนองผือ9คำหาด98
1227หนองผือึ7ไม่ระบุ1
1228หนองสิมไม่ระบุ2
1229หนองสิม0ไม่ระบุ1
1230หนองสิม1อุดมศิลป์9
1231หนองสิม10ป่าข่าเหนือ49
1232หนองสิม12ไม่ระบุ4
1233หนองสิม2นาหว้า40
1234หนองสิม3โนนประทาย23
1235หนองสิม4วังม่วง58
1236หนองสิม40ไม่ระบุ1
1237หนองสิม5หนองสิม43
1238หนองสิม6หนองโพน32
1239หนองสิม7ป่าข่า34
1240หนองสิม8โป่งคอม129
1241หนองสิม9ทุ่งเจริญ39
1242หัวนาไม่ระบุ6
1243หัวนา0ไม่ระบุ2
1244หัวนา1ศรีโคกกลาง32
1245หัวนา10ดอนโด่92
1246หัวนา11ห้วยยาง102
1247หัวนา12ตาดภูขาม20
1248หัวนา13น้อยนาเหล่า91
1249หัวนา14ชาติเจริญ100
1250หัวนา15โคกสว่าง38
1251หัวนา18ไม่ระบุ2
1252หัวนา2บาก80
1253หัวนา3นาชุมใต้41
1254หัวนา4ยางเครือ53
1255หัวนา5ตาแหลว140
1256หัวนา6ม่วงเฒ่า32
1257หัวนา7อีเติ่ง106
1258หัวนา8หัวนา167
1259หัวนา9ดาวคะนอง54
1260หัวนาบ.ตาแหลวไม่ระบุ1
1261เขมราฐไม่ระบุ23
1262เขมราฐ0เขมราฐ7
1263เขมราฐ1ท่ากกทัน236
1264เขมราฐ10ห้วยยาง38
1265เขมราฐ11หนองวิไล94
1266เขมราฐ12หนองคูณ55
1267เขมราฐ13โชคชัย166
1268เขมราฐ14ดงหนองหลวง81
1269เขมราฐ15โนนเตาถ่าน85
1270เขมราฐ16ดอนบาก75
1271เขมราฐ17สามแยกถ้ำเสือ30
1272เขมราฐ18ห่องข่อย14
1273เขมราฐ19สามแยกเมืองใหม่93
1274เขมราฐ198ไม่ระบุ1
1275เขมราฐ2บุ่งชวย92
1276เขมราฐ20เกษมชมภู53
1277เขมราฐ21ภูสวรรค์25
1278เขมราฐ22แสนสุข116
1279เขมราฐ24/1ไม่ระบุ1
1280เขมราฐ3นาสนาม66
1281เขมราฐ4แก้งเหนือ107
1282เขมราฐ44ไม่ระบุ1
1283เขมราฐ5อุบมุง146
1284เขมราฐ6ไทรย้อย177
1285เขมราฐ60ไม่ระบุ1
1286เขมราฐ7เขมราฐ187
1287เขมราฐ8โนนนารี265
1288เขมราฐ9นาหว้าน้อย138
1289เขมราฐบ้านนาสนามไม่ระบุ1
1290เจียด05ดอนติ้ว2
1291เจียด07โคกค่อย1
1292เจียด08ม่วงเจียด3
1293เจียด1เจียด42
1294เจียด12ไม่ระบุ1
1295เจียด14ไม่ระบุ1
1296เจียด2นานวน73
1297เจียด3นาหนองเชือก12
1298เจียด4นาตาปอ38
1299เจียด5ดอนติ้ว87
1300เจียด6ดอนแสนพัน45
1301เจียด7โคกค่อย18
1302เจียด8ม่วงเจียด49
1303เจียด9ภูเขาเงิน24
1304แก้งเหนือไม่ระบุ9
1305แก้งเหนือ1แก้งเหนือ128
1306แก้งเหนือ10นาน้ำคำ39
1307แก้งเหนือ11ไม่ระบุ1
1308แก้งเหนือ15ไม่ระบุ1
1309แก้งเหนือ2นาอุดม78
1310แก้งเหนือ3คำม่วง56
1311แก้งเหนือ4สนมหมากหญ้า36
1312แก้งเหนือ5นาขนัน51
1313แก้งเหนือ6นาหนองทุ่ง43
1314แก้งเหนือ7นาแมด90
1315แก้งเหนือ8ฮ่องไผ่57
1316แก้งเหนือ9โนนสมบูรณ์33
1317กลางบ.ไม่ระบุ13
1318กลาง04เม็กใหญ่1
1319กลาง1กลาง116
1320กลาง10โนนใหญ่45
1321กลาง11คำสำราญ27
1322กลาง12โนนคำกลาง50
1323กลาง13หมากมาย66
1324กลาง13.ไม่ระบุ1
1325กลาง14บุก132
1326กลาง15กลาง143
1327กลาง16เม็กน้อย107
1328กลาง17หมากหมาย88
1329กลาง18เม็กใหญ่75
1330กลาง19ไม่ระบุ3
1331กลาง2บก185
1332กลาง21บ้านโนนสักทอง1
1333กลาง24ไม่ระบุ1
1334กลาง3หมากมาย180
1335กลาง34ไม่ระบุ1
1336กลาง4เม็กใหญ่113
1337กลาง5โนนสวรรค์120
1338กลาง6หลุบเหลา39
1339กลาง7เม็กน้อย80
1340กลาง8โนนสุขสันต์120
1341กลาง9บัวเทียม49
1342กลางบ้านบกไม่ระบุ1
1343กลางบ้้านบกไม่ระบุ1
1344กุดประทายไม่ระบุ9
1345กุดประทาย01โนนขาม1
1346กุดประทาย1โนนขาม88
1347กุดประทาย10โนนบก54
1348กุดประทาย11แสนสุข75
1349กุดประทาย12อุดมสุข46
1350กุดประทาย13เหล่า90
1351กุดประทาย14หนองแวง77
1352กุดประทาย15กุดเจริญ95
1353กุดประทาย16โนนเจริญ80
1354กุดประทาย17เสียมเจริญ23
1355กุดประทาย18ทุ่งแสงตะวัน36
1356กุดประทาย19คำนาแซง72
1357กุดประทาย2ดอนม่วย27
1358กุดประทาย20แสนสุข77
1359กุดประทาย21นาทุ่ง46
1360กุดประทาย3นาทุ่ง57
1361กุดประทาย34ไม่ระบุ1
1362กุดประทาย4โนนกอย106
1363กุดประทาย5กุดประทาย66
1364กุดประทาย6หนองคู75
1365กุดประทาย7โนนเค็ง67
1366กุดประทาย8สุขสมบูรณ์84
1367กุดประทาย9คำนาแซง215
1368คำครั่งไม่ระบุ5
1369คำครั่ง1คำครั่ง113
1370คำครั่ง10ดอนชี33
1371คำครั่ง12ไม่ระบุ2
1372คำครั่ง13ไม่ระบุ2
1373คำครั่ง2คำครั่ง84
1374คำครั่ง21ไม่ระบุ1
1375คำครั่ง3โนนสว่าง41
1376คำครั่ง4นานวล52
1377คำครั่ง5นาสมบูรณ์51
1378คำครั่ง6นาประดู่25
1379คำครั่ง7คำครั่ง126
1380คำครั่ง8บูรพา44
1381คำครั่ง9นานวลใต้พัฒนา60
1382ตบหูไม่ระบุ6
1383ตบหู1โพธิ์ไทร63
1384ตบหู10สองคอน29
1385ตบหู11คำดาว20
1386ตบหู12โนนแสนสุข44
1387ตบหู122ไม่ระบุ1
1388ตบหู13โนนเกษม64
1389ตบหู133ไม่ระบุ1
1390ตบหู14ไทยบุญมี50
1391ตบหู15โนนสนาม103
1392ตบหู16โพธิ์ไทร107
1393ตบหู17คำสำราญ28
1394ตบหู18สองคอน34
1395ตบหู19โนนแคน108
1396ตบหู2โนนแคน109
1397ตบหู20โนนเจริญ79
1398ตบหู21โนนสักทอง53
1399ตบหู22โพนดวน103
1400ตบหู23ไม่ระบุ1
1401ตบหู3โพนดวน75
1402ตบหู31ไม่ระบุ1
1403ตบหู4พันโต29
1404ตบหู5โนนแก้ง96
1405ตบหู6โนนกาเค็น82
1406ตบหู7ไผ่37
1407ตบหู8คำสำราญ58
1408ตบหู9เสาเล้า84
1409ทุ่งเทิงบ.32 ม.2 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชายอุดมไม่ระบุ7
1410ทุ่งเทิง1ทุ่งเทิง69
1411ทุ่งเทิง10โนนทอง41
1412ทุ่งเทิง11หนองขี้เห็นใหญ่70
1413ทุ่งเทิง12ทุ่งเจริญ34
1414ทุ่งเทิง13ทุ่งสว่าง30
1415ทุ่งเทิง14โพธิ์ทอง30
1416ทุ่งเทิง15บัวเจริญ52
1417ทุ่งเทิง2โนน75
1418ทุ่งเทิง3หนองยาว53
1419ทุ่งเทิง4โนนสว่าง46
1420ทุ่งเทิง5หนองโพธิ์ไฮ81
1421ทุ่งเทิง6หนองแบน39
1422ทุ่งเทิง7สร้างพอก19
1423ทุ่งเทิง8โนนจันทร์62
1424ทุ่งเทิง9บัวเจริญ93
1425ท่าโพธิ์ศรีไม่ระบุ12
1426ท่าโพธิ์ศรี1ท่าโพธิ์ศรี79
1427ท่าโพธิ์ศรี10ท่าโพธิ์ศรี65
1428ท่าโพธิ์ศรี109ไม่ระบุ1
1429ท่าโพธิ์ศรี11ทองหลาง77
1430ท่าโพธิ์ศรี14ไม่ระบุ1
1431ท่าโพธิ์ศรี15ไม่ระบุ2
1432ท่าโพธิ์ศรี2ท่าโพธิ์ศรี133
1433ท่าโพธิ์ศรี28ไม่ระบุ1
1434ท่าโพธิ์ศรี3โพธิ์สง่า143
1435ท่าโพธิ์ศรี4โนนหลี44
1436ท่าโพธิ์ศรี5โนนธาตุ151
1437ท่าโพธิ์ศรี6วารีอุดม83
1438ท่าโพธิ์ศรี7ท่าโพธิ์ศรี120
1439ท่าโพธิ์ศรี8โนนสว่าง42
1440ท่าโพธิ์ศรี9นาดง85
1441นากระแซงบ.34ไม่ระบุ14
1442นากระแซง1นากระแซง89
1443นากระแซง10หนองไฮ53
1444นากระแซง11อุดมพัฒนา27
1445นากระแซง12คำประเสริฐ40
1446นากระแซง13นากระแซง54
1447นากระแซง14ไร่ศรีสุข44
1448นากระแซง15ป่าติ้ว15
1449นากระแซง16นากระแซง33
1450นากระแซง18ไม่ระบุ1
1451นากระแซง2นากระแซง91
1452นากระแซง3ไทยวัฒนา90
1453นากระแซง4โนนสว่าง100
1454นากระแซง5หนองแต้98
1455นากระแซง57ไม่ระบุ1
1456นากระแซง6หม้อทอง60
1457นากระแซง7หนองเงินฮ้อย177
1458นากระแซง8เตย138
1459นากระแซง9ดอนกลาง141
1460นาส่วงไม่ระบุ7
1461นาส่วง1นาส่วง118
1462นาส่วง10นาส่วง103
1463นาส่วง11โนนกระแต88
1464นาส่วง12โนนจิก80
1465นาส่วง14ไม่ระบุ1
1466นาส่วง2เสาเล้า77
1467นาส่วง21ไม่ระบุ1
1468นาส่วง22ไม่ระบุ1
1469นาส่วง27ไม่ระบุ1
1470นาส่วง3ม่วง119
1471นาส่วง4เสาเล้า77
1472นาส่วง5ม่วง88
1473นาส่วง6กระเบื้อง37
1474นาส่วง7หนองบัว46
1475นาส่วง8กุดยวง105
1476นาส่วง9นาห้วยแคน104
1477นาเจริญบ.ไม่ระบุ6
1478นาเจริญ1นาเจริญ153
1479นาเจริญ10นาเจริญ66
1480นาเจริญ11ศรีนวลพัฒนา41
1481นาเจริญ16ไม่ระบุ1
1482นาเจริญ2หนองบัวแดง112
1483นาเจริญ22ไม่ระบุ1
1484นาเจริญ3โนนบาก82
1485นาเจริญ4ห่วงคำ153
1486นาเจริญ5โนนจิก15
1487นาเจริญ6ห่วงเตย33
1488นาเจริญ7โชคชัย50
1489นาเจริญ8นาเจริญ135
1490นาเจริญ9สี่แยกโนนทอง39
1491บัวงามบ.149ไม่ระบุ5
1492บัวงาม-ไม่ระบุ1
1493บัวงาม01บัวงาม1
1494บัวงาม1บัวงาม174
1495บัวงาม10แสงจันทร์46
1496บัวงาม11โคกพัฒนา40
1497บัวงาม12อุดมชาติ46
1498บัวงาม13หนองสนม107
1499บัวงาม14บัวงาม65
1500บัวงาม15บัวงาม60
1501บัวงาม16ดอนชีใน16
1502บัวงาม2หนองสนม147
1503บัวงาม3บัวงาม123
1504บัวงาม4หนองแวง22
1505บัวงาม5โนนแฝก63
1506บัวงาม6นาเลิง55
1507บัวงาม7ดอนชี34
1508บัวงาม73/1ไม่ระบุ1
1509บัวงาม8ราษฎรสามัคคี42
1510บัวงาม9บัวทอง25
1511ป่าโมงไม่ระบุ1
1512ป่าโมง-ไม่ระบุ1
1513ป่าโมง1ป่าโมง54
1514ป่าโมง10ป่าโมง31
1515ป่าโมง2ป่าโมงใหญ่84
1516ป่าโมง23ไม่ระบุ1
1517ป่าโมง3ป่าโมงน้อย73
1518ป่าโมง4ป่าหวาย84
1519ป่าโมง5คำกลาง59
1520ป่าโมง6โนนค้อ22
1521ป่าโมง7หนองยำเฒ่า54
1522ป่าโมง8ดอนพยอม17
1523ป่าโมง9หนองผอุง9
1524สมสะอาดบ.ไม่ระบุ7
1525สมสะอาด00ไม่ระบุ1
1526สมสะอาด1สมสะอาด251
1527สมสะอาด10ม่วง170
1528สมสะอาด11ราษฎร์สำราญ52
1529สมสะอาด12ใหม่เจริญ147
1530สมสะอาด13ม่วงสามัคคี120
1531สมสะอาด16ไม่ระบุ2
1532สมสะอาด17ไม่ระบุ1
1533สมสะอาด19ไม่ระบุ1
1534สมสะอาด2ท่าหลวง104
1535สมสะอาด22ไม่ระบุ1
1536สมสะอาด24ไม่ระบุ1
1537สมสะอาด27ไม่ระบุ1
1538สมสะอาด3ม่วง147
1539สมสะอาด30ไม่ระบุ1
1540สมสะอาด4นาดี75
1541สมสะอาด5นาคำ127
1542สมสะอาด6โนนสนาม170
1543สมสะอาด7สวนฝ้าย123
1544สมสะอาด8หนองบัวหลวง97
1545สมสะอาด9ห้วยอารีย์146
1546เมืองเดชไม่ระบุ132
1547เมืองเดช0เมืองเดช1
1548เมืองเดช1เมืองเก่า200
1549เมืองเดช10หนองสำราญ180
1550เมืองเดช11เวียงเกษม210
1551เมืองเดช12แดนเกษม151
1552เมืองเดช13หนองหัวลิง104
1553เมืองเดช14ดอนเสาโฮง216
1554เมืองเดช15แจ้งสว่าง101
1555เมืองเดช16แขมเจริญ171
1556เมืองเดช17เมืองใหม่248
1557เมืองเดช18ชัยมงคล92
1558เมืองเดช19ชัยอุดม565
1559เมืองเดช2ตลาด283
1560เมืองเดช20โนนโพธิ์58
1561เมืองเดช21แสนตอ178
1562เมืองเดช21/4ไม่ระบุ1
1563เมืองเดช216ไม่ระบุ1
1564เมืองเดช22เหล่าเจริญ102
1565เมืองเดช23ศรีอุดม112
1566เมืองเดช24หนองแสงเหนือ147
1567เมืองเดช25โนนทรัพย์150
1568เมืองเดช26เทพเกษม35
1569เมืองเดช27สมสะอาด162
1570เมืองเดช28โนนโพธิ์ใต้92
1571เมืองเดช29โนนสุขสันต์68
1572เมืองเดช3แขม122
1573เมืองเดช30ดอนเสาโฮงพัฒนา87
1574เมืองเดช31โคกเจริญ89
1575เมืองเดช32ร่องรวมวุฒิ64
1576เมืองเดช33ชัยเจริญ71
1577เมืองเดช34ห้วยคุ้ม65
1578เมืองเดช35ทุ่งไทรงาม53
1579เมืองเดช38ไม่ระบุ1
1580เมืองเดช4สมสะอาด126
1581เมืองเดช5หนองแสงใต้168
1582เมืองเดช6โคกเถื่อนช้าง187
1583เมืองเดช7หนองแสง162
1584เมืองเดช8ป่าก่อ415
1585เมืองเดช9กุดหวาย121
1586แก้งไม่ระบุ4
1587แก้ง1แก้ง175
1588แก้ง10นาคำใหญ่63
1589แก้ง11แก้งเจริญ104
1590แก้ง13ไม่ระบุ1
1591แก้ง18ไม่ระบุ2
1592แก้ง2แก้ง220
1593แก้ง3ประหูต192
1594แก้ง4ยาง78
1595แก้ง5บุ่งคล้า68
1596แก้ง6ห้วยสำราญ30
1597แก้ง7ไฮตาก106
1598แก้ง8แถวสะอาด74
1599แก้ง9ศรีไทยยาง66
1600โนนสมบูรณ์ไม่ระบุ3
1601โนนสมบูรณ์1นาอุดม91
1602โนนสมบูรณ์13ไม่ระบุ1
1603โนนสมบูรณ์2นาแก73
1604โนนสมบูรณ์3ใหม่พัฒนา68
1605โนนสมบูรณ์4ทันเวลาสามัคคี55
1606โนนสมบูรณ์5โนนสมบูรณ์179
1607โนนสมบูรณ์6ขนวน33
1608โนนสมบูรณ์7สวนสวรรค์37
1609โนนสมบูรณ์8กอกกลาง43
1610โนนสมบูรณ์9โนนงาม84
1611โพนงามไม่ระบุ8
