รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4312954348
2โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่6396049530
3โรงพยาบาลโขงเจียม4375929349
4โรงพยาบาลเขื่องใน8245767700
5โรงพยาบาลเขมราฐ83910239698
6โรงพยาบาลนาจะหลวย104811763868
7โรงพยาบาลน้ำยืน13322101111011
8โรงพยาบาลบุณฑริก1167153108906
9โรงพยาบาลตระการพืชผล1263125721066
10โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
11โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7884033715
12โรงพยาบาลวารินชำราบ21682032531712
13โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร16352001381297
14โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
15โรงพยาบาลโพธิ์ไทร4926538389
16โรงพยาบาลสำโรง7404947644
17โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
18โรงพยาบาลสิรินธร78611053623
19โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม22951731931929