รายงานผู้ป่วยรายอำเภอ

ค้นหา

แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,427 ผลลัพธ์

ตารางแสดงผล

#ตำบลหมู่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
21กุดลาด1212466
22กุดลาด1313150
23กุดลาด1414221
24กุดลาด16161
25กุดลาด17172
26กุดลาด22268
27กุดลาด33202
28กุดลาด44177
29กุดลาด55142
30กุดลาด66141
31กุดลาด7781
32กุดลาด88135
33กุดลาด81811
34กุดลาด99313
35กุดลาดถ.สมเด็จ มถ.สมเด็จ ม1
36ขามใหญ่บ.หมู่บ้านภัคภิรมย์ 5 ต.ขามใหหญิง่บ.หมู่บ้านภัคภิรมย์ 5 ต.ขามใหหญิง่537
37ขามใหญ่--7
38ขามใหญ่11243
39ขามใหญ่1010402
40ขามใหญ่1111701