1612โพนงาม02หนองยาว1
1613โพนงาม1โพนงาม99
1614โพนงาม10หนองยาว99
1615โพนงาม11โนนสว่าง60
1616โพนงาม12หนองยาว101
1617โพนงาม13โพนงาม67
1618โพนงาม18ไม่ระบุ1
1619โพนงาม19ไม่ระบุ1
1620โพนงาม2หนองยาว135
1621โพนงาม3โนนสว่าง71
1622โพนงาม4อุดมพัฒนา57
1623โพนงาม44ไม่ระบุ1
1624โพนงาม5ผัง 248
1625โพนงาม6โนนหนองค้า84
1626โพนงาม7คำสมบูรณ์82
1627โพนงาม8ราษฎรพัฒนา163
1628โพนงาม9หนองยาว88
1629โพนงามหนองยาวไม่ระบุ1
1630นาจะหลวยบ.ไม่ระบุ21
1631นาจะหลวย1นาจะหลวย127
1632นาจะหลวย10ศรีพรหม232
1633นาจะหลวย11กลางเมือง259
1634นาจะหลวย12ห้วยซันใต้249
1635นาจะหลวย128ไม่ระบุ1
1636นาจะหลวย13ห้วยซันเหนือ193
1637นาจะหลวย14โคกใหญ่177
1638นาจะหลวย15แก้งเรืองพัฒนา243
1639นาจะหลวย154ไม่ระบุ1
1640นาจะหลวย16หนองมันปลา52
1641นาจะหลวย17บ้านคำน้ำอ้อม142
1642นาจะหลวย18บ้านไร่นาเจริญ74
1643นาจะหลวย19บ้านไร่ภูจอง93
1644นาจะหลวย19+ไม่ระบุ1
1645นาจะหลวย2ท่าก่อ175
1646นาจะหลวย204ไม่ระบุ1
1647นาจะหลวย3แก้งเรือง176
1648นาจะหลวย33ไม่ระบุ1
1649นาจะหลวย4คำโทน107
1650นาจะหลวย4 ต.หนองอ้ไม่ระบุ2
1651นาจะหลวย5โคกใหญ่232
1652นาจะหลวย6ดงขวาง118
1653นาจะหลวย7ห้วยโลก174
1654นาจะหลวย74ไม่ระบุ1
1655นาจะหลวย8หลักเมือง311
1656นาจะหลวย9แก้งขี้เหล็ก202
1657บ้านตูมบ้านใหม่บูรพาไม่ระบุ2
1658บ้านตูม0ไม่ระบุ1
1659บ้านตูม1ตูม66
1660บ้านตูม10หนองแวง143
1661บ้านตูม11คำบอน88
1662บ้านตูม12โนนแดง111
1663บ้านตูม13โนนแดง132
1664บ้านตูม14บ้านคำบอนสุขสันต์119
1665บ้านตูม147ไม่ระบุ1
1666บ้านตูม15บ้านใหม่บูรพา94
1667บ้านตูม16บ้านดอนเจริญ98
1668บ้านตูม17บ้านโนนแดงสุขสันต์108
1669บ้านตูม18ไม่ระบุ2
1670บ้านตูม2โนนแดง139
1671บ้านตูม3คำบอน55
1672บ้านตูม34ไม่ระบุ1
1673บ้านตูม4โคกน้อย134
1674บ้านตูม5ทุ่งเงิน126
1675บ้านตูม6ดอนยาว106
1676บ้านตูม60ไม่ระบุ1
1677บ้านตูม7โนนเจริญ111
1678บ้านตูม8โนนแดง83
1679บ้านตูม9โคกน้อย211
1680บ้านตูมโคจรไม่ระบุ1
1681พรสวรรค์โนนสวางไม่ระบุ1
1682พรสวรรค์1ฝั่งเพ119
1683พรสวรรค์10บ้านบุ่งคำ115
1684พรสวรรค์14ไม่ระบุ1
1685พรสวรรค์16ไม่ระบุ1
1686พรสวรรค์17ไม่ระบุ1
1687พรสวรรค์2ม่วง103
1688พรสวรรค์3บุ่งคำ88
1689พรสวรรค์4คุ้ม62
1690พรสวรรค์5แสนชะนี43
1691พรสวรรค์59ไม่ระบุ1
1692พรสวรรค์6แก้งขอ118
1693พรสวรรค์7หนองกระโดน12
1694พรสวรรค์8โนนสว่าง91
1695พรสวรรค์9ธารไร่น้อย53
1696โนนสมบูรณ์บ.ไม่ระบุ4
1697โนนสมบูรณ์1ป่าพอก31
1698โนนสมบูรณ์10บ้านโนนบก67
1699โนนสมบูรณ์11บ้านกวางดีดบูรพา79
1700โนนสมบูรณ์15ไม่ระบุ1
1701โนนสมบูรณ์2กวางดีด77
1702โนนสมบูรณ์236ไม่ระบุ1
1703โนนสมบูรณ์3โคกเทียม149
1704โนนสมบูรณ์4ป่าก้าว175
1705โนนสมบูรณ์5โนนสมบูรณ์66
1706โนนสมบูรณ์6แสนสุข108
1707โนนสมบูรณ์7โนนคูณ14
1708โนนสมบูรณ์8ป่าก้าว90
1709โนนสมบูรณ์9โนนเกษม42
1710โนนสวรรค์ไม่ระบุ3
1711โนนสวรรค์1ตบหู85
1712โนนสวรรค์10บ้านโนนสวรรค์38
1713โนนสวรรค์13ไม่ระบุ4
1714โนนสวรรค์17ไม่ระบุ1
1715โนนสวรรค์2พรสวรรค์54
1716โนนสวรรค์21ไม่ระบุ1
1717โนนสวรรค์3คำอุดม123
1718โนนสวรรค์4ดงสว่าง101
1719โนนสวรรค์5โนนหว่าน93
1720โนนสวรรค์6แก้งกกไฮ47
1721โนนสวรรค์7โนนป่ารัง74
1722โนนสวรรค์8ตบหู63
1723โนนสวรรค์87ไม่ระบุ1
1724โนนสวรรค์9คำอุดม39
1725โสกแสงไม่ระบุ10
1726โสกแสง1โสกแสง139
1727โสกแสง10นาคำ69
1728โสกแสง11บ้านสุขสำราญ67
1729โสกแสง12ไม่ระบุ2
1730โสกแสง13ไม่ระบุ1
1731โสกแสง14ไม่ระบุ1
1732โสกแสง2โพนแอวขัน96
1733โสกแสง3คำม่วง98
1734โสกแสง4ทับไฮ154
1735โสกแสง5ทุ่งเพียง91
1736โสกแสง6ดอนชัยชนะ79
1737โสกแสง7โนนสว่าง153
1738โสกแสง77ไม่ระบุ1
1739โสกแสง8ป่าไร่65
1740โสกแสง9โสกแสง88
1741โสกแสง97ไม่ระบุ1
1742ขี้เหล็ก10ไม่ระบุ1
1743ขี้เหล็ก13ไม่ระบุ1
1744ขี้เหล็ก15ไม่ระบุ1
1745ขี้เหล็ก21ไม่ระบุ1
1746ขี้เหล็ก3ไม่ระบุ1
1747ขี้เหล็ก5ไม่ระบุ1
1748ขี้เหล็ก6ไม่ระบุ1
1749ขี้เหล็ก7ไม่ระบุ1
1750ขี้เหล็ก8ไม่ระบุ1
1751ตาเกา10ไม่ระบุ1
1752ตาเกา11ไม่ระบุ1
1753ตาเกา2ไม่ระบุ2
1754ตาเกา4ไม่ระบุ1
1755ตาเกา5ไม่ระบุ1
1756ตาเกา7ไม่ระบุ1
1757ตาเกา8ไม่ระบุ1
1758บุเปือยไม่ระบุ11
1759บุเปือย1บุเปือย108
1760บุเปือย10บุกลาง123
1761บุเปือย11โนนก่อ19
1762บุเปือย12สร้างเชียงอินทร์122
1763บุเปือย13เกษตรภูทอง92
1764บุเปือย14เกษตรอุดม76
1765บุเปือย15เกษตรพัฒนา38
1766บุเปือย18ไม่ระบุ1
1767บุเปือย19ไม่ระบุ1
1768บุเปือย196ไม่ระบุ1
1769บุเปือย2น้ำซับ120
1770บุเปือย20ไม่ระบุ1
1771บุเปือย3แก้งโตน103
1772บุเปือย4สามัคคี46
1773บุเปือย5ประเสริฐแสนสุข99
1774บุเปือย6พืชอุดม68
1775บุเปือย7เกษตรสมบูรณ์115
1776บุเปือย8เปือย179
1777บุเปือย9พรสวรรค์101
1778บุเปือยไม่ระบุ1
1779ยางไม่ระบุ2
1780ยาง1ยางกลาง101
1781ยาง10ปลาขาวใน59
1782ยาง11บ้านโนนเรืองศรี74
1783ยาง12บ้านทุ่งพัฒนา42
1784ยาง13บ้านปลาขาวใหม่64
1785ยาง14ไม่ระบุ2
1786ยาง16ไม่ระบุ1
1787ยาง19ไม่ระบุ3
1788ยาง2โนนขาวสะอาด105
1789ยาง3ปลาขาว31
1790ยาง4หนองคู110
1791ยาง5บูรพา29
1792ยาง6โนนป่าเลา56
1793ยาง7ศรีอุดร65
1794ยาง8เนินงาม69
1795ยาง9หนองตาบุญ60
1796ยางึ7ไม่ระบุ1
1797ยางุ6ไม่ระบุ1
1798ยางใหญ่บ. 74/3ไม่ระบุ2
1799ยางใหญ่1ยางใหญ่152
1800ยางใหญ่10ยางพัฒนา77
1801ยางใหญ่11บูรพารุ่งเรือง105
1802ยางใหญ่111ไม่ระบุ1
1803ยางใหญ่12หนองกระต่าย66
1804ยางใหญ่14ไม่ระบุ6
1805ยางใหญ่15ไม่ระบุ1
1806ยางใหญ่2โนนสวาง60
1807ยางใหญ่3ดงกระซู43
1808ยางใหญ่4สวายน้อย100
1809ยางใหญ่5คำสะอาด127
1810ยางใหญ่6หนองม่วง55
1811ยางใหญ่60ไม่ระบุ1
1812ยางใหญ่7มหาชัย42
1813ยางใหญ่8แสงเจริญ29
1814ยางใหญ่9ยางน้อย51
1815สีวิเชียรบ.ไม่ระบุ25
1816สีวิเชียร-ไม่ระบุ1
1817สีวิเชียร1วารีอุดม205
1818สีวิเชียร10สีวิเชียร224
1819สีวิเชียร106ไม่ระบุ1
1820สีวิเชียร11คำข่า134
1821สีวิเชียร12ศรีบุญเรือง341
1822สีวิเชียร13บ้านหนองหญ้าช้าง35
1823สีวิเชียร14บ้านห้วยจันทร์แดง92
1824สีวิเชียร15โนนเจริญศึกษา138
1825สีวิเชียร16บ้านซำหวายพัฒนา194
1826สีวิเชียร17ไม่ระบุ3
1827สีวิเชียร18ไม่ระบุ5
1828สีวิเชียร19ไม่ระบุ1
1829สีวิเชียร2โนนสวรรค์245
1830สีวิเชียร3ซำหวาย194
1831สีวิเชียร31ไม่ระบุ1
1832สีวิเชียร4โนนเจริญ221
1833สีวิเชียร46ไม่ระบุ1
1834สีวิเชียร5นาสามัคคี188
1835สีวิเชียร6สงวนรัตน์177
1836สีวิเชียร7ศรีเมืองใหม่257
1837สีวิเชียร8ห้วยแก้ว123
1838สีวิเชียร9โนนทอง369
1839สีวิเชียรึ7ไม่ระบุ3
1840สีวิเชียรุ6ไม่ระบุ2
1841เก่าขามไม่ระบุ7
1842เก่าขาม1เก่าขาม111
1843เก่าขาม10บ้านบุคำ31
1844เก่าขาม11บ้านเก่าขามใหม่พัฒนา44
1845เก่าขาม12บ้านโนนน้อย32
1846เก่าขาม13บ้านหนองปลาดุก46
1847เก่าขาม14ไม่ระบุ1
1848เก่าขาม15ไม่ระบุ2
1849เก่าขาม16ไม่ระบุ1
1850เก่าขาม172ไม่ระบุ1
1851เก่าขาม19ไม่ระบุ1
1852เก่าขาม2สุขวัฒนา132
1853เก่าขาม209ไม่ระบุ1
1854เก่าขาม3สุขสมบูรณ์54
1855เก่าขาม4คำกลาง134
1856เก่าขาม5โนนสูง170
1857เก่าขาม6หนองทัพ91
1858เก่าขาม7ศรีทอง152
1859เก่าขาม8หนองเต็ง47
1860เก่าขาม9รุ่งพัฒนา49
1861เก่าขามุ6ไม่ระบุ2
1862เก่าขามไม่ระบุ1
1863โคกสะอาด10ไม่ระบุ1
1864โคกสะอาด2ไม่ระบุ1
1865โคกสะอาด5ไม่ระบุ1
1866โคกสะอาด6ไม่ระบุ1
1867โซงไม่ระบุ6
1868โซง1โซง218
1869โซง10บ้านทรัพย์เกษตร30
1870โซง101ไม่ระบุ1
1871โซง11บ้านโชคสมบูรณ์203
1872โซง12ไม่ระบุ70
1873โซง13ไม่ระบุ2
1874โซง14ไม่ระบุ1
1875โซง15ไม่ระบุ1
1876โซง17ไม่ระบุ1
1877โซง2ดวน168
1878โซง22ไม่ระบุ1
1879โซง23ไม่ระบุ1
1880โซง3หัวน้ำ97
1881โซง4ตาโม187
1882โซง42ไม่ระบุ1
1883โซง5หนองเทา180
1884โซง6น้ำยืน335
1885โซง7ค้อ139
1886โซง8น้อยตาหวาน46
1887โซง9หนองอุดม66
1888โซง999ไม่ระบุ1
1889โซงุุ6ไม่ระบุ1
1890โดมประดิษฐ์บ.ไม่ระบุ14
1891โดมประดิษฐ์-ไม่ระบุ1
1892โดมประดิษฐ์1แข้ด่อน110
1893โดมประดิษฐ์10จันลา63
1894โดมประดิษฐ์105ไม่ระบุ1
1895โดมประดิษฐ์11หนองครก134
1896โดมประดิษฐ์12ท่าแสนคูณ111
1897โดมประดิษฐ์13นาหนองหว้า219
1898โดมประดิษฐ์14หนองบัวพัฒนา72
1899โดมประดิษฐ์15หนองแวง71
1900โดมประดิษฐ์16บ้านคำระหงส์98
1901โดมประดิษฐ์17บ้านทุ่งสมเด็จ73
1902โดมประดิษฐ์18โดมประดิษฐ์85
1903โดมประดิษฐ์19บ้านลำนารายณ์120
1904โดมประดิษฐ์2แปดอุ้ม104
1905โดมประดิษฐ์20บ้านโนนสูง114
1906โดมประดิษฐ์21บ้านหนองขอนพัฒนา98
1907โดมประดิษฐ์3โนนสูง197
1908โดมประดิษฐ์32ไม่ระบุ1
1909โดมประดิษฐ์4หนองโพด240
1910โดมประดิษฐ์5หนองขอน114
1911โดมประดิษฐ์6ตายอย42
1912โดมประดิษฐ์7ค้อ166
1913โดมประดิษฐ์8กุดเชียงมุน199
1914โดมประดิษฐ์9โพนทอง184
1915โดมประดิษฐ์ุ5ไม่ระบุ1
1916ไพบูลย์1ไม่ระบุ1
1917ไพบูลย์12ไม่ระบุ2
1918ไพบูลย์2ไม่ระบุ2
1919ไพบูลย์3ไม่ระบุ1
1920ไพบูลย์7ไม่ระบุ1
1921ไพบูลย์9ไม่ระบุ1
192211ไม่ระบุ1
1923คอแลนหนองบัวไม่ระบุ3
1924คอแลน1คอแลน121
1925คอแลน10โนนสำราญ133
1926คอแลน11ทรายทอง79
1927คอแลน12แสงอุดม76
1928คอแลน13ศิลาชัย80
1929คอแลน14บ้านเจริญชัย72
1930คอแลน15บ้านดงเมย43
1931คอแลน16บ้านหนองบัว23
1932คอแลน17บ้านคำสมบูรณ์33
1933คอแลน18บ้านคอแลน47
1934คอแลน19ไม่ระบุ1
1935คอแลน2ป่าแขม132
1936คอแลน20ไม่ระบุ1
1937คอแลน21ไม่ระบุ1
1938คอแลน3ดงเมย92
1939คอแลน4ห้วยทราย139
1940คอแลน5หนองบัว49
1941คอแลน6แก้งยาง54
1942คอแลน7หนองกบ52
1943คอแลน8หนองเรือ89
1944คอแลน9ขอนแป้น84
1945คอแลนบ้านพักครู ม 10ไม่ระบุ1
1946นาโพธิ์กลางไม่ระบุ1
1947นาโพธิ์00ไม่ระบุ1
1948นาโพธิ์1นาโพธิ์71
1949นาโพธิ์10บ้านโนนเจริญ137
1950นาโพธิ์11บ้านดอนเจริญ32
1951นาโพธิ์12ไม่ระบุ8
1952นาโพธิ์17ไม่ระบุ1
1953นาโพธิ์18ไม่ระบุ1
1954นาโพธิ์2ค่าย97
1955นาโพธิ์3โนนเขือง117
1956นาโพธิ์4ดอนตะโน81
1957นาโพธิ์5กลาง116
1958นาโพธิ์6นาโพธิ์ใต้64
1959นาโพธิ์7ขุมคำ72
1960นาโพธิ์8นาโพธิ์กลาง68
1961นาโพธิ์9ซำงัว103
1962บัวงามไม่ระบุ2
1963บัวงาม1บัวงาม70
1964บัวงาม10โนนท่าช้าง79
1965บัวงาม11บ้านทักษิณพัฒนา61
1966บัวงาม12บ้านห้วยปอเจริญ114
1967บัวงาม13บ้านอุดรเจริญ105
1968บัวงาม14บ้านทักษิณพัฒนา62
1969บัวงาม15บ้านโนนบาก65
1970บัวงาม18ไม่ระบุ1
1971บัวงาม2โนนสวรรค์154
1972บัวงาม3สร้างถ่อ57
1973บัวงาม4หัวแข้260
1974บัวงาม5โนนบาก91
1975บัวงาม6อุดรเจริญ101
1976บัวงาม7ห้วยปอ56
1977บัวงาม8บุณฑริก100
1978บัวงาม9ศรีสมุทร80
1979บัวงาม96ไม่ระบุ1
1980บ้านแมดไม่ระบุ1
1981บ้านแมด1หาดทรายคูณ64
1982บ้านแมด10บ้านนาแคนพัฒนา81
1983บ้านแมด11บ้านหาดเหนือ68
1984บ้านแมด12ไม่ระบุ125
1985บ้านแมด14ไม่ระบุ1
1986บ้านแมด18ไม่ระบุ1
1987บ้านแมด2บกเจริญ79
