Dashboard

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 0.00 น.

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 433
ติดเชื้อในจังหวัด
426 ราย
ติดเชื้อจากต่างจังหวัด
7 ราย
ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง
0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก ม.ค. 65

263,070

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563

285,918

หายป่วยวันนี้

+ 0

หายป่วยสะสม

34,996

เสียชีวิตวันนี้

+ 0

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ เม.ย. 2564

469

ประเภทผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


ผู้ป่วยขอเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล

153 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

1 ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

279 ราย


รวม 433 ราย

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้


อายุต่ำกว่า 5 ปี

28 ราย

(6.47 %)

ไม่เคยได้รับวัคซีน

405 ราย

(93.53 %)

ได้รับวัคซีน 1 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 3 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ได้รับวัคซีน 4 เข็ม

0 ราย

(0 %)

ข้อมูลผู้ป่วยสะสมรายอำเภอ >>     ข้อมูลผู้ป่วยราย Cluster >>