1988บ้านแมด21ไม่ระบุ1
1989บ้านแมด3นาแคน129
1990บ้านแมด4แมด77
1991บ้านแมด5โนนสมบูรณ์39
1992บ้านแมด6หนองขามใหญ่35
1993บ้านแมด7โนนกาหลงน้อย17
1994บ้านแมด8หาดใต้124
1995บ้านแมด9บ้านหาดใหม่พัฒนา92
1996หนองสะโนบ.ไม่ระบุ2
1997หนองสะโน1หนองสะโน102
1998หนองสะโน10สมพรรัตน์37
1999หนองสะโน11จงเจริญ157
2000หนองสะโน12โพธิ์เงิน99
2001หนองสะโน13ธาตินางพญา58
2002หนองสะโน14กรุงเจริญ24
2003หนองสะโน15หนองสะโน67
2004หนองสะโน16โนนเลียง69
2005หนองสะโน17ม่วงเจริญ157
2006หนองสะโน18บ้านโนนแสนสุข37
2007หนองสะโน19บ้านหนองสะโน65
2008หนองสะโน2หนองม่วง71
2009หนองสะโน20บ้านม่วงงาม85
2010หนองสะโน21บ้านหนองม่วงใต้22
2011หนองสะโน22บ้านเวียงเกษม78
2012หนองสะโน23บ้านสมพรรัตน์44
2013หนองสะโน25ไม่ระบุ1
2014หนองสะโน3โนนจันทร์68
2015หนองสะโน4โนนเลียง114
2016หนองสะโน5โนนจิก55
2017หนองสะโน6สร้างม่วง74
2018หนองสะโน7ส้มเสี้ยว45
2019หนองสะโน8นาโดม59
2020หนองสะโน9อุดมชาติ108
2021ห้วยข่าไม่ระบุ4
2022ห้วยข่า 12ไม่ระบุ1
2023ห้วยข่า-ไม่ระบุ1
2024ห้วยข่า1ห้วยข่า129
2025ห้วยข่า10หนองเหนี่ยว28
2026ห้วยข่า11โป่งยอ12
2027ห้วยข่า12เก่ากลาง63
2028ห้วยข่า13แก้งอุดม117
2029ห้วยข่า130ไม่ระบุ1
2030ห้วยข่า14โสกก่อ24
2031ห้วยข่า15บ้านห้วยข่าทักษิณ57
2032ห้วยข่า16บ้านโนนลำดวน59
2033ห้วยข่า17คำขุนราษฏร์94
2034ห้วยข่า179ไม่ระบุ1
2035ห้วยข่า18บ้านหนองหว้าพัฒนา101
2036ห้วยข่า19บ้านแคนทอง75
2037ห้วยข่า2หนองแปก137
2038ห้วยข่า20บ้านแสนสุข78
2039ห้วยข่า21บ้านหนองเม็ก121
2040ห้วยข่า22บ้านสร้างหอม83
2041ห้วยข่า23บ้านห้วยข่า151
2042ห้วยข่า3หนองแปน87
2043ห้วยข่า4หนองเม็ก208
2044ห้วยข่า5แก้งสว่าง63
2045ห้วยข่า6คำบาก230
2046ห้วยข่า7สร้างหอม132
2047ห้วยข่า8บก105
2048ห้วยข่า9แก้งสมบูรณ์140
2049โนนค้อไม่ระบุ2
2050โนนค้อ1โนนค้อ71
2051โนนค้อ10บ้านโนนสว่าง83
2052โนนค้อ11บ้านโนนค้อ33
2053โนนค้อ12ไม่ระบุ2
2054โนนค้อ14ไม่ระบุ1
2055โนนค้อ2โนหมากเดือย96
2056โนนค้อ20ไม่ระบุ1
2057โนนค้อ3โนนสว่าง51
2058โนนค้อ4หนองศิลา41
2059โนนค้อ5โนนคำดูน52
2060โนนค้อ6หนองยู35
2061โนนค้อ7หนองเม็ก148
2062โนนค้อ8โนนสวน137
2063โนนค้อ9บ้านโนนสว่าง60
2064โพนงามโนนหุ่งไม่ระบุ2
2065โพนงาม1โพนงาม157
2066โพนงาม10สันติสุข70
2067โพนงาม11เจริญพัฒนา101
2068โพนงาม12โนนสุขสันต์113
2069โพนงาม13บ้านคำอุดม81
2070โพนงาม14บ้านโนนแถลง39
2071โพนงาม2โนนน้อย123
2072โพนงาม213ไม่ระบุ1
2073โพนงาม23ไม่ระบุ1
2074โพนงาม3ป่าเตี้ย147
2075โพนงาม38ไม่ระบุ1
2076โพนงาม4โนนหุ่ง157
2077โพนงาม5ป่าสน70
2078โพนงาม6หลักป้าย124
2079โพนงาม7หนองแสง150
2080โพนงาม8โนนสูง229
2081โพนงาม9สวนสน110
2082กระเดียนเวียงสวรรค์ไม่ระบุ3
2083กระเดียน1กระเดียน62
2084กระเดียน2กระเดียน16
2085กระเดียน3นาหว้า93
2086กระเดียน34ไม่ระบุ1
2087กระเดียน4เล้ากลาง46
2088กระเดียน5เวียง81
2089กระเดียน6ลาด28
2090กระเดียน7ชาติ21
2091กระเดียน8เหล่า6
2092กระเดียน9เวียงสวรรค์29
2093กุดยาลวนกุดเม็กไม่ระบุ4
2094กุดยาลวน1กุดยาลวน90
2095กุดยาลวน10ไม่ระบุ1
2096กุดยาลวน123ไม่ระบุ1
2097กุดยาลวน2กุดเม็ก69
2098กุดยาลวน3กาจับ56
2099กุดยาลวน4หนองเต่า45
2100กุดยาลวน5ดอนเสือ37
2101กุดยาลวน6คึง47
2102กุดยาลวน7ไผ่63
2103กุดยาลวน8ไม่ระบุ1
2104กุศกรจิกไม่ระบุ1
2105กุศกร1กุศกร21
2106กุศกร12ไม่ระบุ1
2107กุศกร2จิก46
2108กุศกร3ลาดสมดี77
2109กุศกร4ศรีสุข84
2110กุศกร5กุงใหญ่19
2111กุศกร6กุงน้อย70
2112กุศกร7ดอน50
2113กุศกร8โนนกระโจม13
2114กุศกร9กุศกร32
2115ขามเปี้ยศรีสุขไม่ระบุ1
2116ขามเปี้ย-ไม่ระบุ1
2117ขามเปี้ย1ขามเปี้ย99
2118ขามเปี้ย10ดอนหมู79
2119ขามเปี้ย11โนนบ่อแบง53
2120ขามเปี้ย12โนนไฮ17
2121ขามเปี้ย2น้ำคำ87
2122ขามเปี้ย208ไม่ระบุ1
2123ขามเปี้ย3ท่าบอแบง27
2124ขามเปี้ย4ขามเปี้ย92
2125ขามเปี้ย5บ่อเสียว78
2126ขามเปี้ย6นาตาหมุด91
2127ขามเปี้ย7นาคิแลน51
2128ขามเปี้ย8ศรีสุข76
2129ขามเปี้ย9ดอนตามุน46
2130ขุหลุไม่ระบุ3
2131ขุหลุ1ขุหลุ54
2132ขุหลุ12ไม่ระบุ1
2133ขุหลุ2ดอนโทน150
2134ขุหลุ3ขุหลุ99
2135ขุหลุ4ขุหลุ127
2136ขุหลุ5ขุหลุ140
2137ขุหลุ6ดอนทับช้าง246
2138ขุหลุ7ดอนใหญ่146
2139ขุหลุ8คำนามูล159
2140ขุหลุ8/ไม่ระบุ1
2141ขุหลุุ6ไม่ระบุ1
2142คอนสาย6คอนสาย2
2143คอนสาย1สร้างโพน120
2144คอนสาย10ดงเจริญ8
2145คอนสาย154ไม่ระบุ1
2146คอนสาย18ไม่ระบุ1
2147คอนสาย19ไม่ระบุ1
2148คอนสาย2ดอนม่วง69
2149คอนสาย3นาคำ47
2150คอนสาย4โป่งน้อย84
2151คอนสาย5คอนสาย92
2152คอนสาย6คอนสาย82
2153คอนสาย7โนนใหม่31
2154คอนสาย8หัวสะพาน14
2155คอนสาย9ห้วยหวาย18
2156คอนสายไร่ดงไม่ระบุ1
2157คำเจริญบ.9ไม่ระบุ2
2158คำเจริญ1ม่วงเดียด176
2159คำเจริญ11ไม่ระบุ1
2160คำเจริญ2ฮี132
2161คำเจริญ3ฮี58
2162คำเจริญ4สมสะอาด55
2163คำเจริญ5กุง39
2164คำเจริญ6คำไหล76
2165คำเจริญ7ดอนหมากมาย46
2166คำเจริญ8แพง97
2167คำเจริญ9เล้าน้อย1
2168ตระการไม่ระบุ4
2169ตระการ0ตระการ1
2170ตระการ1ตระการ81
2171ตระการ10ไม่ระบุ3
2172ตระการ11ไม่ระบุ2
2173ตระการ12ไม่ระบุ3
2174ตระการ2เอ็นอ้า61
2175ตระการ3โพนเมือง99
2176ตระการ31ไม่ระบุ1
2177ตระการ4ดอนหมู53
2178ตระการ5ผักกะย่า15
2179ตระการ6ตระการ70
2180ตระการ7โพนเมือง67
2181ตระการ8ม่วงตอย23
2182ตระการ9แก้งหอไตร12
2183ตากแดดไม่ระบุ1
2184ตากแดด1หนองขุ่น35
2185ตากแดด10นาบัว19
2186ตากแดด12ไม่ระบุ1
2187ตากแดด2คำปะโอน63
2188ตากแดด3ตากแดด35
2189ตากแดด4ตากแดด41
2190ตากแดด5ไผ่ล้อม13
2191ตากแดด6บุ่งเสียว26
2192ตากแดด7ศรีหลักชัย26
2193ตากแดด8สร้างแป้น13
2194ตากแดด9โพธิ์แสง9
2195ถ้ำแข้ไม่ระบุ4
2196ถ้ำแข้1ถ้ำแข้121
2197ถ้ำแข้12ไม่ระบุ1
2198ถ้ำแข้2ถ้ำเต่า45
2199ถ้ำแข้3สำราญ22
2200ถ้ำแข้4คำแคน47
2201ถ้ำแข้5โนนสูง21
2202ถ้ำแข้6โนนสำราญ38
2203ถ้ำแข้7ห้วยทีเหนือ63
2204ถ้ำแข้8ห้วยทีใต้20
2205ถ้ำแข้9บ๋าหอย41
2206ท่าหลวงไม่ระบุ2
2207ท่าหลวง1หนองบัว14
2208ท่าหลวง2ท่าหลวง33
2209ท่าหลวง3นาส้มมอ28
2210ท่าหลวง4โนนสมบูรณ์10
2211ท่าหลวง5เทวัญ38
2212ท่าหลวง6แก้งอะฮวน48
2213ท่าหลวง7เลิงนกทา42
2214ท่าหลวง8หนองสะโน11
2215ท่าหลวง9แก้งอะฮวนใต้58
2216นาพินไม่ระบุ4
2217นาพิน 3ไม่ระบุ1
2218นาพิน1นาพิน110
2219นาพิน10ดอนใต้48
2220นาพิน11โนนสำราญ35
2221นาพิน2นาพิน124
2222นาพิน3ดอนจิก145
2223นาพิน36ไม่ระบุ1
2224นาพิน4ดอนเค็ง60
2225นาพิน5เสาธงน้อย74
2226นาพิน50ไม่ระบุ1
2227นาพิน6โหมน23
2228นาพิน7ดอนยาง25
2229นาพิน8ป่าขี55
2230นาพิน9โนนฮาง16
2231นาพินนาพินไม่ระบุ2
2232นาสะไม*ไม่ระบุ1
2233นาสะไม1นาสะไม44
2234นาสะไม10กุดฮู21
2235นาสะไม11คูณสวรรค์14
2236นาสะไม12คำปลักแฮด28
2237นาสะไม13น้ำคำน้อย22
2238นาสะไม2นาไฮ71
2239นาสะไม3คำผักแว่น15
2240นาสะไม4น้ำคำ41
2241นาสะไม5น้ำคำ34
2242นาสะไม6หนองแดง47
2243นาสะไม7ใหม่เจริญ84
2244นาสะไม8โนนสมบูรณ์66
2245นาสะไม9โพนงาม9
2246บ้านแดงไม่ระบุ2
2247บ้านแดง1แดง55
2248บ้านแดง2แดงน้อย28
2249บ้านแดง3โนนโพธิ์42
2250บ้านแดง4เล้า61
2251บ้านแดง5ทม28
2252บ้านแดง54ไม่ระบุ1
2253บ้านแดง6โนนบก52
2254บ้านแดง7นาหนองสิม32
2255บ้านแดง8สุขสำราญ7
2256บ้านแดง9เล้าน้อย19
2257สะพือไม่ระบุ2
2258สะพือ1สงยาง53
2259สะพือ120ไม่ระบุ1
2260สะพือ2นางิ้ว47
2261สะพือ3แดง28
2262สะพือ4สะพือ118
2263สะพือ5สะพือ78
2264สะพือ6สะพือ80
2265สะพือ7สะพือ65
2266สะพือ8ดงแสนตอ62
2267สะพือ9ไม่ระบุ1
2268หนองเต่าไม่ระบุ1
2269หนองเต่า1หนองเต่า15
2270หนองเต่า13ไม่ระบุ1
2271หนองเต่า2หนองเต่า34
2272หนองเต่า3เขืองใหญ่29
2273หนองเต่า4เขืองน้อย30
2274หนองเต่า5โนนสวาง33
2275หนองเต่า6แหลไหล่24
2276หนองเต่า7บกสว่าง26
2277หนองเต่า8ใหม่สีทอง45
2278หนองเต่า9ดอนเจริญ10
2279ห้วยฝ้ายพัฒนาห้วยฝ้ายพัฒนาไม่ระบุ1
2280ห้วยฝ้ายพัฒนา0ไม่ระบุ2
2281ห้วยฝ้ายพัฒนา1ดอน47
2282ห้วยฝ้ายพัฒนา10โนนสมบูรณ์67
2283ห้วยฝ้ายพัฒนา11หัวดอน3
2284ห้วยฝ้ายพัฒนา12ดอนเวทย์43
2285ห้วยฝ้ายพัฒนา14ไม่ระบุ1
2286ห้วยฝ้ายพัฒนา2ห้วยฝ้ายพัฒนา88
2287ห้วยฝ้ายพัฒนา3ดอนก่อ19
2288ห้วยฝ้ายพัฒนา4ร่องน้ำขุ่น63
2289ห้วยฝ้ายพัฒนา5นาจ่าย38
2290ห้วยฝ้ายพัฒนา6อารีย์พัฒนา33
2291ห้วยฝ้ายพัฒนา7นาดอกไม้47
2292ห้วยฝ้ายพัฒนา8โนนเพ็ก32
2293ห้วยฝ้ายพัฒนา9โนนสว่าง43
2294เกษมไม่ระบุ2
2295เกษม1เกษม55
2296เกษม10นาคำ34
2297เกษม11คำสมิง57
2298เกษม12คำสมิงกลาง87
2299เกษม13หนองเอาะ47
2300เกษม14หนองสิม37
2301เกษม15กิ่งพุทธกาล50
2302เกษม2นิคม20
2303เกษม3กุดชุมภู65
2304เกษม4เหมือนแอ่27
2305เกษม5กอก56
2306เกษม6คำเจริญ56
2307เกษม7คำสมิงใต้69
2308เกษม8เกษมสีมา13
2309เกษม9เกษม58
2310เซเป็ดบ.16ไม่ระบุ5
2311เซเป็ด1ม่วงธง16
2312เซเป็ด10จิกสูง32
2313เซเป็ด2เซเป็ด73
2314เซเป็ด3โพธิ์เป็ด31
2315เซเป็ด4โพนสิม38
2316เซเป็ด41ไม่ระบุ1
2317เซเป็ด5นาเดื่อ30
2318เซเป็ด6เสาธงใหญ่68
2319เซเป็ด7บ่อดูน23
2320เซเป็ด8นาแค25
2321เซเป็ด9ทุ่งมั่ง22
2322เป้า1เป้า52
2323เป้า10ดอนกอย59
2324เป้า11ใหม่ชุมแสง34
2325เป้า2พอกน้อย31
2326เป้า3เป้า71
2327เป้า4พอก28
2328เป้า5สมดี37
2329เป้า6นางิ้ว90
2330เป้า7โนนสำราญ31
2331เป้า8ดอนหวาย99
2332เป้า9ศรีสุวรรณ63
2333โคกจานไม่ระบุ3
2334โคกจาน1โคกจาน35
2335โคกจาน10แอมเจริญ39
2336โคกจาน11โนนยาง28
2337โคกจาน12นาเจริญ15
2338โคกจาน2สร้างโอง10
2339โคกจาน3โคกจาน42
2340โคกจาน4ไร่ดง79
2341โคกจาน5โคกใหญ่25
2342โคกจาน6นาตาล86
2343โคกจาน7โคกน้อย52
2344โคกจาน8น้อย18
2345โคกจาน9โคกสว่าง52
2346โนนกุง1ร่องข่า19
2347โนนกุง10คำแคนน้อย21
2348โนนกุง11ขามเปี้ย16
2349โนนกุง12นกเขียน58
2350โนนกุง2โคกสว่าง70
2351โนนกุง3โนนกุง42
2352โนนกุง4น้ำคำ43
2353โนนกุง5นาห้วยแดง28
2354โนนกุง6ดอนตูม28
2355โนนกุง7ร่องหมู54
2356โนนกุง8พัฒนา18
2357โนนกุง9ศรีสวัสดิ์3
2358ไหล่ทุ่งไม่ระบุ3
2359ไหล่ทุ่ง1ไหล่ทุ่ง63
2360ไหล่ทุ่ง10ม่วงงาม77
2361ไหล่ทุ่ง11บ่อหินพัฒนา54
2362ไหล่ทุ่ง12ไหล่ทุ่งพัฒนา88
2363ไหล่ทุ่ง2ไหล่ทุ่ง193
2364ไหล่ทุ่ง3ดอนงัว112
2365ไหล่ทุ่ง4ดอนงัว155
2366ไหล่ทุ่ง5บ่อหิน72
2367ไหล่ทุ่ง6ดงไม้งาม30
2368ไหล่ทุ่ง7คำข่า104
2369ไหล่ทุ่ง8ม่วง33
2370ไหล่ทุ่ง9หัวคำ66
2371ไหล่ทุ่งบ่อหินไม่ระบุ1
2372ไหล่ทุ่งึ7ไม่ระบุ1
2373กาบินไม่ระบุ4
2374กาบิน1กาบิน58
2375กาบิน10นาต่าย49
2376กาบิน11ตุน้อย50
2377กาบิน12นาขามเปี้ย23
2378กาบิน13นาเจริญ10
2379กาบิน14โคกยาว28
2380กาบิน2คึมสร้างหิน39
2381กาบิน27ไม่ระบุ1
2382กาบิน3ป่าข่า11
2383กาบิน4นาหว้าน้อย28
2384กาบิน5โนนมะเขือ52
2385กาบิน6ก่อ31
2386กาบิน7ดอนม่วง25
2387กาบิน8โนนดอกแก้ว10
2388กาบิน9ตุใหญ่19
2389ข้าวปุ้นโคกก่องไม่ระบุ6
2390ข้าวปุ้น1ข้าวปุ้น134
2391ข้าวปุ้น10วังนอง42
2392ข้าวปุ้น11บุ่งแสง21
2393ข้าวปุ้น12โคกกลาง69
2394ข้าวปุ้น13ดอนอีด่อน36
2395ข้าวปุ้น14ข้าวปุ้น128
2396ข้าวปุ้น15โคกเลาะ65
2397ข้าวปุ้น16ไม่ระบุ2
2398ข้าวปุ้น17ไม่ระบุ1
2399ข้าวปุ้น18ไม่ระบุ2
2400ข้าวปุ้น19ไม่ระบุ1
2401ข้าวปุ้น2นาสีดา56
2402ข้าวปุ้น3น้ำเกลี้ยง76
2403ข้าวปุ้น4โคกเลาะ58
2404ข้าวปุ้น5หินโงม17
2405ข้าวปุ้น6ตาดแต้65
2406ข้าวปุ้น7โคกก่อง123
2407ข้าวปุ้น8ข้าวปุ้น68
2408ข้าวปุ้น9โนนหอม76
2409หนองทันน้ำไม่ระบุ2
2410หนองทันน้ำ1หนองทันน้ำ86
2411หนองทันน้ำ10ศรีเชียงใหม่68
2412หนองทันน้ำ11แสนอุดมเหนือ19
2413หนองทันน้ำ12บก32
2414หนองทันน้ำ13หนองคู41
2415หนองทันน้ำ2บก45
2416หนองทันน้ำ3ชาติ70
2417หนองทันน้ำ4โนนหินแร่28
2418หนองทันน้ำ44ไม่ระบุ1
2419หนองทันน้ำ5สองคอน15
2420หนองทันน้ำ6แสนอุดม23
2421หนองทันน้ำ67ไม่ระบุ1
2422หนองทันน้ำ7ศรีสมบูรณ์29
2423หนองทันน้ำ8รวมไทย57
2424หนองทันน้ำ9แหลมทอง55
2425แก่งเค็งหนองกุงไม่ระบุ3
2426แก่งเค็ง0ไม่ระบุ1
2427แก่งเค็ง1แก่งเค็ง85
2428แก่งเค็ง10ดอนตาเข51
2429แก่งเค็ง11หนองบ๋า16
2430แก่งเค็ง12แก่งเค็ง63
2431แก่งเค็ง13ดงตาหวาน41
2432แก่งเค็ง2หนองกุง64
2433แก่งเค็ง3หนองบั่ว64
2434แก่งเค็ง4ฟ้าห่วน56
2435แก่งเค็ง5หนองลุมพุก14
2436แก่งเค็ง6แก้งกกก่อ14
2437แก่งเค็ง7ตาดโตน79
2438แก่งเค็ง8หนองบัว5
2439แก่งเค็ง9ขุมคำ56
2440โนนสวางไม่ระบุ6
2441โนนสวาง1โนนสวาง94
2442โนนสวาง10ดงบัง98
2443โนนสวาง11หนองนกทา10
2444โนนสวาง12ลาดหญ้าคา31
2445โนนสวาง120ไม่ระบุ1
2446โนนสวาง13หนองแวง11
2447โนนสวาง14โคกสว่าง17
2448โนนสวาง15โนนสวางน้อย79
2449โนนสวาง16กุดกลอยใต้87
2450โนนสวาง167ไม่ระบุ1
2451โนนสวาง17กุดกลอยเหนือ62
2452โนนสวาง18โนนสวางบูรพา40
2453โนนสวาง19โนนสังข์เหนือ46
2454โนนสวาง2หนองยาง45
2455โนนสวาง20กุดกลอย121
2456โนนสวาง200ไม่ระบุ1
2457โนนสวาง3โนนสังข์74
2458โนนสวาง4หนองหว้า20
2459โนนสวาง5กุดกลอย76
2460โนนสวาง6คำแม่มุ่ย72
2461โนนสวาง7แก้งลิง81
2462โนนสวาง8แข็งขยัน26
2463โนนสวาง9ไชยชนะ30
24647ไม่ระบุ1
2465ดุมใหญ่1ดงยาง44
2466ดุมใหญ่10โนนเค็ง4
2467ดุมใหญ่101ไม่ระบุ1
2468ดุมใหญ่11เลิงน้อย27
2469ดุมใหญ่12ดงยาง62
2470ดุมใหญ่13หนองแสง43
2471ดุมใหญ่2หนองแสง81
2472ดุมใหญ่3ฮ่องไผ่36
2473ดุมใหญ่4โพนเพ็ก20
2474ดุมใหญ่5ดุมน้อย24
2475ดุมใหญ่6ดุมใหญ่71
2476ดุมใหญ่7ท่าลาด20
2477ดุมใหญ่8บัวยาง43
2478ดุมใหญ่9ดอนชี26
2479นาเลิงไม่ระบุ2
2480นาเลิง1ดอนส้มป่อย8
2481นาเลิง11ไม่ระบุ1
2482นาเลิง2ผือ21
2483นาเลิง3หนองคู18
2484นาเลิง4ทรายมูล12
2485นาเลิง5หนองบัว54
2486นาเลิง6ทุ่งมณี68
2487นาเลิง7นาเลิง61
2488นาเลิง8ทุ่งมณี49
2489นาเลิง9ผือ18
2490ม่วงสามสิบบ.ไม่ระบุ170
2491ม่วงสามสิบ 3ไม่ระบุ1
2492ม่วงสามสิบ1ม่วงสามสิบ267
2493ม่วงสามสิบ10ม่วงสามสิบ195
2494ม่วงสามสิบ11ตำแย65
2495ม่วงสามสิบ12ม่วงสามสิบ92
2496ม่วงสามสิบ2หนองหัวลิง44
2497ม่วงสามสิบ25ไม่ระบุ2
2498ม่วงสามสิบ3โนนค้อ68
2499ม่วงสามสิบ4หนองขอน61
2500ม่วงสามสิบ5ม่วงสามสิบ200
2501ม่วงสามสิบ6ตำแย75
2502ม่วงสามสิบ7เหล่าข้าว123
2503ม่วงสามสิบ8เทพา160
2504ม่วงสามสิบ9ดอนยูง32
2505ยางสักกระโพหลุ่มหนองแฝกไม่ระบุ1
2506ยางสักกระโพหลุ่ม1ยางสักกระโพหลุ่ม39
2507ยางสักกระโพหลุ่ม10นาหนองล้ำ31
2508ยางสักกระโพหลุ่ม11นาดี39
2509ยางสักกระโพหลุ่ม12ไม่ระบุ1
2510ยางสักกระโพหลุ่ม13ไม่ระบุ6
2511ยางสักกระโพหลุ่ม2นาดี76
2512ยางสักกระโพหลุ่ม3หนองบัวแดง29
2513ยางสักกระโพหลุ่ม4แคน59
2514ยางสักกระโพหลุ่ม5หนองแฝก101
2515ยางสักกระโพหลุ่ม6ดอนก่อ30
2516ยางสักกระโพหลุ่ม7ยางสักกระโพหลุ่ม54
2517ยางสักกระโพหลุ่ม8ยางเทิง96
2518ยางสักกระโพหลุ่ม9ยางเครือ86
2519ยางสักกระโพหลุ่ม99ไม่ระบุ1
2520ยางโยภาพวัดบ้านหนองขุ่นไม่ระบุ25
2521ยางโยภาพ1น้ำอ้อม30
2522ยางโยภาพ10หนองสองห้อง44
2523ยางโยภาพ11หนองขุ่น146
2524ยางโยภาพ12น้ำอ้อม12
2525ยางโยภาพ13ศรีสวาท18
2526ยางโยภาพ19ไม่ระบุ1
2527ยางโยภาพ2ผักกระย่า88
2528ยางโยภาพ3โนนรังใหญ่63
2529ยางโยภาพ4ยางโยภาพ70
2530ยางโยภาพ43ไม่ระบุ1
2531ยางโยภาพ5หนองสองห้อง36
2532ยางโยภาพ6หนองผำ32
2533ยางโยภาพ7ผักกระย่า90
2534ยางโยภาพ8หนองขุ่น67
2535ยางโยภาพ9โนนสีมา33
2536หนองช้างใหญ่1หนองช้างใหญ่26
2537หนองช้างใหญ่10ไม่ระบุ1
2538หนองช้างใหญ่12ไม่ระบุ2
2539หนองช้างใหญ่2หนองเม็ก71
2540หนองช้างใหญ่3ไพบูลย์78
2541หนองช้างใหญ่4หนองช้างใหญ่24
2542หนองช้างใหญ่5พระโรจน์83
2543หนองช้างใหญ่6หนองแสง72
2544หนองช้างใหญ่7หนองช้างใต้45
2545หนองช้างใหญ่8พระโรจน์67
2546หนองฮางไม่ระบุ1
2547หนองฮาง1หนองฮาง14
2548หนองฮาง2ดอนประทาย33
2549หนองฮาง3นาดี55
2550หนองฮาง4ก่อ61
2551หนองฮาง5หนองสุ่ม65
2552หนองฮาง6หนองฮาง31
2553หนองฮาง7นาไร่ใหญ่47
2554หนองฮาง8เหล่าบาก58
2555หนองฮาง9นาห่อม41
2556หนองเมืองไม่ระบุ2
2557หนองเมือง1สวนงัว52
2558หนองเมือง10น้อยดอนสวรรค์33
2559หนองเมือง11ดอนติ้ว37
2560หนองเมือง12หนองเมือง24
2561หนองเมือง13สร้างมิ่ง42
2562หนองเมือง14โนนสว่าง31
2563หนองเมือง2สวนงัว38
2564หนองเมือง3คึห์41
2565หนองเมือง4หนองเมือง81
2566หนองเมือง5นาขาม41
2567หนองเมือง6สร้างมิ่ง80
2568หนองเมือง7สร้างมิ่ง65
2569หนองเมือง8หนองเมืองน้อย5
2570หนองเมือง9หนองขุมดิน35
2571หนองเหล่าดอนแดงน้อยไม่ระบุ1
2572หนองเหล่า 2ไม่ระบุ1
2573หนองเหล่า07เดือยไก่1
2574หนองเหล่า1หนองเหล่า47
2575หนองเหล่า10ดอนแดงน้อย22
2576หนองเหล่า11หนองเหล่า58
2577หนองเหล่า12วังมน20
2578หนองเหล่า13หนองแคน45
2579หนองเหล่า14โพนเมือง89
2580หนองเหล่า15หนองหล่ม44
2581หนองเหล่า17ไม่ระบุ1
2582หนองเหล่า2ดอนแดงใหญ่154
2583หนองเหล่า3หนองหล่ม51
2584หนองเหล่า4ทุ่งใต้75
2585หนองเหล่า5ยางธาตุ32
2586หนองเหล่า6โพนเมือง138
2587หนองเหล่า7เดือยไก่52
2588หนองเหล่า8หนองไม้ตาย45
2589หนองเหล่า9หนองดูน57
2590หนองเหล่าหนองเหล่าไม่ระบุ1
2591หนองไข่นกไม่ระบุ1
2592หนองไข่นก1หนองไข่นก55
2593หนองไข่นก2ก่อ44
2594หนองไข่นก3บก19
2595หนองไข่นก4ดอนขวาง16
2596หนองไข่นก5หนองยอ24
2597หนองไข่นก6หนองไข่นกนอ้ย21
2598หนองไข่นก7ก่อบึง20
2599หนองไข่นก8ทุ่งส้มป่อย42
2600หนองไข่นก9ไม่ระบุ1
2601หนองไข่นกดอนขวาง หมู่ 4ไม่ระบุ2
2602เตยไม่ระบุ2
2603เตย1เตย82
2604เตย10หนองจิก45
2605เตย11นายูง16
2606เตย12เตย52
2607เตย2น้ำคำน้อย31
2608เตย3หนองซองแมว27
2609เตย4โนนขวาว103
2610เตย5น้ำคำแดง150
2611เตย6หนองเค็ม41
2612เตย7ผาสุก70
2613เตย8น้ำคำแดง86
2614เตย9คำเกิง74
2615เตยม.1ไม่ระบุ1
2616เหล่าบกขมิ้นไม่ระบุ1
2617เหล่าบก1เหล่าบก42
2618เหล่าบก10สงยาง38
2619เหล่าบก11หลักชัย11
2620เหล่าบก12หนองหลัก21
2621เหล่าบก2หนองหลัก13
2622เหล่าบก3เศรษฐี26
2623เหล่าบก4ดอนไม้คูณ15
2624เหล่าบก5โนนชาติ31
2625เหล่าบก6ยูงน้อย14
2626เหล่าบก7ขมิ้น30
2627เหล่าบก8ยางน้อย28
2628เหล่าบก9หนองหลัก78
2629เหล่าบกเหล่าบกไม่ระบุ1
2630โพนแพงเป็ดไม่ระบุ3
2631โพนแพง1โพนแพง29
2632โพนแพง10เป็ดน้อย35
2633โพนแพง2ฟากห้วย40
2634โพนแพง3ชักแล่น38
2635โพนแพง4โนนตาล44
2636โพนแพง5ผึ้ง29
2637โพนแพง6แตดแต้27
2638โพนแพง7เป็ด47
2639โพนแพง8สมบูรณ์57
2640โพนแพง9ฟากทุ่ง19
2641ไผ่ใหญ่ไม่ระบุ2
2642ไผ่ใหญ่ 5ไม่ระบุ1
2643ไผ่ใหญ่1ไผ่ใหญ่27
2644ไผ่ใหญ่10ไผ่ใหญ่36
2645ไผ่ใหญ่11โนนรังใหญ่41
2646ไผ่ใหญ่12แสงไผ่39
2647ไผ่ใหญ่2ดอนแดง7
2648ไผ่ใหญ่3แสงไผ่48
2649ไผ่ใหญ่4โนนรังใหญ่72
2650ไผ่ใหญ่5หนองมะทอ46
2651ไผ่ใหญ่6โนนดู่27
2652ไผ่ใหญ่7เหล่าสูง6
2653ไผ่ใหญ่8ไผ่ใหญ่16
2654ไผ่ใหญ่9เหล่าค้อ18
2655บ.ไม่ระบุ1
2656-ไม่ระบุ2
26573425078ไม่ระบุ1
2658คำขวางบ.ศูนย์พักคอยไม่ระบุ17
2659คำขวาง1แฮ143
2660คำขวาง10รวมพลัง58
2661คำขวาง11ไม่ระบุ1
2662คำขวาง13ไม่ระบุ1
2663คำขวาง16ไม่ระบุ1
2664คำขวาง17ไม่ระบุ1
2665คำขวาง2แค184
2666คำขวาง3หนามแท่ง91
2667คำขวาง362ไม่ระบุ1
2668คำขวาง4โนนเค็ง186
2669คำขวาง5คำขวาง241
2670คำขวาง6แต้193
2671คำขวาง7เกษตรพัฒนา141
2672คำขวาง8เกษตรพัฒนาเหนือ145
2673คำขวาง9เกษตรสามัคคี134
2674คำขวางถ.กันทรลักไม่ระบุ1
2675คำน้ำแซบบ.375ไม่ระบุ119
2676คำน้ำแซบ-ไม่ระบุ3
2677คำน้ำแซบ1ท่าข้องเหล็ก258
2678คำน้ำแซบ10คำนางรวย135
2679คำน้ำแซบ11ไม่ระบุ2
2680คำน้ำแซบ12ไม่ระบุ1
2681คำน้ำแซบ13ไม่ระบุ2
2682คำน้ำแซบ17ไม่ระบุ1
2683คำน้ำแซบ18ไม่ระบุ1
2684คำน้ำแซบ19ไม่ระบุ3
2685คำน้ำแซบ2โพธิ์มูล281
2686คำน้ำแซบ20ไม่ระบุ4
2687คำน้ำแซบ3คำนางรวย153
2688คำน้ำแซบ36ไม่ระบุ1
2689คำน้ำแซบ4เพียเพ้า231
2690คำน้ำแซบ437ไม่ระบุ1
2691คำน้ำแซบ5ช่างหม้อ177
2692คำน้ำแซบ6นิมิตรใหม่พัฒนา101
2693คำน้ำแซบ6 บ.นิมิตรไม่ระบุ1
2694คำน้ำแซบ7คำนางรวย93
2695คำน้ำแซบ8ท่าข้องเหล็ก155
2696คำน้ำแซบ9ท่าข้องเหล็ก240
2697คำน้ำแซบแคมป์คนงานไม่ระบุ1
2698คำน้ำแซบไม่ระบุไม่ระบุ2
2699คูเมืองบ.2ไม่ระบุ5
2700คูเมือง07คูเมืองออก1
2701คูเมือง1คูเมืองกลาง48
2702คูเมือง10ศรีษะกระบือ57
2703คูเมือง11โนนเมืองน้อย56
2704คูเมือง12หวางออก82
2705คูเมือง13ไม่ระบุ1
2706คูเมือง2หวาง78
2707คูเมือง20ไม่ระบุ1
2708คูเมือง3ค้อกระบือ165
2709คูเมือง4คูเมืองตก99
2710คูเมือง5ดอนผอง44
2711คูเมือง6ท่าหลวง112
2712คูเมือง7คูเมืองออก121
2713คูเมือง8โนนจิก160
2714คูเมือง9หนองหอ128
2715ช่องเม็ก9ไม่ระบุ1
2716ท่าช้าง11ไม่ระบุ1
2717ท่าช้าง6ไม่ระบุ1
2718ท่าลาดบ.ทุ่งนาไม่ระบุ10
2719ท่าลาด0ไม่ระบุ2
2720ท่าลาด1ท่าลาด104
2721ท่าลาด10ราษฎร์เจริญ68
2722ท่าลาด11ท่าเจริญ155
2723ท่าลาด12โนนเจริญ49
2724ท่าลาด2ถ่อน112
2725ท่าลาด3หนองศาลา47
2726ท่าลาด4โนนเกษม66
2727ท่าลาด46ไม่ระบุ1
2728ท่าลาด5โนนทรายน้อย158
2729ท่าลาด6ท่าลาดตก203
2730ท่าลาด7ราษฎร์สำราญ91
2731ท่าลาด8ท่าลาดออก58
2732ท่าลาด9หนองกินปลา108
2733ท่าลาดุ6ไม่ระบุ1
2734ธาตุบ.ดรีมแมนชั่นไม่ระบุ85
2735ธาตุ-ไม่ระบุ2
2736ธาตุ09น้อยเจริญ1
2737ธาตุ1หนองโก96
2738ธาตุ10โนนสมบูรณ์105
2739ธาตุ11ดวงเจริญ60
2740ธาตุ11 ซ.ประชาไม่ระบุ1
2741ธาตุ15ไม่ระบุ5
2742ธาตุ155ไม่ระบุ1
2743ธาตุ16ไม่ระบุ1
2744ธาตุ17ไม่ระบุ1
2745ธาตุ19ไม่ระบุ2
2746ธาตุ2หนองสองห้อง152
2747ธาตุ3เก่าน้อย110
2748ธาตุ333/1-2ไม่ระบุ1
2749ธาตุ4บัว197
2750ธาตุ41ไม่ระบุ1
2751ธาตุ5วัด106
2752ธาตุ6เดิ่น71
2753ธาตุ7ดอนกลางเหนือ185
2754ธาตุ8ดอนกลางใต้120
2755ธาตุ9น้อยเจริญ267
2756ธาตุ9 ถ.สถลมารไม่ระบุ1
2757ธาตุ9*ไม่ระบุ1
2758ธาตุบ้านบัว ไม่ระบุ1
2759บุ่งหวายบ.โนนยางไม่ระบุ16
2760บุ่งหวาย06ท่างอย1
2761บุ่งหวาย1โนนน้อย147
2762บุ่งหวาย10โนนบอน101
2763บุ่งหวาย11โนนสวน89
2764บุ่งหวาย12ท่าขอนไม้ยุง45
2765บุ่งหวาย13โนนบอนตก96
2766บุ่งหวาย14โนนสว่าง55
2767บุ่งหวาย15ท่างอยตก52
2768บุ่งหวาย16ทุ่งบอนเหนือ104
2769บุ่งหวาย17วังยางตก46
2770บุ่งหวาย18บุ่งหวายเหนือ83
2771บุ่งหวาย19บุ่งหวายกลาง142
2772บุ่งหวาย2ทุ่งบอน51
2773บุ่งหวาย20โนนบอนกลาง125
2774บุ่งหวาย3ดอนชาด167
2775บุ่งหวาย4สถานี59
2776บุ่งหวาย5วังยาง70
2777บุ่งหวาย6ท่างอย75
2778บุ่งหวาย7บุ่งหวายตก71
2779บุ่งหวาย8บุ่งหวายออก156
2780บุ่งหวาย9ห่องชัน85
2781บุ่งหวายหอพักซากุรไม่ระบุ1
2782บุ่งหวายึ7ไม่ระบุ1
2783บุ่งไหมบ.ไม่ระบุไม่ระบุ48
2784บุ่งไหม1วังกางฮุง122
2785บุ่งไหม10ชุมชนราชธานีอโศก32
2786บุ่งไหม11กุดระงุม75
2787บุ่งไหม12ทุ่งพัฒนา180
2788บุ่งไหม16ไม่ระบุ1
2789บุ่งไหม17ไม่ระบุ1
2790บุ่งไหม2ยาง145
2791บุ่งไหม3กุดระงุม94
2792บุ่งไหม4ทุ่งนาคำ208
2793บุ่งไหม5สวนสวรรค์52
2794บุ่งไหม6คำกลางใหม่134
2795บุ่งไหม7คำกลาง85
2796บุ่งไหม8ท่ากกเสียว77
2797บุ่งไหม9กุดปลาขาว49
2798บุ่งไหม99ไม่ระบุ1
2799บุ่งไหมถวาริน-พิบไม่ระบุ1
2800บุ่งไหมุ5ไม่ระบุ1
2801วารินชำราบบ.13 ถ.เทศบาล 14ไม่ระบุ1530
2802วารินชำราบ 11ไม่ระบุ1
2803วารินชำราบ-ไม่ระบุ8
2804วารินชำราบ0วารินชำราบ2
2805วารินชำราบ1ไม่ระบุ99
2806วารินชำราบ10ไม่ระบุ140
2807วารินชำราบ11ไม่ระบุ92
2808วารินชำราบ12ไม่ระบุ203
2809วารินชำราบ12 ถ.ประชาไม่ระบุ1
2810วารินชำราบ13ไม่ระบุ137
2811วารินชำราบ14ไม่ระบุ155
2812วารินชำราบ15ไม่ระบุ208
2813วารินชำราบ16ไม่ระบุ190
2814วารินชำราบ17ไม่ระบุ469
2815วารินชำราบ18ไม่ระบุ211
2816วารินชำราบ19ไม่ระบุ96
2817วารินชำราบ2ไม่ระบุ80
2818วารินชำราบ20ไม่ระบุ132
2819วารินชำราบ21ไม่ระบุ145
2820วารินชำราบ21 สุขสำราญไม่ระบุ1
2821วารินชำราบ22ไม่ระบุ81
2822วารินชำราบ23ไม่ระบุ64
2823วารินชำราบ24ไม่ระบุ38
2824วารินชำราบ25ไม่ระบุ210
2825วารินชำราบ26ไม่ระบุ84
2826วารินชำราบ27ไม่ระบุ46
2827วารินชำราบ28ไม่ระบุ36
2828วารินชำราบ3ไม่ระบุ64
2829วารินชำราบ4ไม่ระบุ21
2830วารินชำราบ5ไม่ระบุ90
2831วารินชำราบ6ไม่ระบุ87
2832วารินชำราบ6 ถ.จันทร์ไม่ระบุ2
2833วารินชำราบ7ไม่ระบุ174
2834วารินชำราบ8ไม่ระบุ125
2835วารินชำราบ9ไม่ระบุ84
2836วารินชำราบกุดเป่งไม่ระบุ1
2837วารินชำราบชุมชนคูยางไม่ระบุ2
2838วารินชำราบซ.ข้างมดแดไม่ระบุ2
2839วารินชำราบซ.ชลประทานไม่ระบุ1
2840วารินชำราบซ15ไม่ระบุ1
2841วารินชำราบถ กองทางไม่ระบุ1
2842วารินชำราบถ.กองทางไม่ระบุ29
2843วารินชำราบถ.กันทรลักไม่ระบุ9
2844วารินชำราบถ.กุดปลาขาไม่ระบุ1
2845วารินชำราบถ.จันทร์วีไม่ระบุ2
2846วารินชำราบถ.นิวาศวิถไม่ระบุ5
2847วารินชำราบถ.นิวาสไม่ระบุ1
2848วารินชำราบถ.นิวาสวิถไม่ระบุ2
2849วารินชำราบถ.ประชาราษไม่ระบุ10
2850วารินชำราบถ.ประชาร่วไม่ระบุ12
2851วารินชำราบถ.ประชาสันไม่ระบุ4
2852วารินชำราบถ.ประชาสามไม่ระบุ3
2853วารินชำราบถ.ประชุมเทไม่ระบุ1
2854วารินชำราบถ.ประทุมเทไม่ระบุ2
2855วารินชำราบถ.ประปาร่วไม่ระบุ2
2856วารินชำราบถ.พิทักษ์สไม่ระบุ1
2857วารินชำราบถ.มูลสารไม่ระบุ1
2858วารินชำราบถ.วารินฯ-เไม่ระบุ1
2859วารินชำราบถ.วิบูลธรรไม่ระบุ6
2860วารินชำราบถ.วิบูลธรรมไม่ระบุ2
2861วารินชำราบถ.ศรีสะเกษไม่ระบุ1
2862วารินชำราบถ.สถลมาร์คไม่ระบุ7
2863วารินชำราบถ.สถิตพิมาไม่ระบุ1
2864วารินชำราบถ.สิทธิคุณไม่ระบุ1
2865วารินชำราบถ.อำเภอไม่ระบุ1
2866วารินชำราบถ.เกษฒวันไม่ระบุ1
2867วารินชำราบถ.เกษมวันไม่ระบุ3
2868วารินชำราบถ.เกษมสุขไม่ระบุ1
2869วารินชำราบถ.เทศบาลไม่ระบุ1
2870วารินชำราบถ.เทศบาล 1ไม่ระบุ1
2871วารินชำราบถ.เทศบาล 2ไม่ระบุ13
2872วารินชำราบถ.เทศบาล 4ไม่ระบุ3
2873วารินชำราบถ.เทศบาล 5ไม่ระบุ1
2874วารินชำราบถ.เทศบาล 9ไม่ระบุ2
2875วารินชำราบถ.เทศบาล13ไม่ระบุ3
2876วารินชำราบถ.เทศบาล14ไม่ระบุ1
2877วารินชำราบถ.เทศบาล2ไม่ระบุ1
2878วารินชำราบถ.เทศบาล42ไม่ระบุ1
2879วารินชำราบถ.เทศบาล6ไม่ระบุ1
2880วารินชำราบถ.เทศบาล7ไม่ระบุ4
2881วารินชำราบถ.แก้วเสนาไม่ระบุ3
2882วารินชำราบถ.แสงอรุณไม่ระบุ1
2883วารินชำราบถนนนิวาสวิไม่ระบุ1
2884วารินชำราบทม.วารินไม่ระบุ1
2885วารินชำราบทม.วารินฯไม่ระบุ3
2886วารินชำราบบ้านหาดสวนไม่ระบุ1
2887วารินชำราบบ้านหาดสวนสุข1ไม่ระบุ1
2888วารินชำราบบ้านเช่าแถไม่ระบุ1
2889วารินชำราบบ้านเช่าไมไม่ระบุ1
2890วารินชำราบม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ไม่ระบุ1
2891วารินชำราบวารินฯไม่ระบุ3
2892วารินชำราบหอพักโพธิ์ไม่ระบุ1
2893วารินชำราบห้องเช่าไมไม่ระบุ1
2894วารินชำราบึ7ไม่ระบุ1
2895วารินชำราบเทศบาล 1ไม่ระบุ1
2896วารินชำราบเทศบาล 15ไม่ระบุ1
2897วารินชำราบเทศบาล 17ไม่ระบุ2
2898วารินชำราบเทศบาล 18ไม่ระบุ1
2899วารินชำราบเทศบาล 26ไม่ระบุ1
2900วารินชำราบเทศบาล 3ไม่ระบุ1
2901วารินชำราบเทศบาล26ไม่ระบุ5
2902วารินชำราบเทศบาล9ไม่ระบุ1
2903วารินชำราบแสงอรุณไม่ระบุ1
2904วารินชำราบโนนผึ้งไม่ระบุ1
2905วารินฯถ.วิบูลธรรไม่ระบุ3
2906สระสมิงบ.ทุ่งนาไม่ระบุ4
2907สระสมิง1โนนยาง136
2908สระสมิง10หนองตาปู่14
2909สระสมิง11โคกเซบูรณ์99
2910สระสมิง12โนนใหญ่88
2911สระสมิง13แดนเกษม11
2912สระสมิง14หนองแปน53
2913สระสมิง15หนองเห็นอ้ม31
2914สระสมิง16คงเจริญ43
2915สระสมิง17ไม่ระบุ2
2916สระสมิง18ไม่ระบุ2
2917สระสมิง2โนนยาง87
2918สระสมิง3นาพิมาน101
2919สระสมิง4หนองบัว41
2920สระสมิง5นาชุม55
2921สระสมิง6แสนคำ19
2922สระสมิง7บาก60
2923สระสมิง8สระสมิง122
2924สระสมิง9โนนหนาด16
2925หนองกินเพลบ.บ้านพัก ซอยแลคตาซอยไม่ระบุ24
2926หนองกินเพล-ไม่ระบุ1
2927หนองกินเพล08หนองกินเพลใต้1
2928หนองกินเพล1กุดชุม142
2929หนองกินเพล10ไม่ระบุ1
2930หนองกินเพล12ไม่ระบุ1
2931หนองกินเพล17ไม่ระบุ1
2932หนองกินเพล2ขัวไม้แก่น205
2933หนองกินเพล3หนองกินเพล208
2934หนองกินเพล4นาสะแบง159
2935หนองกินเพล5ทางสาย204
2936หนองกินเพล6ปากกุดหวาย284
2937หนองกินเพล7คูสว่าง150
2938หนองกินเพล8หนองกินเพลใต้132
2939หนองกินเพล9ทางสายใต้201
2940หนองกินเพลหอพักไม่ทรไม่ระบุ1
2941หนองกินเพลุ6ไม่ระบุ2
2942ห้วยขะยูงบ.ห้วยขะยุงไม่ระบุ6
2943ห้วยขะยูง1ห้วยขะยุงใต้54
2944ห้วยขะยูง10สนามชัย86
2945ห้วยขะยูง11คำเจริญ48
2946ห้วยขะยูง12ไทรเจริญ71
2947ห้วยขะยูง13เกษตรสมบูรณ์31
2948ห้วยขะยูง17ไม่ระบุ1
2949ห้วยขะยูง2ห้วยขะยุงตก78
2950ห้วยขะยูง20ไม่ระบุ1
2951ห้วยขะยูง3อุดมเกษตร55
2952ห้วยขะยูง4น้ำเที่ยง64
2953ห้วยขะยูง5ห้วยขะยุงออก28
2954ห้วยขะยูง6ห้วยขะยุงเหนือ54
2955ห้วยขะยูง7โนนยาง10
2956ห้วยขะยูง8น้ำคำ123
2957ห้วยขะยูง9ท่าเมืองใหม่55
2958เมืองศรีไคบ.โรงสีข้าวไม่ระบุ208
2959เมืองศรีไค-ไม่ระบุ2
2960เมืองศรีไค1ค้อ123
2961เมืองศรีไค10ดอนบาก58
2962เมืองศรีไค107ไม่ระบุ1
2963เมืองศรีไค11โคกเจริญ31
2964เมืองศรีไค16ไม่ระบุ1
2965เมืองศรีไค17ไม่ระบุ1
2966เมืองศรีไค2แขม479
2967เมืองศรีไค20ไม่ระบุ1
2968เมืองศรีไค3ศรีไคตก331
2969เมืองศรีไค4ศรีไคออก376
2970เมืองศรีไค5แมด444
2971เมืองศรีไค5 หอพักท็อปวันไม่ระบุ1
2972เมืองศรีไค6มดง่าม82
2973เมืองศรีไค7โนนงาม110
2974เมืองศรีไค8อุดมชาติ56
2975เมืองศรีไค85ไม่ระบุ1
2976เมืองศรีไค9มดง่ามใต้51
2977เมืองศรีไค99ไม่ระบุ1
2978เมืองศรีไคม.2ไม่ระบุ1
2979เมืองศรีไคม.อุบลไม่ระบุ2
2980เมืองศรีไคหอบอสไม่ระบุ1
2981เมืองศรีไคหอพัก AAไม่ระบุ1
2982เมืองศรีไคหอพักจันทพไม่ระบุ1
2983แจระแม2ไม่ระบุ1
2984แสนสุขบ.17/42 วังทองกรีนวิลล์ไม่ระบุ135
2985แสนสุข-ไม่ระบุ3
2986แสนสุข03หนองหว้า1
2987แสนสุข1คำเจริญ594
2988แสนสุข10เกษตรสมบูรณ์296
2989แสนสุข100ไม่ระบุ1
2990แสนสุข11คำแสนราช170
2991แสนสุข12หนองหมากแข้ง138
2992แสนสุข13ห้วยไผ่218
2993แสนสุข14ดอนหนองบัว130
2994แสนสุข15ธาตุออก179
2995แสนสุข16ไม้ค้างตก162
2996แสนสุข17คำแสนราชเหนือ275
2997แสนสุข17 โครงการอยู่ดีมีสุข9ไม่ระบุ2
2998แสนสุข18มงคลเจริญสุข94
2999แสนสุข19ลือคำหาญ147
3000แสนสุข2แสนสุข1196
3001แสนสุข20หนองผาสุกใต้211
3002แสนสุข21ไม่ระบุ1
3003แสนสุข23ไม่ระบุ1
3004แสนสุข29ไม่ระบุ2
3005แสนสุข3หนองหว้า141
3006แสนสุข378/419ไม่ระบุ1
3007แสนสุข4ไม้ค้าง183
3008แสนสุข5ธาตุ215
3009แสนสุข6น้ำคำ141
3010แสนสุข7ก่อใน210
3011แสนสุข8ก่อนอก237
3012แสนสุข9หนองผาสุข209
3013แสนสุขตรงข้าม รร.บ้านธาตุไม่ระบุ1
3014แสนสุขม.ศุภาลัยไม่ระบุ2
3015แสนสุขสุภาลัยพรีไม่ระบุ1
3016แสนสุขหมู่บ้านวัไม่ระบุ1
3017แสนสุขหอพักตลาดเไม่ระบุ2
3018แสนสุขึึ7ไม่ระบุ1
3019แสนสุขโครงการอยู่ดีมีสุข ม.17ไม่ระบุ1
3020โนนผึ้งบ.ม.ปิยพิศ (บ้านเช่า)ไม่ระบุ228
3021โนนผึ้ง-ไม่ระบุ1
3022โนนผึ้ง1บกตก131
3023โนนผึ้ง10พงสว่าง161
3024โนนผึ้ง11จั่นตก195
3025โนนผึ้ง11 ม.สารินไม่ระบุ1
3026โนนผึ้ง12ไม่ระบุ2
3027โนนผึ้ง14ไม่ระบุ1
3028โนนผึ้ง17ไม่ระบุ1
3029โนนผึ้ง2จั่น227
3030โนนผึ้ง20ไม่ระบุ1
3031โนนผึ้ง22ไม่ระบุ1
3032โนนผึ้ง27ไม่ระบุ2
3033โนนผึ้ง3ตาติด160
3034โนนผึ้ง4ผึ้งตก71
3035โนนผึ้ง45ไม่ระบุ1
3036โนนผึ้ง5ทุ่งเกษม113
3037โนนผึ้ง6บกออก134
3038โนนผึ้ง7ผึ้งออก94
3039โนนผึ้ง8กลาง151
3040โนนผึ้ง9เหรียญทอง302
3041โนนผึ้งบ.เหรียญทอไม่ระบุ1
3042โนนผึ้งบ.เอื้ออาทไม่ระบุ1
3043โนนผึ้งหมู่บ้านปิไม่ระบุ2
3044โนนผึ้งหมู่บ้านเอไม่ระบุ2
3045โนนผึ้งหอพักรัฐพงไม่ระบุ1
3046โนนผึ้งึ7ไม่ระบุ1
3047โนนผึ้งเมโทรทาวน์ไม่ระบุ1
3048โนนโหนนบ.5ไม่ระบุ5
3049โนนโหนน1โนนโหนน164
3050โนนโหนน10หนองขาม87
3051โนนโหนน11โนนโหนนตก78
3052โนนโหนน12ใหม่รุ่งเรือง111
3053โนนโหนน13ไม่ระบุ1
3054โนนโหนน2นาโหนนเหนือ106
3055โนนโหนน3คอนสาย154
3056โนนโหนน4หนองคูเหนือ115
3057โนนโหนน5นาโนนน้อย152
3058โนนโหนน6นาโนนใต้131
3059โนนโหนน7หนองคูออก120
3060โนนโหนน8หนองคูตก87
3061โนนโหนน9หนองคูใต้38
3062โพธิ์ใหญ่บ.สร้างเม็กไม่ระบุ15
3063โพธิ์ใหญ่1สร้างขุนศรี89
3064โพธิ์ใหญ่10โพนไร่26
3065โพธิ์ใหญ่11นาดง49
3066โพธิ์ใหญ่12หนองฝาง20
3067โพธิ์ใหญ่13ลิ้นไม้36
3068โพธิ์ใหญ่14ไม่ระบุ1
3069โพธิ์ใหญ่2คำลือชา112
3070โพธิ์ใหญ่3หนองไข่นก63
3071โพธิ์ใหญ่4สร้างเม็ก92
3072โพธิ์ใหญ่5โนนแดง168
3073โพธิ์ใหญ่54ไม่ระบุ1
3074โพธิ์ใหญ่6โพธิ์ออก81
3075โพธิ์ใหญ่7บ้งมั่ง88
3076โพธิ์ใหญ่8โพธิ์ตก48
3077โพธิ์ใหญ่9ร่องก่อ90
3078กุดชมภูบ.131ไม่ระบุ17
3079กุดชมภู1ยอดดอนชี143
3080กุดชมภู10แสนตอ77
3081กุดชมภู11กุดชมภู66
3082กุดชมภู12ห้วยไผ่127
3083กุดชมภู13โนนเจริญ81
3084กุดชมภู14โนนจิกน้อย78
3085กุดชมภู15ดอนไม้งาม47
3086กุดชมภู16วังดู75
3087กุดชมภู17ใหม่นาคลอง75
3088กุดชมภู18โนนโพธิ์44
3089กุดชมภู19ทุ่งพัฒนา69
3090กุดชมภู2คำเม็ก109
3091กุดชมภู3โชคอำนวย133
3092กุดชมภู4หินสูง139
3093กุดชมภู5แก่งเจริญ165
3094กุดชมภู6หินลาด111
3095กุดชมภู7ดอนหวาย29
3096กุดชมภู8โนนม่วง132
3097กุดชมภู9ดอนสำราญ100
3098ดอนจิกบ.40/34ไม่ระบุ12
3099ดอนจิก1ดอนจิก137
3100ดอนจิก10แก่งยาง79
3101ดอนจิก11ม่วงแมด39
3102ดอนจิก12แสง30
3103ดอนจิก13ดอนใหญ่70
3104ดอนจิก14ดอนจิก168
3105ดอนจิก15โคกสะอาด56
3106ดอนจิก16นาเจริญนอก72
3107ดอนจิก17สมบูรณ์สามัคคี83
3108ดอนจิก18ม่วงงาม62
3109ดอนจิก19ทุ่งแสงตะวัน39
3110ดอนจิก2ภูมะหร่ี46
3111ดอนจิก20โนนเจริญ17
3112ดอนจิก21ใหม่ผาสุข14
3113ดอนจิก22แก่งเจริญสุข35
3114ดอนจิก23ทุ่งเทวา66
3115ดอนจิก29ไม่ระบุ1
3116ดอนจิก3หนองไผ่97
3117ดอนจิก33ไม่ระบุ1
3118ดอนจิก4บุ่งคำ92
3119ดอนจิก5นาดี50
3120ดอนจิก6โนนลำดวน61
3121ดอนจิก7ไทรงาม22
3122ดอนจิก8ม่วงฮี92
3123ดอนจิก9ห้วยแดง136
3124ทรายมูลไม่ระบุ3
3125ทรายมูล1ชาด143
3126ทรายมูล10ทรายมูลเหนือ79
3127ทรายมูล19ไม่ระบุ1
3128ทรายมูล2ทรายมูล87
3129ทรายมูล3หัวดอน88
3130ทรายมูล4ท่าเสียว86
3131ทรายมูล5คันลึม100
3132ทรายมูล6คอนสาย105
3133ทรายมูล7น้ำสร้าง22
3134ทรายมูล8นาชุมชน39
3135ทรายมูล9หัวดอนเหนือ70
3136นาโพธิ์เลิงบากไม่ระบุ36
3137นาโพธิ์1นาโพธิ์84
3138นาโพธิ์10นาโพธิ์พัฒนา61
3139นาโพธิ์11ชาดฮี37
3140นาโพธิ์12ไม่ระบุ1
3141นาโพธิ์13ไม่ระบุ1
3142นาโพธิ์14ไม่ระบุ2
3143นาโพธิ์2นาโพธิ์131
3144นาโพธิ์3เลิงบาก124
3145นาโพธิ์4โนนสว่าง36
3146นาโพธิ์5ชาดฮี58
3147นาโพธิ์6นางาม82
3148นาโพธิ์7นาโพธิ์น้อย63
3149นาโพธิ์8ศรีอุดม53
3150นาโพธิ์9นาโพธิ์เหนือ59
3151บ้านแขมไม่ระบุ4
3152บ้านแขม1หนองคูณ56
3153บ้านแขม2นาชุม69
3154บ้านแขม3แขมใต้65
3155บ้านแขม4แขมเหนือ77
3156บ้านแขม5อ่างหินน้อย45
3157บ้านแขม6โนนสวรรค์106
3158บ้านแขม7หนองสำราญ79
3159บ้านแขม8ดอนนาเยีย20
3160บ้านแขม9ไม่ระบุ1
3161พิบูลบ.4*3 ถ.อุทุมพร ชุมชนวัดหลวงไม่ระบุ1730
3162พิบูล-ไม่ระบุ5
3163พิบูล1ไม่ระบุ4
3164พิบูล10ไม่ระบุ3
3165พิบูล11ไม่ระบุ2
3166พิบูล12ไม่ระบุ3
3167พิบูล13ไม่ระบุ4
3168พิบูล14ไม่ระบุ5
3169พิบูล14/2-3ไม่ระบุ1
3170พิบูล15ไม่ระบุ1
3171พิบูล18ไม่ระบุ1
3172พิบูล2ไม่ระบุ4
3173พิบูล3ไม่ระบุ9
3174พิบูล4ไม่ระบุ3
3175พิบูล5ไม่ระบุ6
3176พิบูล6ไม่ระบุ1
3177พิบูล7ไม่ระบุ2
3178พิบูล78/2ไม่ระบุ1
3179พิบูล8ไม่ระบุ2
3180พิบูล9ไม่ระบุ1
3181พิบูลต.พิบูลไม่ระบุ1
3182พิบูลถ.บำรุงราษฎร์ไม่ระบุ2
3183พิบูลถ.พรหมแสงไม่ระบุ1
3184พิบูลถ.พิบูลไม่ระบุ6
3185พิบูลถ.ราชวงศ์ไม่ระบุ1
3186พิบูลถ.วิพาากย์ไม่ระบุ1
3187พิบูลถ.สถิตย์ไม่ระบุ1
3188พิบูลถ.สถิตย์นิไม่ระบุ1
3189พิบูลถ.สถิตย์นิมานกาลไม่ระบุ1
3190พิบูลถ.สระแก้วไม่ระบุ1
3191พิบูลถ.สร้างคำไม่ระบุ3
3192พิบูลถ.หลวงไม่ระบุ1
3193พิบูลถ.อุทุมพรไม่ระบุ1
3194พิบูลที่ว่าการอำเภอไม่ระบุ1
3195พิบูลบ้านพักรพ.พิบูลฯไม่ระบุ1
3196พิบูลเหนือกลาง2ไม่ระบุ1
3197ระเวบ.ไม่ระบุ6
3198ระเว1นาแก113
3199ระเว10นาจาน61
3200ระเว11ระเวใหม่59
3201ระเว12ชุมชนสิบสอง85
3202ระเว13ไม่ระบุ1
3203ระเว2ระเวใต้125
3204ระเว22ไม่ระบุ3
3205ระเว27ไม่ระบุ1
3206ระเว3ระเวเหนือ120
3207ระเว4นาจาน63
3208ระเว5ดอนหวาย53
3209ระเว6ดอนจาน9
3210ระเว7คำผ่าน107
3211ระเว8ระเวกลาง142
3212ระเว9ดอนหลาง35
3213หนองบัวฮีไม่ระบุ9
3214หนองบัวฮี1หนองบัวฮีน้อย68
3215หนองบัวฮี10หนองกอก63
3216หนองบัวฮี11โนนย่านาง44
3217หนองบัวฮี12หนองสองห้อง75
3218หนองบัวฮี13โนนเจริญ60
3219หนองบัวฮี14โนนพยอม32
3220หนองบัวฮี15นาหว้า44
3221หนองบัวฮี16หินลาด42
3222หนองบัวฮี2หนองบัวฮี81
3223หนองบัวฮี3หนองบัวฮี51
3224หนองบัวฮี4เม็ก31
3225หนองบัวฮี5บัวแดง79
3226หนองบัวฮี6ดูกอึ่ง83
3227หนองบัวฮี7ดอนงัว47
3228หนองบัวฮี8ดอนงัว55
3229หนองบัวฮี9บัวทอง60
3230อ่างศิลาไม่ระบุ4
3231อ่างศิลา1ดอนก่อ61
3232อ่างศิลา10คลองแสงจันทร์33
3233อ่างศิลา11อ่างอุดม25
3234อ่างศิลา12สว่างพัฒนา32
3235อ่างศิลา13ไม่ระบุ2
3236อ่างศิลา15ไม่ระบุ1
3237อ่างศิลา19ไม่ระบุ1
3238อ่างศิลา2อ่างหินเหนือ96
3239อ่างศิลา3อ่างหินใต้106
3240อ่างศิลา4ราษฎร์เจริญ104
3241อ่างศิลา5โนนสว่าง68
3242อ่างศิลา6โนนโพธิ์26
3243อ่างศิลา7โนนจิกเจริญ57
3244อ่างศิลา8อ่างหินสามัคคี59
3245อ่างศิลา9ศิลารักษ์92
3246โนนกลางไม่ระบุ2
3247โนนกลาง1โดมประดิษฐ์55
3248โนนกลาง10โนนศิริ55
3249โนนกลาง11โนนกลาง24
3250โนนกลาง12โนนสมบัติ74
3251โนนกลาง2หนองไฮ74
3252โนนกลาง22ไม่ระบุ1
3253โนนกลาง3หนองไฮ23
3254โนนกลาง4นกเต็น85
3255โนนกลาง5โนนจันทร์31
3256โนนกลาง6หนองมะเกลือ37
3257โนนกลาง7สุขสบาย30
3258โนนกลาง8โนนเจริญ70
3259โนนกลาง9โนนสมบูรณ์48
3260โนนกาหลง1โนนกาหลง51
3261โนนกาหลง15ไม่ระบุ1
3262โนนกาหลง19ไม่ระบุ1
3263โนนกาหลง2แก่งดูกใส59
3264โนนกาหลง3โนนคูณน้อย25
3265โนนกาหลง32ไม่ระบุ1
3266โนนกาหลง4โนนสบัน43
3267โนนกาหลง5ดอนโด่46
3268โนนกาหลง6โคกเลียบ26
3269โนนกาหลง7ป่าก้าว36
3270โนนกาหลง8หนองคู30
3271โนนกาหลง9หนองแวง30
3272โพธิ์ศรีบ.ไม่ระบุ9
3273โพธิ์ศรี1หนองโพธิ์108
3274โพธิ์ศรี10ท่าค้อใต้52
3275โพธิ์ศรี11โนนยาง35
3276โพธิ์ศรี114/14ไม่ระบุ1
3277โพธิ์ศรี12ทุ่งนาแพง113
3278โพธิ์ศรี13โพธิ์ศรีเหนือ66
3279โพธิ์ศรี14หนองโพธิ์77
3280โพธิ์ศรี17ไม่ระบุ1
3281โพธิ์ศรี2โนนข่า102
3282โพธิ์ศรี3วังพอก151
3283โพธิ์ศรี4นาหว้า144
3284โพธิ์ศรี5ท่าค้อเหนือ118
3285โพธิ์ศรี52ไม่ระบุ1
3286โพธิ์ศรี6สะพือใต้191
3287โพธิ์ศรี7โพธิ์ศรีเหนือ126
3288โพธิ์ศรี8สะพือเหนือ166
3289โพธิ์ศรี9โพธิ์ศรีใต้127
3290โพธิ์ไทรบ.ไม่ระบุ12
3291โพธิ์ไทร1ปากโดม35
3292โพธิ์ไทร10สร้างแก้วกลาง70
3293โพธิ์ไทร11บ๋าฮี70
3294โพธิ์ไทร12สะพานโดม82
3295โพธิ์ไทร13ถิ่นสำราญ133
3296โพธิ์ไทร14คำยาง79
3297โพธิ์ไทร15โนนศิลาอ่อน51
3298โพธิ์ไทร16สนามชัยใหม่115
3299โพธิ์ไทร17ทรัพย์เจริญ34
3300โพธิ์ไทร18สร้างแก้วสดใส70
3301โพธิ์ไทร19สร้างแก้ว100
3302โพธิ์ไทร2โพธิ์ไทร178
3303โพธิ์ไทร3ท่าช้าง99
3304โพธิ์ไทร4ดอนคำมี60
3305โพธิ์ไทร5เดื่อโดม117
3306โพธิ์ไทร6สร้างแก้วเหนือ96
3307โพธิ์ไทร7วังแคน72
3308โพธิ์ไทร8สร้างแก้วใต้106
3309โพธิ์ไทร9สนามชัย165
3310ไร่ใต้สอน.ไร่ใต้ไม่ระบุ11
3311ไร่ใต้1แก่งโพธิ์23
3312ไร่ใต้10แก้งกอก54
3313ไร่ใต้11ลุคุ32
3314ไร่ใต้12นาคลอง50
3315ไร่ใต้13ไร่พัฒนา70
3316ไร่ใต้14ศรีภูดิน44
3317ไร่ใต้15โนนสร้างคำ40
3318ไร่ใต้16ไม่ระบุ1
3319ไร่ใต้2ผักหย่าใต้32
3320ไร่ใต้3ผักหย่าเหนือ25
3321ไร่ใต้4ไร่ใต้64
3322ไร่ใต้47ไม่ระบุ1
3323ไร่ใต้5ไร่กลาง29
3324ไร่ใต้6ไร่เหนือ67
3325ไร่ใต้7โนนค้อ55
3326ไร่ใต้8โนนสุข145
3327ไร่ใต้9ไร่โดม33
3328คำหว้าไม่ระบุ3
3329คำหว้า1คำหว้า53
3330คำหว้า11ไม่ระบุ1
3331คำหว้า2คำหว้า62
3332คำหว้า3ห้วยดู่64
3333คำหว้า4นาทมเหนือ29
3334คำหว้า5ไฮหย่อง37
3335คำหว้า6นาทมใต้34
3336คำหว้า8ไม่ระบุ1
3337คำหว้า9ไม่ระบุ1
3338จิกเทิงไม่ระบุ6
3339จิกเทิง1จิกเทิง54
3340จิกเทิง11ไม่ระบุ1
3341จิกเทิง2จิกลุ่ม100
3342จิกเทิง3เชียงแก้ว78
3343จิกเทิง4เชียงแก้ว78
3344จิกเทิง5ดอนโด่43
3345จิกเทิง6ดอนยุง6
3346จิกเทิง62ไม่ระบุ1
3347จิกเทิง7ค้อโคน32
3348จิกเทิง8ดอนแป้นลม23
3349จิกเทิง9สร้างคำ50
3350ตาลสุมบ.บ้านพัก สสอ.อำเภอตาลสุมไม่ระบุ31
3351ตาลสุม-ไม่ระบุ1
3352ตาลสุม1ม่วงโคน71
3353ตาลสุม10นามน29
3354ตาลสุม11ตาลสุม148
3355ตาลสุม112ไม่ระบุ1
3356ตาลสุม12คำไม้ตาย50
3357ตาลสุม13ปากเซ47
3358ตาลสุม14โนนสวรรค์20
3359ตาลสุม15ทุ่งเจริญ82
3360ตาลสุม16ไม่ระบุ1
3361ตาลสุม2ดอนรังกา288
3362ตาลสุม3นาห้วยแคน133
3363ตาลสุม4ดอนพันชาด85
3364ตาลสุม5นามน177
3365ตาลสุม6ดอนตะลี64
3366ตาลสุม7ปากห้วย58
3367ตาลสุม8โนนค้อ7
3368ตาลสุม9แก่งกบ69
3369นาคายไม่ระบุ7
3370นาคาย1นาคาย47
3371นาคาย10คำฮี19
3372นาคาย11ห่องแดง17
3373นาคาย12โนนสำราญ7
3374นาคาย13โนนเจริญ46
3375นาคาย2โนนจิก48
3376นาคาย24ไม่ระบุ2
3377นาคาย3หนองเป็ด53
3378นาคาย4โนนยาง48
3379นาคาย5ดอนขวาง46
3380นาคาย6ดอนหวาย31
3381นาคาย7โคกคล้าย46
3382นาคาย8คำหนามแท่ง83
3383นาคาย9คำปักหนอก52
3384สำโรงไม่ระบุ1
3385สำโรง1สำโรงใหญ่47
3386สำโรง10ไม่ระบุ1
3387สำโรง2สำโรงกลาง54
3388สำโรง3นาโพธิ์11
3389สำโรง4สำโรงใต้50
3390สำโรง5นาแพง19
3391สำโรง6หนองสะเดา31
3392สำโรง7หนองสะเดา51
3393สำโรง8ทุ่งเจริญ28
3394หนองกุงไม่ระบุ3
3395หนองกุง1หนองกุงใหญ่86
3396หนองกุง15ไม่ระบุ1
3397หนองกุง2หนองกุงน้อย69
3398หนองกุง3คำแคน38
3399หนองกุง4สร้างแสง25
3400หนองกุง5คำเตย30
3401หนองกุง6สร้างหว้า32
3402หนองกุง7คำเตยเหนือ21
3403หนองกุง8สร้างหว้า51
3404ม่วงใหญ่1ม่วงใหญ่38
3405ม่วงใหญ่10สร้างสะแบง90
3406ม่วงใหญ่11ห้วยสุ3
3407ม่วงใหญ่12จงพะไล8
3408ม่วงใหญ่13โนนศรีสุข12
3409ม่วงใหญ่14นาป่าไม้11
3410ม่วงใหญ่15หนองยาว26
3411ม่วงใหญ่2นาหิน11
3412ม่วงใหญ่3นามน34
3413ม่วงใหญ่4แก้งใต้39
3414ม่วงใหญ่5ดอนกระทอด67
3415ม่วงใหญ่6ตูม43
3416ม่วงใหญ่7ม่วงส้ม19
3417ม่วงใหญ่8นานางวาน55
3418ม่วงใหญ่9ดอนพระ15
3419สองคอนบ.ไม่ระบุ2
3420สองคอน1สองคอน178
3421สองคอน2ดอนชาด52
3422สองคอน3โปร่งเจริญ83
3423สองคอน4สร้างกุง119
3424สองคอน5นาพะเนียงออ74
3425สองคอน6ปากกะหลาง55
3426สองคอน7กะเตียด51
3427สองคอน8จอมปลวกสูง48
3428สองคอน81ไม่ระบุ1
3429สองคอน9ป่าข่าชุมชน135
3430สารภีไม่ระบุ1
3431สารภี1สารภี59
3432สารภี10ดอนพัฒนา72
3433สารภี2โลกชัน74
3434สารภี3คำกลาง44
3435สารภี4พะลอง84
3436สารภี5หินห่อม16
3437สารภี6กะลึง79
3438สารภี7ไพรสวรรค์35
3439สารภี8ภูเวียง88
3440สารภี9หนองผักแว่น34
3441สำโรง1นาเจริญ11
3442สำโรง10น้ำคำ64
3443สำโรง11สะเอิงทอง25
3444สำโรง2นาห้าง62
3445สำโรง20ไม่ระบุ1
3446สำโรง3นาหว้า89
3447สำโรง4นาขาม51
3448สำโรง5สำโรง26
3449สำโรง6ร่องคันแยง30
3450สำโรง7ผาชัน27
3451สำโรง8ร่องคันแยงน้อย36
3452สำโรง9โนนศาลา27
3453เหล่างาม1ปากห้วยม่วง85
3454เหล่างาม2ดงตาหวัง127
3455เหล่างาม3คำจ้าว53
3456เหล่างาม4โป่งเป้า22
3457เหล่างาม5หนองฟานยืน48
3458เหล่างาม6เหล่างาม96
3459เหล่างาม7เกาะโรง16
3460เหล่างาม8พรสวรรค์55
3461เหล่างาม9โนนสว่าง148
3462โพธิ์ไทรดอนเย็นใต้ไม่ระบุ1
3463โพธิ์ไทร1นาขาม52
3464โพธิ์ไทร10โนนใหญ่66
3465โพธิ์ไทร11โนนทัน147
3466โพธิ์ไทร12วังแซ66
3467โพธิ์ไทร13อำนวยผล120
3468โพธิ์ไทร14โคกนาลุมพุก70
3469โพธิ์ไทร15ศรีสว่าง63
3470โพธิ์ไทร16ทุ่งศรีอุดม66
3471โพธิ์ไทร17แดง16
3472โพธิ์ไทร2โพธิ์ไทร137
3473โพธิ์ไทร3ดอนเย็น51
3474โพธิ์ไทร4พะไล50
3475โพธิ์ไทร5เลาะ38
3476โพธิ์ไทร6หินดาน54
3477โพธิ์ไทร7คำมณี71
3478โพธิ์ไทร8เกาะแกด52
3479โพธิ์ไทร9สร้างม่วง60
3480ขามป้อมไม่ระบุ2
3481ขามป้อม1โนนจาน7
3482ขามป้อม2ขามป้อม64
3483ขามป้อม3โนนแคน71
3484ขามป้อม4โปร่ง23
3485ขามป้อม5นางาม22
3486ขามป้อม6โนนชาติ65
3487ขามป้อม7คำก้าว30
3488ขามป้อม8สนามม้า8
3489ขามป้อม9เรณู24
3490ค้อน้อยไม่ระบุ8
3491ค้อน้อย1อาเลา60
3492ค้อน้อย10กระแอกน้อย88
3493ค้อน้อย11โนนหล่อง32
3494ค้อน้อย12หนองไฮน้อย37
3495ค้อน้อย13หนองแวง57
3496ค้อน้อย14สำโรงน้อย52
3497ค้อน้อย15ค้อน้อยเหนือ48
3498ค้อน้อย16หินเจริญ41
3499ค้อน้อย17พรสวรรค์32
3500ค้อน้อย2ทรายทอง86
3501ค้อน้อย3หินแห่74
3502ค้อน้อย4เหล่ากลาง16
3503ค้อน้อย5โนนสูง89
3504ค้อน้อย6ค้อน้อย90
3505ค้อน้อย7สร้างแก้ว53
3506ค้อน้อย8คำสว่าง61
3507ค้อน้อย9โคกสว่าง45
3508ค้อน้อย98ไม่ระบุ1
3509บอนไม่ระบุ3
3510บอน1บอน77
3511บอน11ไม่ระบุ1
3512บอน141ไม่ระบุ1
3513บอน2บอน102
3514บอน3ค้อบอน151
3515บอน4ห่องยุง45
3516บอน5หนองหัวงัง105
3517บอน6ห่องขอน32
3518บอน7หนองปลิง26
3519บอน8ไม่ระบุ2
3520บอน9ไม่ระบุ1
3521บอนุ6ไม่ระบุ2
3522บอนุุ6ไม่ระบุ1
3523สำโรงไม่ระบุ11
3524สำโรง1สำโรง102
3525สำโรง10แกเจริญ48
3526สำโรง11นาเจริญ72
3527สำโรง12โนนสวรรค์63
3528สำโรง14ไม่ระบุ1
3529สำโรง15ไม่ระบุ1
3530สำโรง16ไม่ระบุ1
3531สำโรง2หว้าน116
3532สำโรง3โนนสวน141
3533สำโรง3(โนนผึ้ง) วารินฯไม่ระบุ1
3534สำโรง4หนองสองห้อง107
3535สำโรง5หนองเทา130
3536สำโรง6ผับแล้ง77
3537สำโรง7โนนยาง117
3538สำโรง8แคน317
3539สำโรง8 (วารินชำราบ)ไม่ระบุ1
3540สำโรง9บูรพา93
3541สำโรงมบ.สาริน9ไม่ระบุ1
3542สำโรงรพ.สต.สระดอกเกษไม่ระบุ1
3543หนองไฮบ.วัดป่าพุทโธวาท ไม่ระบุ4
3544หนองไฮ05สร้างโหง่น1
3545หนองไฮ1หนองไฮ52
3546หนองไฮ10หนองสิม69
3547หนองไฮ11ตลาด20
3548หนองไฮ12นาแกสามัคคี33
3549หนองไฮ14ไม่ระบุ1
3550หนองไฮ2น้ำเกลี้ยง137
3551หนองไฮ3หนองไฮ54
3552หนองไฮ4หนองบัว16
3553หนองไฮ5สร้างโหง่น63
3554หนองไฮ6นาแก79
3555หนองไฮ7สร้างโหง่น68
3556หนองไฮ8หนองเหล็ก42
3557หนองไฮ9นานวล52
3558หนองไฮบ้านหนองเหล็กไม่ระบุ1
3559โคกก่องบ.ศูนย์ดูแลชุมชนไม่ระบุ8
3560โคกก่อง1โคกก่อง82
3561โคกก่อง10คำปลากั้ง39
3562โคกก่อง11ดอนพิกุล36
3563โคกก่อง12โนนสูง35
3564โคกก่อง13หนองศิลา42
3565โคกก่อง14นาเรือง52
3566โคกก่อง15โนนสว่าง61
3567โคกก่อง16ศรีอุดม71
3568โคกก่อง17คำเจริญ25
3569โคกก่อง2แกนาคำ98
3570โคกก่อง24ไม่ระบุ1
3571โคกก่อง3แกนาคำ95
3572โคกก่อง4ผำ40
3573โคกก่อง5ผำ48
3574โคกก่อง6หนองจำนัก42
3575โคกก่อง7โนนสมบูรณ์47
3576โคกก่อง8คูขาด50
3577โคกก่อง9หนองจิก29
3578โคกสว่างไม่ระบุ4
3579โคกสว่าง1วังครก61
3580โคกสว่าง10กระแอกเหนือ50
3581โคกสว่าง11หนองอะลาง146
3582โคกสว่าง12สระดอกคูณ143
3583โคกสว่าง15ไม่ระบุ1
3584โคกสว่าง16ไม่ระบุ1
3585โคกสว่าง2อุบมุง89
3586โคกสว่าง3โคกสว่าง135
3587โคกสว่าง4คุ้ม121
3588โคกสว่าง5กระแอก81
3589โคกสว่าง6นาดี84
3590โคกสว่าง7สระดอกเกษ119
3591โคกสว่าง8หนองนกเขียน26
3592โคกสว่าง9หนองหว้า27
3593โคกสว่างรพ.สต.สระดอกเกษไม่ระบุ1
3594โนนกลางไม่ระบุ3
3595โนนกลาง1หนองมัง40
3596โนนกลาง10โคกใหม่พัฒนา72
3597โนนกลาง12ไม่ระบุ1
3598โนนกลาง2ห่องแดง38
3599โนนกลาง3ทุ่งสว่าง16
3600โนนกลาง4ดงใหญ่12
3601โนนกลาง5หนองหิน105
3602โนนกลาง6โนนสังข์39
3603โนนกลาง7โคกสว่าง91
3604โนนกลาง8ดอนม่วง35
3605โนนกลาง9โนนกลาง44
3606โนนกาเล็นไม่ระบุ10
3607โนนกาเล็น1โนนกาเล็น63
3608โนนกาเล็น10สว่างศรีสมบัติ109
3609โนนกาเล็น11โปร่งคำ54
3610โนนกาเล็น12เปือยใต้91
3611โนนกาเล็น2สว่าง50
3612โนนกาเล็น3เปื่อย118
3613โนนกาเล็น4บุ่ง81
3614โนนกาเล็น5ดอนผึ้ง63
3615โนนกาเล็น6หนองผือ120
3616โนนกาเล็น7โพนงาม166
3617โนนกาเล็น8โพนเมือง143
3618โนนกาเล็น9หนองแต้14
3619โนนกาเล็นึ7ไม่ระบุ1
3620คำไฮใหญ่ไม่ระบุ1
3621คำไฮใหญ่1คำไฮใหญ่46
3622คำไฮใหญ่10"หนองแสงอุดม "62
3623คำไฮใหญ่11ไม่ระบุ1
3624คำไฮใหญ่12ไม่ระบุ1
3625คำไฮใหญ่2คำอ้อ38
3626คำไฮใหญ่24ไม่ระบุ2
3627คำไฮใหญ่3น้ำคำ23
3628คำไฮใหญ่4คำไฮใหญ่87
3629คำไฮใหญ่49ไม่ระบุ1
3630คำไฮใหญ่5หนองหิน109
3631คำไฮใหญ่6หนองแล้ง30
3632คำไฮใหญ่7หนองแสง56
3633คำไฮใหญ่8นาคำเจริญ90
3634คำไฮใหญ่9หนองหิน70
3635ดอนมดแดงโนนยางไม่ระบุ15
3636ดอนมดแดง1แคน93
3637ดอนมดแดง10นาคำน้อย42
3638ดอนมดแดง11บ้านโนนแดง48
3639ดอนมดแดง12แคนเหนือ90
3640ดอนมดแดง13โนนงาม47
3641ดอนมดแดง14"หนองสิม "58
3642ดอนมดแดง2ดงบังใต้54
3643ดอนมดแดง24ไม่ระบุ4
3644ดอนมดแดง3กุดกั่ว64
3645ดอนมดแดง4โนนยาง72
3646ดอนมดแดง45ไม่ระบุ1
3647ดอนมดแดง5ดงบังเหนือ74
3648ดอนมดแดง6ยาง41
3649ดอนมดแดง62ไม่ระบุ1
3650ดอนมดแดง7วังไฮ33
3651ดอนมดแดง8วังพระ53
3652ดอนมดแดง9ดงบัง146
3653ท่าเมืองไม่ระบุ2
3654ท่าเมือง1ท่าเมือง137
3655ท่าเมือง10"ยางกระเดา "47
3656ท่าเมือง12ไม่ระบุ1
3657ท่าเมือง19ไม่ระบุ1
3658ท่าเมือง2ยางกระเดา114
3659ท่าเมือง24ไม่ระบุ9
3660ท่าเมือง3โอด91
3661ท่าเมือง4นาดี32
3662ท่าเมือง5สว่าง76
3663ท่าเมือง6โนนสวาง48
3664ท่าเมือง7นาคำภูฮี42
3665ท่าเมือง73ไม่ระบุ1
3666ท่าเมือง8หนองยาง23
3667ท่าเมือง9ท่าเมืองเหนือ50
3668เหล่าแดงไม่ระบุ4
3669เหล่าแดง1กลาง25
3670เหล่าแดง10วาปี56
3671เหล่าแดง11ท่าลาด65
3672เหล่าแดง12ใหม่แสนสุข80
3673เหล่าแดง13ศรีดอนมดแดง54
3674เหล่าแดง168ไม่ระบุ1
3675เหล่าแดง19ไม่ระบุ1
3676เหล่าแดง2แดง96
3677เหล่าแดง24ไม่ระบุ1
3678เหล่าแดง3กระบูน93
3679เหล่าแดง31ไม่ระบุ2
3680เหล่าแดง4ท่าศิลา85
3681เหล่าแดง49ไม่ระบุ1
3682เหล่าแดง5หนองหล่ม37
3683เหล่าแดง6ท่าลาด67
3684เหล่าแดง7ยางนกหอ20
3685เหล่าแดง8เหล่าแดง51
3686เหล่าแดง9โนนค้อ47
3687คันไร่บ.ไม่ระบุ4
3688คันไร่1หนองเบ็น49
3689คันไร่10ดอนชี74
3690คันไร่11คันไร่เหนือ121
3691คันไร่12หนองโดน79
3692คันไร่13โชครังสรรค์124
3693คันไร่14สุขเกษม202
3694คันไร่15ใหม่ภูทอง87
3695คันไร่16หนองนกเขียน63
3696คันไร่2โคกเที่ยง136
3697คันไร่3ห้วยน้ำใส71
3698คันไร่36ไม่ระบุ1
3699คันไร่4ปากบุ่ง57
3700คันไร่5นาเจริญ88
3701คันไร่6ดอนม่วง93
3702คันไร่7ป่ากุง66
3703คันไร่74ไม่ระบุ1
3704คันไร่8สุ่งช้าง79
3705คันไร่9คันไร่ใต้111
3706คำเขื่อนแก้วบ.ไม่ระบุ9
3707คำเขื่อนแก้ว1คำเขื่อนแก้ว39
3708คำเขื่อนแก้ว10ห้วยเหว่อ25
3709คำเขื่อนแก้ว11โนนกลาง39
3710คำเขื่อนแก้ว12ห้วยวังลม17
3711คำเขื่อนแก้ว13สุวรรณวารี142
3712คำเขื่อนแก้ว14ลาดวารี104
3713คำเขื่อนแก้ว15คำนกหอ63
3714คำเขื่อนแก้ว16ใหม่นาคำ42
3715คำเขื่อนแก้ว2หัวสะพาน69
3716คำเขื่อนแก้ว3โนนสมบูรณ์35
3717คำเขื่อนแก้ว4หนองชาด100
3718คำเขื่อนแก้ว5คันเปือย152
3719คำเขื่อนแก้ว6ห้วยไฮ50
3720คำเขื่อนแก้ว7สวนสน62
3721คำเขื่อนแก้ว8คำมันปลา92
3722คำเขื่อนแก้ว9คีรีเขต26
3723ช่องเม็กบ.ไม่ระบุ7
3724ช่องเม็ก1หนองเม็ก171
3725ช่องเม็ก10ด่านเม่น59
3726ช่องเม็ก11สวนป่า93
3727ช่องเม็ก12ดอนกลาง27
3728ช่องเม็ก13ช่องเม็ก157
3729ช่องเม็ก19ไม่ระบุ1
3730ช่องเม็ก2โป่งดินดำ49
3731ช่องเม็ก3เหล่าอินทร์แปลง338
3732ช่องเม็ก4ทุ่งหนองบัว74
3733ช่องเม็ก5หินสูง59
3734ช่องเม็ก54ไม่ระบุ1
3735ช่องเม็ก6อ่างประดู่52
3736ช่องเม็ก7ห้วยน้ำใส119
3737ช่องเม็ก8ทุ่งหนองใหญ่54
3738ช่องเม็ก9คำลือชา19
3739ช่องเม็กึ7ไม่ระบุ2
3740นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเขื่อนสรินธรไม่ระบุ1
3741นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย1แหลมสวรรค์133
3742นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย10คำกลาง210
3743นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย11โนนหินกอง60
3744นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย12สุขสำราญ27
3745นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย13คำเจริญสุข84
3746นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย14ไม่ระบุ1
3747นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย15ไม่ระบุ2
3748นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย2เรียงแถวใต้172
3749นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย3โนนสำราญ77
3750นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย4คำม่วง111
3751นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย5นาชุมคำ76
3752นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย6ประชาสมบูรณ์111
3753นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย7คำน้ำแซบ71
3754นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย8คำวังยาง98
3755นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย9โนนสำราญ54
3756นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยไม่ระบุ1
3757ฝางคำคำก้อมไม่ระบุ1
3758ฝางคำ1คำก้อม135
3759ฝางคำ11ไม่ระบุ1
3760ฝางคำ2ฝางเทิง86
3761ฝางคำ3โนนจิก75
3762ฝางคำ4คำกลาง123
3763ฝางคำ5ไม่ระบุ1
3764ฝางคำ6ไม่ระบุ1
3765โนนก่อไม่ระบุ4
3766โนนก่อ1บากชุม123
3767โนนก่อ10พลาญชัย218
3768โนนก่อ11โนนสมบูรณ์34
3769โนนก่อ12โนนสว่าง84
3770โนนก่อ13แก้งน้อย29
3771โนนก่อ14ป่าใต้34
3772โนนก่อ2แหลมทอง34
3773โนนก่อ3แก่งศรีโคตร127
3774โนนก่อ4โนนก่อ66
3775โนนก่อ5เหล่าคำ104
3776โนนก่อ6ป่าเลา126
3777โนนก่อ7ห้วยเดื่อ123
3778โนนก่อ8เกตุสิริ82
3779โนนก่อ9ภูไทพัฒนา54
3780โนนก่อวัดพลาญชัยไม่ระบุ1
3781กุดเรือ1กุดเรือ134
3782กุดเรือ10ทุ่งเกษตร33
3783กุดเรือ2กุดเรือ102
3784กุดเรือ3หนองหว้า24
3785กุดเรือ4กุดปลาตอง102
3786กุดเรือ5ซำงู86
3787กุดเรือ6ทุ่งช้าง49
3788กุดเรือ65ไม่ระบุ1
3789กุดเรือ7กุดแก108
3790กุดเรือ8กุดไก่แก้ว42
3791กุดเรือ9พานทอง30
3792นาห่อม1นาห่อม53
3793นาห่อม10นาห่อม14
3794นาห่อม11นาห่อม52
3795นาห่อม2โนนจาน39
3796นาห่อม3หนองน้ำขุ่น69
3797นาห่อม4วังม่วง27
3798นาห่อม5คำนกเปล้า41
3799นาห่อม6หนองบัวอารีย์53
3800นาห่อม7ตาโท33
3801นาห่อม8หนองจิก34
3802นาห่อม9หนองหิน22
3803นาเกษม1นาเกษม103
3804นาเกษม10ศรีอรุณ14
3805นาเกษม11ศรีเมือง39
3806นาเกษม2หนองถาวร43
3807นาเกษม3โนนสนาม125
3808นาเกษม4นาเจริญ52
3809นาเกษม5โนนใหญ่161
3810นาเกษม6โนนสว่าง63
3811นาเกษม7น้อยพัฒนา37
3812นาเกษม8โนนกลาง18
3813นาเกษม9นาเกษม52
3814หนองอ้มไม่ระบุ3
3815หนองอ้ม1หนองอ้ม97
3816หนองอ้ม10หนองบัว51
3817หนองอ้ม2หนองขี้เห็น88
3818หนองอ้ม3หนองอ้ม78
3819หนองอ้ม4เบญจ์115
3820หนองอ้ม5หนองสีขา26
3821หนองอ้ม6โนนรัง29
3822หนองอ้ม7ห่องปอ75
3823หนองอ้ม8หนองบัวดง23
3824หนองอ้ม9ทองสวัสดิ์50
3825หนองอ้มหนองขี้เห็นไม่ระบุ1
3826โคกชำแระ1หนองคก98
3827โคกชำแระ10ศรีอุดม64
3828โคกชำแระ11ไม่ระบุ1
3829โคกชำแระ2โนนสวาง61
3830โคกชำแระ3โคกชำแระ104
3831โคกชำแระ4หนองสะโน80
3832โคกชำแระ5คำกลาง32
3833โคกชำแระ6พะลาน27
3834โคกชำแระ7โนนดู่92
3835โคกชำแระ8หนองสนม81
3836โคกชำแระ9โคกชำแระ73
3837นาดีขี้เหล็กไม่ระบุ31
3838นาดี02ม่วงน้อย1
3839นาดี07ขี้เหล็ก2
3840นาดี08หนองสิมมา1
3841นาดี1ดอนยู80
3842นาดี10นาดู่65
3843นาดี11นางาม106
3844นาดี12หนองสิมมา57
3845นาดี13โนนสุขสันต์27
3846นาดี2ม่วงน้อย105
3847นาดี3ม่วง35
3848นาดี4นาดี121
3849นาดี5ห้วยหอย61
3850นาดี6นาดู่95
3851นาดี7ขี้เหล็ก142
3852นาดี8หนองสิมมา47
3853นาดี9หนองแปน155
3854นาเยียไม่ระบุ31
3855นาเยีย-ไม่ระบุ2
3856นาเยีย01นาเยียใต้1
3857นาเยีย02นาเยียกลาง4
3858นาเยีย03นาเยียเหนือ5
3859นาเยีย04นาเยีย5
3860นาเยีย06โนนแดง2
3861นาเยีย07นาประชุม8
3862นาเยีย1นาเยียใต้161
3863นาเยีย10โนนพัฒนา120
3864นาเยีย11ใหม่นางาม65
3865นาเยีย12โนนสมบูรณ์33
3866นาเยีย13สว่างโนนโพธิ์66
3867นาเยีย193ไม่ระบุ1
3868นาเยีย2นาเยียกลาง290
3869นาเยีย22ไม่ระบุ1
3870นาเยีย3นาเยียเหนือ224
3871นาเยีย4นาเยีย197
3872นาเยีย5นาจาน115
3873นาเยีย6โนนแดง111
3874นาเยีย7นาประชุม81
3875นาเยีย8นาเจริญ188
3876นาเยีย9ป่ายู79
3877นาเรืองบ.18ไม่ระบุ7
3878นาเรือง03หินลาด1
3879นาเรือง07นาเรืองน้อย1
3880นาเรือง08หินลาดน้อย2
3881นาเรือง09ทุ่งศรีเมือง1
3882นาเรือง1นาเรือง100
3883นาเรือง2ม่วงคำ45
3884นาเรือง3หินลาด133
3885นาเรือง4โนนงาม142
3886นาเรือง5หนองกระบือ124
3887นาเรือง6แก้งยาง47
3888นาเรือง7นาเรืองน้อย145
3889นาเรือง8หินลาดน้อย152
3890นาเรือง9ทุ่งศรีเมือง168
3891นาเรือง90ไม่ระบุ1
3892กองโพนบ้านสมสะอาดไม่ระบุ1
3893กองโพน1สมสะอาด35
3894กองโพน10โนนสว่าง15
3895กองโพน11หนองไก่ป่า52
3896กองโพน12ดอนส้มโฮง16
3897กองโพน13นาสะเดา7
3898กองโพน14ถ้ำตาลาว22
3899กองโพน15ไม่ระบุ1
3900กองโพน159ไม่ระบุ1
3901กองโพน2กองโพน48
3902กองโพน3นาชุม73
3903กองโพน4โนนสำราญ39
3904กองโพน5ค้อ46
3905กองโพน6ไหล่ธาตุ42
3906กองโพน6+ไม่ระบุ1
3907กองโพน7สองห้อง27
3908กองโพน8ไทรงาม41
3909กองโพน9ค้อน้อย28
3910นาตาล0นาตาล1
3911นาตาล1นาตาล46
3912นาตาล10โนนตาล71
3913นาตาล11ดอนนาม่อง79
3914นาตาล12นาม่วง18
3915นาตาล13โพธิ์ทอง14
3916นาตาล14ดอนดู่24
3917นาตาล15โนนบก41
3918นาตาล16นานคร91
3919นาตาล17โนนงาม11
3920นาตาล175ไม่ระบุ1
3921นาตาล18โนนเจริญ63
3922นาตาล19ไม่ระบุ1
3923นาตาล2ลุมพุก90
3924นาตาล3เหมือดแอ่8
3925นาตาล4คันพะลาน51
3926นาตาล5นากลาง87
3927นาตาล6นาคอม70
3928นาตาล7นาสะตัง68
3929นาตาล8แก้งไฮ70
3930นาตาล9ดอนงิ้ว51
3931พะลานโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนไม่ระบุ1
3932พะลาน1ทุ่งเกลี้ยง37
3933พะลาน10ดอนนางนิน19
3934พะลาน11หนองบัว17
3935พะลาน12นาอาลอน42
3936พะลาน13ทางโค้ง46
3937พะลาน156ไม่ระบุ1
3938พะลาน2พะลาน71
3939พะลาน3นาทราย64
3940พะลาน4ปากแซง56
3941พะลาน42ไม่ระบุ1
3942พะลาน5บก31
3943พะลาน6โพนแพง32
3944พะลาน7หนองนกเขียน35
3945พะลาน8นาดง26
3946พะลาน9นาหินโหง่น33
3947พังเคนบ.ไม่ระบุ4
3948พังเคน1พังเคน113
3949พังเคน10นาเวียง48
3950พังเคน11หนองเมือง75
3951พังเคน12หนองเต่า99
3952พังเคน13บ๋าหลวง33
3953พังเคน14ทุ่งสว่าง33
3954พังเคน15นาอุดม73
3955พังเคน154ไม่ระบุ1
3956พังเคน16โนนวัฒนา24
3957พังเคน17โนนสมบูรณ์26
3958พังเคน18โคกก่อง44
3959พังเคน19เพชรเจริญ22
3960พังเคน2สง่า27
3961พังเคน23ไม่ระบุ1
3962พังเคน3หนองหอย30
3963พังเคน4ศรีคุณ82
3964พังเคน5นาคำ54
3965พังเคน6โนนตูม9
3966พังเคน7โนนขุมคำ123
3967พังเคน8ด่านฮัง170
3968พังเคน88ไม่ระบุ1
3969พังเคน9ด่านหม่วน88
3970สำโรง9ไม่ระบุ1
3971หนองบกบ้านหนองบกไม่ระบุ4
3972หนองบก09แต้น้อยนาแหลมทอง1
3973หนองบก1ดอนกลาง115
3974หนองบก10ทุ่งคำแต้114
3975หนองบก11เหล่าหนองผือ59
3976หนองบก12ดอนสะแบง66
3977หนองบก13ดูนเหนือ146
3978หนองบก2แต้ใหม่103
3979หนองบก3หนองบก159
3980หนองบก4ดูน105
3981หนองบก5สระสมิง56
3982หนองบก56ไม่ระบุ1
3983หนองบก6นาขมิ้น72
3984หนองบก7แต้เก่า198
3985หนองบก8คำไฮน้อย59
3986หนองบก9แต้น้อยนาแหลมทอง99
3987หนองบกึ7ไม่ระบุ4
3988เหล่าเสือโก้กไม่ระบุ10
3989เหล่าเสือโก้ก1หัวขัว86
3990เหล่าเสือโก้ก10หนองเต่า61
3991เหล่าเสือโก้ก11เหล่าดอนย่านาง37
3992เหล่าเสือโก้ก12ทุ่งหนองแต้46
3993เหล่าเสือโก้ก14ไม่ระบุ1
3994เหล่าเสือโก้ก15ไม่ระบุ2
3995เหล่าเสือโก้ก168ไม่ระบุ1
3996เหล่าเสือโก้ก2เหล่าเสือโก้ก126
3997เหล่าเสือโก้ก3นาไผ่83
3998เหล่าเสือโก้ก4เหล่าเสือโก้ก104
3999เหล่าเสือโก้ก5เหล่าคำ54
4000เหล่าเสือโก้ก6เหล่าเสือโก้ก164
4001เหล่าเสือโก้ก60ไม่ระบุ1
4002เหล่าเสือโก้ก7เหล่าแค102
4003เหล่าเสือโก้ก8เป้า155
4004เหล่าเสือโก้ก9เหล่าเสือโก้ก105
4005แพงใหญ่ไม่ระบุ3
4006แพงใหญ่01แสง18
4007แพงใหญ่02กลาง31
4008แพงใหญ่03แดง24
4009แพงใหญ่04หนองเป็ด28
4010แพงใหญ่05หนองดินจี่18
4011แพงใหญ่06จิก31
4012แพงใหญ่07แพง34
4013แพงใหญ่08บากนาเจริญ19
4014แพงใหญ่09โนนดอนกลอย43
4015แพงใหญ่1แสง13
4016แพงใหญ่10โนนสมบูรณ์42
4017แพงใหญ่11บ้านแสงน้อย22
4018แพงใหญ่12บ้านจิกน้อย18
4019แพงใหญ่13บ้านโคกสะอาด29
4020แพงใหญ่2กลาง23
4021แพงใหญ่3แดง3
4022แพงใหญ่4หนองเป็ด14
4023แพงใหญ่5หนองดินจี่15
4024แพงใหญ่6จิก20
4025แพงใหญ่7แพง25
4026แพงใหญ่8บากนาเจริญ2
4027แพงใหญ่9โนนดอนกลอย23
4028โพนเมืองขามน้อยไม่ระบุ4
4029โพนเมือง1โพนเมือง45
4030โพนเมือง10โนนสวาง62
4031โพนเมือง11ทุ่งนกเขียน70
4032โพนเมือง12โชคชัย44
4033โพนเมือง13โพนเมือง64
4034โพนเมือง14โนนแคน73
4035โพนเมือง15โพนเมือง66
4036โพนเมือง16หาดน้อย22
4037โพนเมือง17นากลาง28
4038โพนเมือง2ธรรมละ44
4039โพนเมือง3คำไหล48
4040โพนเมือง4หนองมะแซว14
4041โพนเมือง5สร้างถ่อ16
4042โพนเมือง6หาด51
4043โพนเมือง69ไม่ระบุ1
4044โพนเมือง7รังแร้ง82
4045โพนเมือง77ไม่ระบุ1
4046โพนเมือง8ขามน้อย90
4047โพนเมือง9ดอนกลอย25
4048ท่าช้างไม่ระบุ30
4049ท่าช้าง1ดงผักขา75
4050ท่าช้าง1 0ไม่ระบุ1
4051ท่าช้าง10ท่าช้างน้อย84
4052ท่าช้าง11โคกก่อง66
4053ท่าช้าง12คำนกเปล้า112
4054ท่าช้าง13หนองแคนพัฒนา16
4055ท่าช้าง14ใหม่ไทยถาวร42
4056ท่าช้าง15ทุ่งนาใน53
4057ท่าช้าง16โนนสว่าง46
4058ท่าช้าง17คำสร้างไชย38
4059ท่าช้าง18บ้านสารภีใน29
4060ท่าช้าง19บ้านหนองพรานคาน61
4061ท่าช้าง2ท่าช้างนอก119
4062ท่าช้าง20บ้านฮ่องอ้อ19
4063ท่าช้าง3ใหม่สารภี66
4064ท่าช้าง4บัวเทิง113
4065ท่าช้าง49ไม่ระบุ1
4066ท่าช้าง5บัวท่า119
4067ท่าช้าง6ท่าช้างใหญ่122
4068ท่าช้าง7หนองสะโน32
4069ท่าช้าง8คำโพธิ์90
4070ท่าช้าง80ไม่ระบุ1
4071ท่าช้าง9ใหม่ดอนจันทร์68
4072บุ่งมะแลงไม่ระบุ6
4073บุ่งมะแลง 5ไม่ระบุ1
4074บุ่งมะแลง05สุขสมบูรณ์1
4075บุ่งมะแลง1บุ่งมะแลงเหนือ156
4076บุ่งมะแลง10หวายยาว113
4077บุ่งมะแลง11หนองเลิงนา58
4078บุ่งมะแลง12บุ่งมะแลงน้อย86
4079บุ่งมะแลง13บ้านห้วยแสนพราน33
4080บุ่งมะแลง18ไม่ระบุ1
4081บุ่งมะแลง2ดอนพอก80
4082บุ่งมะแลง3ดอนดู่68
4083บุ่งมะแลง4บุ่งมะแลงใต้130
4084บุ่งมะแลง5สุขสมบูรณ์159
4085บุ่งมะแลง50ไม่ระบุ1
4086บุ่งมะแลง6ป่าข่า84
4087บุ่งมะแลง60ไม่ระบุ1
4088บุ่งมะแลง7โนนกุหลาบ98
4089บุ่งมะแลง75ไม่ระบุ1
4090บุ่งมะแลง8แสงทอง93
4091บุ่งมะแลง9โนนเจริญ119
4092บุ่งไหม4ไม่ระบุ1
4093สว่างบ.หอพักสโนน้อย สว่างวีระวงศ์ไม่ระบุ6
4094สว่าง05สำโรง1
4095สว่าง1คำข่า21
4096สว่าง10ใหม่เมืองงาม22
4097สว่าง11โคกสะอาด60
4098สว่าง12บ้านนิคมคำปลาหลาย80
4099สว่าง13ไม่ระบุ43
4100สว่าง2สว่างตก89
4101สว่าง21ไม่ระบุ1
4102สว่าง3คำสมิง75
4103สว่าง4แพง123
4104สว่าง5สำโรง34
4105สว่าง6ทุ่งเพียง134
4106สว่าง7หนองแวง34
4107สว่าง8สว่างออก47
4108สว่าง9ใต้73
4109แก่งโดมไม่ระบุ7
4110แก่งโดม1โคกสมบูรณ์นอก118
4111แก่งโดม10หนองนกเขียน68
4112แก่งโดม11บ้านดอนผึ้ง68
4113แก่งโดม12บ้านคำกลาง30
4114แก่งโดม13ไม่ระบุ37
4115แก่งโดม19ไม่ระบุ1
4116แก่งโดม2โคกสมบูรณ์ใน50
4117แก่งโดม3นาคำ55
4118แก่งโดม4ผึ้งโดม54
4119แก่งโดม5คำหมากอ่อน59
4120แก่งโดม6แก่งโดม16
4121แก่งโดม7ใหม่ศรีเจริญ25
4122แก่งโดม8สะพานโดม118
4123แก่งโดม9ห้วยขาม67
4124ขี้เหล็กไม่ระบุ2
4125ขี้เหล็ก1หนองดินดำ148
4126ขี้เหล็ก10ทุ่งนางาม81
4127ขี้เหล็ก11ภูวิไล117
4128ขี้เหล็ก12โนนแสบง15
4129ขี้เหล็ก13ตาโองเหนือ91
4130ขี้เหล็ก136ไม่ระบุ1
4131ขี้เหล็ก2ขี้เหล็ก129
4132ขี้เหล็ก20ไม่ระบุ1
4133ขี้เหล็ก2เกษตรกร (อสม)ไม่ระบุ1
4134ขี้เหล็ก3ห้วยเสลา137
4135ขี้เหล็ก3.ไม่ระบุ1
4136ขี้เหล็ก4โนนสวรรค์131
4137ขี้เหล็ก5ตาโอง86
4138ขี้เหล็ก6หนองหัวลิง50
4139ขี้เหล็ก66ไม่ระบุ1
4140ขี้เหล็ก7หนองแสง127
4141ขี้เหล็ก8หนองขอน105
4142ขี้เหล็ก89ไม่ระบุ1
4143ขี้เหล็ก9เจริญชัย30
4144ตาเกาไม่ระบุ10
4145ตาเกา1ตาเกา153
4146ตาเกา10หมากแหน่งใต้97
4147ตาเกา11จันทร์สว่าง24
4148ตาเกา12ซำเหนื่อ142
4149ตาเกา13ตาเอ็ม89
4150ตาเกา14เกษตรหนองบอน130
4151ตาเกา15น้ำขุ่นกลาง58
4152ตาเกา16ไม่ระบุ1
4153ตาเกา199ไม่ระบุ1
4154ตาเกา2ตาเอ็ม71
4155ตาเกา27ไม่ระบุ1
4156ตาเกา3น้ำขุ่น127
4157ตาเกา4หมากแหน่ง123
4158ตาเกา5โนนโฮม101
4159ตาเกา51ไม่ระบุ1
4160ตาเกา59ไม่ระบุ1
4161ตาเกา6รุ่งแสงจันทร์66
4162ตาเกา7โนนงาม271
4163ตาเกา8ซำสะกวยน้อย194
4164ตาเกา9รุ่งตะวัน166
4165โคกสะอาดไม่ระบุ9
4166โคกสะอาด1โคกสะอาด64
4167โคกสะอาด10โนนทับทิม71
4168โคกสะอาด11โคกสะอาด54
4169โคกสะอาด12โคกสะอาด96
4170โคกสะอาด2นาเจริญ54
4171โคกสะอาด3โนนสง่า72
4172โคกสะอาด4ห้วยยาง102
4173โคกสะอาด5โนนแสงเพชร38
4174โคกสะอาด6โนนยาง214
4175โคกสะอาด7ตาโกย123
4176โคกสะอาด8โนนอุดม168
4177โคกสะอาด9โคกสะอาด85
4178ไพบูลย์ไม่ระบุ4
4179ไพบูลย์1หนองโด162
4180ไพบูลย์10สว่างอารมณ์100
4181ไพบูลย์11หนองดุมเหนือ75
4182ไพบูลย์12หนองโดน้อย32
4183ไพบูลย์13สว่างสุขเกษม91
4184ไพบูลย์14ดอนเจริญ156
4185ไพบูลย์15หนองดุมตะวันออก92
4186ไพบูลย์2อีสานเศรษฐกิจ48
4187ไพบูลย์3โนนสว่าง87
4188ไพบูลย์4หนองดุม62
4189ไพบูลย์47ไม่ระบุ3
4190ไพบูลย์5แสนถาวร56
4191ไพบูลย์6ไพบูลย์108
4192ไพบูลย์7ดอนโมกข์99
4193ไพบูลย์8โนนคำแก้ว88
4194ไพบูลย์9สามแยกวังเสือ90